X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28929
Przesłano:
Dział: Internat

Subkultura - wolność czy "ucieczka od wolności".

Data- 14.04.2014 r.
Czas- 19:45- 20:45
Miejsce- Internat ZS nr 6 im. M. Rataja w Ełku
Uczestnicy- wychowankowie grupy II chł. i dziewcząt
Prowadzący- wychowawca internatu mgr Alicja Kaczyńska

CELE:
Wychowanek powinien zdobyć wiadomości w zakresie:
-definiowania słowa subkultura,
-charakterystyki poszczególnych subkultur,
Wychowanek powinien opanować umiejętności:
- rozróżniania członków poszczególnych subkultur,
- współpracy w grupie,
- podejmowania właściwych wyborów życiowych
Wychowanek powinien prezentować postawy:
-potrafi zająć stanowisko wobec subkultur,
-znać konsekwencje wynikające z członkostwa w subkulturach.

METODY I TECHNIKI PRACY:
- „burza mózgów, praca z tekstem,
- ćwiczenia do wykonania, praca przy komputerze,
FORMY- praca indywidualna, praca w grupach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE- plansza, karty pracy, długopisy, ksero materiałów z charakterystyką wylosowanych subkultur.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie wychowanków.
2. Podanie tematu zajęć.
3. Próba zdefiniowania terminu „subkultura”.
4. Wychowankowie podają nazwy znanych im subkultur, uzupełnienie przy pomocy planszy.
5. Prezentacja filmu „Subkultury młodzieżowe”
6. Podział na grupy dwu osobowe, ćwiczenie do wykonania za pomocą karty pracy – co charakteryzuje dana subkulturę?
7. Praca przy komputerze. Podział na trzy osobowe grupy, losowanie subkultury – zadaniem wychowanków jest znalezienie w Internecie i wypisanie jak najwięcej ilości argumentów za i przeciwko danemu ruchowi młodzieżowemu.
8. Prezentacja powyższego zadania na forum.
9. Na podsumowanie zajęć zgadywanka: prawda czy fałsz
10. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.