X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2879

Biblia - test dla klasy VI

Przeczytaj uważnie fragment przypowieści o synu marnotrawnym i wykonaj polecenia.

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze daj mi część majątku, która na mnie przypada. On zaś podzielił majątek pomiędzy nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrawszy wszystko, udał się w podróż do dalekiej krainy. Tam roztrwonił cały swój majątek, prowadząc życie rozrzutne. Gdy już wszystko stracił, nastał w owej krainie straszny głód, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc na służbę i pasł wieprze. Po pewnym czasie postanowił: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw tobie. Powstał wiec i udał się do ojca swego. Był jeszcze daleko, gdy ujrzał go ojciec. Wzruszony wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję i uściskał go. Rozkazał sługom: przynieście najlepszą szatę i sandały. Przyprowadźcie tuczne cielę i zabijcie je. Będziemy ucztować i weselić się.

1.Napisz w 5-8 punktach plan wydarzeń przypowieści.

........................................

2. Podkreśl hasło, które dotyczy tekstu o synu marnotrawnym

Marność ż V, DCM. ~ści 1. blm << bezcelowość, bezwartościowość, nietrwałość, znikomość>>
Marnotrawstwo n III, Ms. ~wie, blm << lekkomyślne, bezużyteczne, nieoszczędne szafowanie, gospodarowanie czymś; rozrzutność>>
Marny ~ni, ~niejszy 1. << nie mający wymaganej, istotnej wartości, mało wart; lichy, nędzny>>

3. Podaj źródło, z jakiego pochodzą definicje z zadania drugiego.
........................................

4. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej wyrażenie Syn marnotrawny
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

5. Wypisz z tekstu zdanie złożone, składające się z trzech zdań składowych. Podkreśl w nim orzeczenia.
........................................

6. Wypisz z tekstu przypowieści wszystkie wyrazy z „ó” i uzasadnij ich pisownię.
........................................

7. Na podstawie tekstu napisz list w imieniu syna marnotrawnego do ojca.
........................................

8. Połącz za pomocą strzałek wyrażenia pochodzące z Biblii z ich wyjaśnieniami:
sodoma i gomora coś niedozwolonego, a kuszącego
zakazany owoc bardzo stary
manna z nieba uzyskane niespodziewanie dobro
przedpotopowy wielki chaos, awantura

9. Co oznacza nazwa Biblia? – Odpowiedź zapisz całym zdaniem.
........................................

10. Opisz biblijne stworzenie pierwszego człowieka.
........................................

11. Odpowiedz w 4-5 zdaniach jaką rolę odgrywa Biblia w dziejach ludzkości?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.