X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28675
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ćwiczenia podsumowujące materiał podręcznika Real Life elementary

1. Dopasuj kategorie do grup wyrazów. Z każdej grupy wykreśl jeden wyraz, który do niej nie należy.
health politics school subjects cooking places in town family holidays inventions computers shops

1. uncle, aunt, wife, friend __________
2. Science, PE, computer, Art __________
3. cinema, car park, market, bedroom__________
4. mix, invent, cut, boil __________
5. droughts, campsite, B&B, sightseeing __________
6. vote, government, speech, rope __________
7. download, web page, search engine, price__________
8. sore throat, cough, mirror, earache __________

2. Wypisz po 4 wyrazy w każdej kategorii (20)
Weather:
Shops:
Furniture:
Jobs:
Health:
Feelings:

3. W zakreślance znajdź 5 części ciała, 5 ubrań, 5 urzadzeń/wynalazków,5 produktów żywieniowych

S K I R T R B O O T S A G K
H A T I O C A E E O I L Q N
O V E C O R T E R O Y T W E
U E D E T I T K E T T L E E
L T F E H S E T O H C U B R
D Y G G J P R H N B H I I B
E H M G A S Y L I R A H S E
R N N R C Q R I O U R W C L
W M L G K X F Y N S G E U T
F I N G E R V O R H E G I Q
O L E G T R A I N E R S T M
O R C O O K E R J D G D S F
T D J U I C E P M E A T M R
T A R M H A I R D R Y E R N

4. Ułóż pytanie i przeczenie (18)
1. I live in Brighton.
2. She is watching a film.
3. We are going to swim in the sea.
4. Teddy broke his leg.
5. My sister often plays tennis.
6. Katy lost a match.
7. The weather will be good.
8. They have seen him lately.
9. She can dance well.

6. Wstaw odpowiedni czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple, Present Perfect. Każdego czasu możesz użyć tylko 2 razy.
1. Betty ........................................(sit) in a café now.
2. My teacher ........................................(send) me an e-mail yesterday.
3. Tomorrow I ........................................(not go) to work.
4. ........................................(you ever meet) a film star?
5. We usually .............................(not get up) early.
6. Sam .............................(clean) his car every day.
7. I think she ...............................(win) the match next week.
8. She .....................................(not cook) dinner yet.
9. ........................................(you watch) TV at the moment?
10. She......................................(not paint) her room last week.

7. Podkreśl odpowiednie słowo
1. I eat many/a/any potatoes but don’t eat some/any/an meat.
2. He drives fast/fastly/quick but careful/carefully/slowly.
3. This is my mum’s bike/bike my mum/my mums’ bike.
4. This is Tina and she/her/his brother with his/our/their dog.
5. I’m tall/taller/the tallest that Ben but he is fater/fatter/the fat.
6. I love drink/drunk/drinking tea and I eat many/any/a cakes.
7. Why/when/where do you live and why/who/how is your wife?
8. How much/many/any money do you earn/do/put?
9. Where/when/why do you finish school?
10. He has to/have to/has work at night.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.