X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28833
Dział: Biblioteka

Społeczność żydowska w Polsce - zestawienie bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
filia w Kędzierzynie- Koźlu
adres internetowy: www.pedagogiczna.pl

Społeczność żydowska w Polsce- wykaz literatury dostępnej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (filia Kędzierzyn- Koźle)

1.Adolfa Eichmanna droga do Bejt Haam/ Kazimierz Kąkol. Warszawa: "Iskry", 1962.-331 s.: il., portr.; 19 cm.

2.Antologia poezji żydowskiej/ wybór Salomon Łastik; red. Arnold Słucki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. 553,[3] s.; 20 cm. ISBN 83-06-00865-0

3.Biedni Polacy patrzą na Getto/ Jan Błoński. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.-156, [2] s. ; 22 cm. ISBN 83-08-02576-5

4.Czarna kamienica/ Łucja Charewiczowa. Dzielnica żydowska/ Majer Balaban. Warszawa: Polski Dom Wydawniczy, 1990.- 160, 99 s.: il., fot, portr.; 24 cm. ISBN 83-7043-168-2 (seria), 83-7043-192-5.

5.Dzieje Żydów w Polsce: ideologia antysemicka 1848-1914: wybór tekstów źródłowych/ Andrzej Żbikowski; Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1994.- 140, [2] s.; 20 cm. ISBN 83-85888-08-X

6.Etniczność, pamięć, asymilacja: wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce/ pod red. Lecha M. Nijakowskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2009.- 170, [1] s.: il. kolor.; 24 cm.ISBN 978-83-7059-916-4

7.Historia Żydów/ Szymon Dubnow; [przekł. Zofii Erlichowej i Cecylii Słapakowej]. Wałbrzych: "Amikam", 1948.- 251, [4] s.; 24 cm.

8.Hitlerowska polityka zagłady Żydów/ Artur Eisenbach. Warszawa: "Książka i Wiedza", 1961.- 703 s.: il.; 24 cm.

9.Kartki z dziejów Żydów warszawskich/ Karol Mórawski. Warszawa: "Książka i Wiedza", [1993].- 180, [2] s., [10] s. tabl.: faks., fot., portr., rys.; 21 cm. ISBN 83-05-12635-8

10.Kim jestem - Polakiem, Niemcem, Żydem? : stosunki żydowsko-żydowskie na dawnym Górnym Śląsku / Aleksandra Namysło// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 11, s. 52-56

11.Kronika lat wojny i okupacji. T. 2, Grudzień 1942 - czerwiec 1943/ [do druku przygotowali Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski] ; [przedm. opatrzył Witold Kula]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.- 562,[2] s., [32] s. tabl.: il.,; 24 cm.

12.Las sprawiedliwych: karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce/ Szymon Datner. Warszawa: "Książka i Wiedza", 1968. 115,[4] s.; 20 cm.

13."Lebn wil ich" - "Ja chcę żyć ": to co pozostało: cmentarze żydowskie w Polsce/ oprac. i red. Petra Blachetta-Madajczyk; [red. tekstów Petra i Piotr Madajczyk; tł. Piotr Madajczyk]. Białystok: Orthdruk, 2000.- 152 s.: il.; 21 cm.

14.Martyrologia i walka żydów polskich/ Marian Fuks. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza,1988.- 78, [2] s.: fot.; 26 cm. ISBN 83-03-02233-4

15.Miejsca męczeństwa i walki Żydów na ziemiach polskich 1939-1945/ Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Warszawa: "Sport i Turystyka", 1978. 22?,[2] s., 26 k.? tabl.: il., portr., mapa; 24? cm.

16.Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995/ Henryk Chałupczak, Tomasz Browarek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.- 323 s.; 24 cm. ISBN 83-227-1191-3

17.Mniejszości narodowe w Polsce/ oprac. Teresa Konieczna; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Dział Informacyjno- Bibliograficzny. Opole: WBP, 1991.- 80 s.; 20 cm.

18.Mój wiek: pamiętnik mówiony. Cz.1/ Aleksander Wat ; rozmowy prowadził i przedm. opatrzył, Czesław Miłosz; do dr. przygot., Lidia Ciołkoszowa. Warszawa: "Czytelnik", 1990.- 367,[1] s.: il., fot, portr.; 21 cm.ISBN 83-07-02054-9(całość)

19.Mój wiek: pamiętnik mówiony. Cz.2/ Aleksander Wat; rozmowy prowadził i przedm. opatrzył, Czesław Miłosz; do dr. przygot., Lidia Ciołkoszowa. Warszawa: "Czytelnik", 1990.- 381,[2] s.: il., fot, portr.; 21 cm. ISBN 83-07-02054-9(całość)

20.Na aryjskich papierach/ Bronisław Szatyn. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1983. 346,[1] s., [17] s. tabl.: il., faks., fot., port ; 21 cm.

21.O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku: (rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...)/ Artur Sandauer. Warszawa: "Czytelnik", 1982. 96, [4] s.; 20 cm. ISBN 83-07-00960-X

22.Obrzędy i symbole Żydów/ Rabin Simon Philip De Vries Mzn.; przekł. z niderl. i oprac. Andrzej Borowski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.- 427 s., tabl.: rys.; 24 cm.

23.Okupacja hitlerowska w Polsce/ Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński. Warszawa: "Polonia", 1961.- 235,[1] s.,[48] s. tabl.: portr.; 21 cm.

24."Opór"? "Odwet"? czy po prostu polityka historyczna : o Żydach w partyzantce sowieckiej na Kresach II RP / Kazimierz Krajewski// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2009, nr 3, s. 99-108

25.Polacy - Żydzi 1939-1945/ oprac. Stanisław Wroński, Maria Zwolakowa. Warszawa: "Książka i Wiedza",1971.- 462, [2] s.: il., err.; 23 cm.

