X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28893
Przesłano:

Efekty dydaktyczne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

EFEKTY DYDAKTYCZNE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
w klasie ....
na koniec roku szkolnego .........

Nauczyciel wspomagający: Anna Szkudlarek
Imię i nazwisko ucznia: .....................

Sfera wychowawcza:
-rozwój społeczny: obniżony w stosunku do wieku, nie zawsze orientuje się w sytuacjach społecznych, musi być wspierany w tej sferze
-funkcjonowanie w grupie: przestrzega ustalone zasady oraz jest bardzo wyczulony na niestosowanie się innych do ogólnie przyjętych w grupie norm, preferuje indywidualne zabawy podczas przerw, na ogół przyjacielsko jest nastawiony do otoczenia.
-odnoszenie się do dorosłych: nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, uczy się zachowywać należny dystans, czasami prowokuje i celowo łamie przyjęte normy – bada, jaką reakcję wywoła dane zachowanie;
zdarzają się sytuacje, w których nie stosuje się do poleceń - manifestuje w ten sposób swoje niezadowolenie i zły nastrój
-stosunek do obowiązków szkolnych: zazwyczaj jest zawsze przygotowany do zajęć, pamięta o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków;
motywuje go praca w zespole - gdy inni również realizują zadania - wówczas chętniej podejmuje pacę i wytrwale, pomimo zdarzających się trudności dąży do ich ukończenia; nadal potrzebuje wsparcia i mobilizacji do podejmowania wysiłku, czasami wyraża swoje niezadowolenie z konieczności wykonywania zadań typu szkolnego i samego pobytu w szkole
-samodzielność: potrafi skoncentrować się na zadaniu, śledzić przebieg lekcji i pracować w oparciu o polecenia kierowane do całej klasy, jednak jego indywidualne tempo (niższe w stosunku do klasy) oraz napotykane trudności powodują, że często potrzebuje pomocy, bezpośredniej kontroli nauczyciela oraz ukierunkowania i podania sposobu rozwiązywania zadania, wtedy pracuje wg podanego schematu;
-rozwój emocjonalny: obniżony w stosunku do wieku, w sytuacjach trudnych reaguje dużym niezadowoleniem, obraża się i wycofuje, nadal z trudem przychodzi mu panowanie nad negatywnymi emocjami związanymi, np. z koniecznością podjęcia wysiłku

Sfera językowa:
- rozwój mowy biernej i czynnej: opóźniony rozwój mowy, liczne uproszczenia grup spółgłoskowych, agramatyzmy, ubogie słownictwo bierne i czynne
- budowanie wypowiedzi ustnej: ma niskie kompetencje językowe powodujące duże trudności w porozumiewaniu i rozumieniu złożonych komunikatów, problemy z samodzielnym budowaniem zdań, najczęściej wypowiada się wyrazami i zdaniami prostymi, potrzebuje pomocy, stosowania pytań naprowadzających w wyrażaniu swoich myśli
-technika czytania i pisania (tempo): - ciągle doskonali czytanie, nadal skupia się głównie na technice i nie zawsze pamięta treść czytanego tekstu;
- krótkie wyrazy przepisuje poprawnie w dłuższych popełnia błędy (ortograficzne lub opuszcza sylaby, litery), w pisaniu ze słuchu popełnia liczne błędy związane z niskimi kompetencjami językowymi, pismo jest czytelne i dość estetyczne, litery proporcjonalne i poprawnie połączone w wyrazach chociaż chwiejne w związku z obniżoną sprawnością grafomotoryczną;

Sfera wykonawcza:
-myślenie: rozwój poznawczy przebiega poniżej normy, wykazuje niewielką potrzebę zgłębiania wiedzy i małe zainteresowania ograniczające się do informacji, których musi się nauczyć
-umiejętności matematyczne: poprawnie dokonuje obliczeń w poznanym zakresie liczbowym wspierając się konkretami, opanował pamięciowe mnożenie i dzielenie do 50 oraz algorytmy działań pisemnych;
ma problemy z wnioskowaniem i uogólnianiem – wymaga ukierunkowani podczas rozwiązywania zadań tekstowych
-wiedza i orientacja w otaczającym świecie: posiada elementarne wiadomości o sobie samym i najbliższym środowisku, wykazuje małe zainteresowanie otoczeniem i samodzielnym zdobywaniem wiedzy, nadal preferuje zabawę (jest to jego podstawowa aktywność w czasie wolnym)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.