X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28602

Potrafimy słuchać innych - scenariusz zajęć

Cele

Uczeń: - potrafi uważnie słuchać i rozpoznaje usłyszane odgłosy z otoczenia
- głośno czyta wiersz i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza,
- mnoży i dzieli liczby w zakresie 100,
- układa i rozwiązuje zadania tekstowe,
- dobiera treści zadań do formuły matematycznej,
- układa i zapisuje zdania pytające,
- opowiada o sobie i uważnie słucha wypowiedzi innych,


Metody pracy: rozmowa, pogadanka, praca z tekstem, ćwiczeniowa, praktycznego działania, elementy dramy

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: karta pracy, tekst wierszy
Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – zabawa integracyjno - ruchowa.
2. Słuchanie i rozpoznawanie różnych odgłosów nagranych na taśmie magnetofonowej.
3. Słuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy N. Usenko „sztuka słuchania” i J. Papuzińskiej „Ja”:
o rozmowa na temat wysłuchanych wierszy,
o udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstów,
o głośne, wyraziste czytanie przez uczniów wybranego wiersza.
4. Zabawa w „głuchy telefon”.
5. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.
o Dobieranie formuły matematycznej do zadań.
o Układanie działań do ilustracji.
o Układanie treści zadań do działań.
o Rozwiązywanie zadań tekstowych.
6. Co potrafią ludzie? – omówienie ilustracji. Układanie i zapisywanie zdań pytających.
7. Wsłuchiwanie się w odgłosy otoczenia z zamkniętymi oczami. Rozmowy o tym, co słyszały dzieci.
8. Ćwiczenia dramowe – rozmowy szeptem, półgłosem, cicho, głośno.
9. Opowiadanie uczniów o sobie i słuchanie wypowiedzi o innych. (Jak się nazywasz? Co lubisz robić? Czym się interesujesz? Jaki sport uprawiasz? Jaki (jaka) jesteś?).
10. Samodzielne zapisywanie w zeszytach tego, czego dzieci dowiedziały się o koledze lub koleżance.
11. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Podsumowanie dnia – rozmowa w kręgu na temat: „Dlaczego warto uważnie słuchać innych?”, „Czy sztuka uważnego słuchania jest cenną, ważną i potrzebną umiejętnością?”
12. Zakończenie zajęć. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.