26.Polacy i Niemcy: historia, kultura, polityka/ red. Andreas Lawaty; red., Hubert Orłowski; Fundacja Roberta Boscha; Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.- 711,[1] s.; 21 cm. ISBN 83-7177-175-4

27.Pomoc Żydom w Polsce 1939-1945/ Tatiana Berenstein, Adam Rutkowski.Warszawa: "Polonia", 1963.- 151,[1] s.: il.; 21 cm.

28.Pustków: hitlerowskie obozy wyniszczenia w służbie poligonu SS / Stanisław Zabierowski. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. 215, [1] s., [17] k. tabl.: il.,1 mapa, portr.; 20 cm.

29.Rada Pomocy Żydom "Żegota" w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego / Waldemar Grabowski// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2010, nr 11, s. 40-51

30.Regesty dokumentów i ekscerpty z metryki koronnej do historii Żydów w Polsce: (1697-1795)/ Maurycy Horn ; Żydowski Instytut Historyczny. T. 2, Rządy Stanisława Augusta (1764 - 1795). Cz. 1, 1764 – 1779. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1984. [6], 210, [1] s.: err.; 24 cm. ISBN 83-04-01560-0

31.Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka: pamięci Szmula Wasersztajna/ Jan Tomasz Gross. Sejny: "Pogranicze", 2000.- 163 s.: fot.,1 pl., portr.; 21 cm. ISBN 83-86872-14-4

32.Schulz/ Jerzy Jarzębski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.- 242,[2] s.: faks., fot., portr., rys.; 20 cm. ISBN 83-7023-741-X

33.Sto kłamstw J. T. Grossa o Jedwabnem i żydowskich sąsiadach/ Jerzy Robert Nowak. Warszawa: "von borowiecky", 2001.- 304, [7] s.: il., faks., fot.; 21 cm. ISBN 83-87689-35-1

34.Swój, czyli obcy... O człowieku XX wieku... / Grzegorz Gołaszewski// Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 71-80

35.Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949/ Józef Orlicki. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. 272,[4] s.; 20 cm. ISBN 83-03-00082-9

36.Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów: (w związku z 50 rocznicą powstania w getcie warszawskim: materiały pomocnicze z języka polskiego dla nauczycieli i uczniów)/ red. Alicja Krawczyk. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993.- 99 s.; 21 cm. ISBN 83-85230-21-1

37.Terror i zbrodnia: eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945/ Włodzimierz Jastrzębski; oprac. indeksów, Adela Grochowska. Warszawa: "Interpress", 1974. 318,[2], [40] s. tabl.: il., faks., fot., mapa, p; 25 cm+.

38.Tylko bez cudów: humor żydowski/ wybór i oprac. Rajmund Florans; oprac. graf. Szymon Kobyliński; [słowo wstępne Eryk Lipiński, Szymon Kobyliński]. Warszawa: "Omnipress", 1986. 63, [1] s.: il.; 18 cm.

39.W arce Noego: bajki oraz facecje żydowskie/ Horacy Safrin; [il. Stefan Drobner]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1979. 109, [3] s.: il.;18 cm.

40.Wielka emigracja wobec kwestii żydowskiej 1832-1849/ Artur Eisenbach; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.- 472, [4] s.: il., faks., portr., err.; 20 cm.

41.Zbrodnie hitlerowskie w Łambinowicach i Sławięcicach na Opolszczyźnie w latach 1939-1945/ Stanisław Łukowski; Instytut Śląski w Opolu; przedm. Stanisław Okęcki; posł. Tadeusz Minczakiewicz. Katowice: "Śląsk", 1965. 262,[2] s.: il., faks., fot., portr.; 24 cm.

42.Zbrodnie nieukarane: studia nad faszyzmem na Śląsku Opolskim w okresie II wojny światowej/ Stanisław Łukowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Wrocław: IKN ODN, 1981. 308 s., 6 s. tabl.: il., fot.; 24 cm+.

43.Żydowska Organizacja PPS: 1893-1907/ Henryk Piasecki ; Żydowski Instytut Historyczny. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1978. 273 s., [8] s. tabl.: il., faks., portr.; 20 cm.

44.Żydzi a powstanie styczniowe: materiały i dokumenty/ zebrali, opracowali i przygotowali do druku, Artur Eisenbach , D. Fajnhauz , A. Wein. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.- 237,[2] s.: il., nuty, portr.; 24 cm.

45.Żydzi, masoni, cykliści-stereotypy w polskiej kulturze / Tomasz Kasprzak// Niebieska Linia.- 2005, nr 2, s. 10-12

46.Żydzi w Polsce: swoi czy obcy ?: katalog wystawy/ red. Waldemar Bukowski, red. Zdzisław Noga. Kraków: Centrum Polsko-Niemieckie, 1998.- 293, [3] s.: faks., fot., portr.; 24 cm. ISBN 83-908743-0-X

47.Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej: materiały z konferencji
"Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański]. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.- 390, [1] s.: fot., pl. rys., err; 24 cm. ISBN 83-04-03797-1

48.Żydzi w Łodzi w latach zaborów: 1793-1914/ Wiesław Puś. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.- 270 s., [22] s. tabl.: il.; 25 cm. ISBN 83-7171-411-4

49.Życie i walka młodzieży w gettach w okresie okupacji hitlerowskiej: 1939-1941/ Mark Bernard. Warszawa: "Iskry", 1961.- 93 s.; 20 cm.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.