X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28842
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

W dobie „ cyber rozwoju” niezbędne jest w planowaniu pracy nauczyciela przedszkola uwzględnianie treści eliminujących zachowania agresywne. Aby wdrażać dzieci do unikania zachowań agresywnych wykorzystuje się zabawy integracyjne z muzyką , metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona , metodę Labana, aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss, metodę twórczego ruchu Carla Orffa oraz własne programy taneczny, teatralny . Ustawicznie poszukuję nowych metod eliminujących i wyciszających agresję ( np.: metoda krakowska –zabawa ze wstążeczka, piramida kredek , zaczarowana poduszka , guziczek wędrowniczek). Zastosowane metody i formy wpływają na poprawę stosunków interpersonalnych w grupie rówieśniczej. Wykorzystuję do kreowania pożądanych zachowań opracowany zestaw gier i zabaw dla dzieci nadpobudliwych ruchowo oraz samodzielnie wyszukane i wypracowane sposoby wyciszania agresji. Pozytywne zachowania wzmacniam stosowanym w grupie systemem motywacyjnym, nagrodami w postaci czasopiśmiennictwa dziecięcego, pochwałą wobec grupy, nauczycieli, rodziców, dyplomem bohatera tygodnia , medalami , symbolami na drzewku umiejętności, angażuje również dzieci do prac użytecznych na rzecz grupy .
Systematycznie kształcę i wdrażam normy społeczne, wspólnie z dziećmi opracowałam Rysunkową Księgę Grzecznego Przedszkolaka. Prowadząc różnorodne działania inicjuje w dzieciach postawę współgospodarza placówki, kształcę umiejętność poszanowania mienia przedszkolnego jako wspólnej własności, doskonalę u swoich wychowanków umiejętność współpracy, zgodnego przebywania i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi, wdrażam zasady i postawy akceptowane społecznie . Uczę dzieci kulturalnego zachowania w placówce podczas koncertów , teatrzyków i uroczystości przedszkolnych .
Zapoznaję wychowanków z ‘Prawami dziecka” w toku codziennych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzieci poznają też swoje obowiązki względem kolegów i pracowników przedszkola. Planowanie działań opiekuńczo-wychowawczo-kształcących opieram na prawach dziecka do : zabawy , nauki, opieki, odpoczynku , zaspakajania potrzeb, miłości, tożsamości, zawartych a Konwencji o prawach dziecka. Kształcę wiedzę dzieci na temat posiadanych praw, wykorzystując w tym celu ilustracje , plakaty, literaturę dziecięcą , przykład bohaterów literackich i symbolicznych, bohaterów filmowych.
Z uwagi na ogólnospołeczny problem zagrożenia próchnicą zębów ,wirusem grypy i owsicą kształcę wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki , zwracając uwagę na higienę osobistą i higienę jamy ustnej , wdrażam dzieci do systematycznego szczotkowania zębów i dokładnego mycia rąk z zastosowaniem poszczególnych faz tej czynności . Wdrażam dzieci do higieny i zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z chorymi na choroby grypo-podobne, kształcąc w dzieciach nawyki zasłaniania ust podczas kichania , kasłania,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.