X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28898
Przesłano:

Poznań - moje miasto. Metoda projektu

Projekt edukacyjny „ Poznań – moje miasto”
Temat szczegółowy:
Poznański Ogród Zoologiczny miejscem wypoczynku oraz poznawania różnych gatunków zwierząt.

Opracowała:
Anna Szkudlarek

Poznań 2015
-1-
Program projektu edukacyjnego „Poznański Ogród Zoologiczny miejscem wypoczynku”

Program badawczy - polega na zbieraniu przez uczniów , a następnie systematyzowaniu i opracowaniu informacji dotyczących określonego zagadnienia. Efekty pracy uczniowie opracowują w formie prezentacji.

Cel ogólny: Poznańskie nowe zoo miejscem realizacji czynnego wypoczynku oraz poznawania różnorodnych gatunków zwierząt.

Cele operacyjne:

- Uczniowie rozwijają samodzielność
- Uczniowie potrafią współpracować
- Uczniowie rozwijają myślenie
- Uczniowie wypowiadają się na temat swojej pracy
- Uczniowie podejmują decyzje
- Uczniowie wspólnie szukają rozwiązań
- Uczniowie podnoszą swoją samoocenę
- Uczniowie rozwijają poczucie odpowiedzialności

Termin realizacji: 10 – 12 czerwiec 2015 r.

- 2-

Dzień pierwszy
Organizacja pracy nad projektem

Cele
- Uczniowie poznają zagadnienia, które będą realizowane metodą projektu.
- Uczniowie przypominają sobie zasady pracy w grupie
- Uczniowie organizują sobie warsztat pracy
- Uczniowie poznają historię Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego
- Uczniowie zapoznają się z zasadami zachowania się w zoo

Zadania
1. Zawarcie kontraktu
2. Wysłuchanie pogadanki nauczyciela
3. Obejrzenie materiałów dotyczących historii zoo (na stronie internetowej)
4. Tworzenie plakatu dotyczącego historii poznańskiego zoo
5. Zapoznanie się z regulaminem zoo i przetransponowanie go w dostępną dla uczniów formę

- 3 -
Załącznik kontraktu

Kontrakt - Zawarcie umowy pomiędzy nauczycielem a uczniami jako zobowiązanie dla obu stron.

Temat: Poznań moje miasto
Cele projektu: Poznańskie nowe zoo miejscem czynnego wypoczynku oraz bogacenia wiedzy.
Realizatorzy projektu: klasy 4c i 4d pod kierunkiem wychowawców
Czas realizacji: 10 – 12 czerwca 2015r.
Formę wykonania: praca zespołowa, wycieczka, prezentacja
Zadania dla poszczególnych zespołów:
a. ilustracje lub zdjęcia zwierząt wraz z opisami w formie plakatu lub albumu (podział na grupy wg gatunków zwierząt)
b. plakat na temat historii Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego
c. regulamin dotyczący zasad zachowania się w ogrodzie zoologicznym
d. sprawozdanie z wycieczki w formie wypowiedzi pisemnej
e. foto relacja z wycieczki do zoo na stronę internetową szkoły
f. kolorowa mapa zoo z naniesioną trasą odbytej wycieczki
Źródła informacji: wydawnictwa albumowe, Internet, informacje zbierane bezpośrednio podczas wycieczki do zoo
Czas i sposób prezentacji: wystawa prac w holu szkoły w piątek 12. 06. 2015r.
Kryteria oceny: poprawność pod względem merytorycznym oraz estetycznym wykonanych prac, zaangażowanie indywidualne oraz zespołowe podczas realizacji zadań
- 4 –
Dzień drugi
Wycieczka do Nowego Zoo w Poznaniu

Cele:

- uczniowie orientują się w terenie na podstawie planu ogrodu zoologicznego
- uczniowie obserwują zwierzęta na wybiegu
- uczniowie zapoznają się z informacjami dotyczącymi oglądanych zwierząt
- uczniowie fotografują interesujące zachowania zwierząt
- uczniowie potrafią właściwie zachować się podczas obserwacji zwierząt

Zadania:

1. Obserwacja wybranych gatunków zwierząt (słonie afrykańskie, tygrysy syberyjskie, niedźwiedzie brunatne, zwierzęta Ameryki Płd. i Afryki – gatunki zagrożone wyginięciem: żyrafa, struś, zebra, tapir)
2. Zebranie informacji na temat wybranych gatunków zwierząt
3. Poznanie co to zagrożony gatunek zwierząt i programy przeciwdziałające ich wyginięciu.
4. Wykonanie ciekawych zdjęć zwierząt i sytuacji z wycieczki.
- 5 –
Dzień trzeci
Przygotowanie prezentacji

Cele:
- Uczniowie dokumentują efekty swoich działań
- Uczniowie opracowują zebrane materiały
- Uczniowie przygotowują prezentację efektów pracy grupy

Zadania
1. Sprawozdanie w formie pisemnej z wycieczki do zoo.
2. Album albo plakat przedstawiający gatunki zwierząt zamieszkujące poznańskie zoo.
3. Plan odbytej wycieczki do Nowego Zoo – w formie plakatu
4. Przygotowanie ekspozycji prac

Prezentacja w holu szkoły efektów pracy uczniów w czasie projektu

Ocena wykonania prac i zaangażowania uczniów pod względem indywidualnym i umiejętności pracy w zespole

Ewaluacja zbiorcza podsumowująca efekty realizacji projektu oraz dostarczająca informacji, które należy uwzględnić planując następne projekty edukacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.