X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28553
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przylot ptaków - scenariusz zajęć dla 6-latków

Temat dnia: Przylot ptaków – wprowadzenie litery „p”

Cele ogólne:
• Rozpoznawanie obrazu graficznego głosek oraz przygotowanie do czytania i pisania
• Podnoszenie kultury interakcji społecznych, rozwijanie współpracy i współzawodnictwa
• Wzbogacanie słownictwa oraz rozwianie logicznego myślenia

Cele szczegółowe:
• Uczeń potrafi nazwać literę „p” oraz zna zapis graficzny głoski „p”
• Uczeń potrafi zaproponować wyrazy zaczynające się na głoskę „p” oraz zawierające w sobie tę głoskę.


Metody (za Wincenty Okoń):
• podające : pogadanka, dyskusja opowiadanie
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa
• waloryzacji
• praktyczna

Formy:
• indywidualna
• zbiorowa
• grupowa

Środki dydaktyczne:
• szablon litery „P”
• sznurek
• muzyka „Wiosna” Vivaldiego
• koc
• obrazki do historyjki „Przylot ptaków”
• obrazki ptaków: bocian, kukułka, jaskółka, gęś
• klej, nożyczki, ścinki materiałów, ołówki


Przebieg zajęć:
I Wprowadzenie
1. Powitanie. Nauczyciel wita się z dziećmi. Witamy się palcami, łokciami, kolanami itp.
2. Historyjka obrazkowa „Przylot ptaków”. Tworzenie wspólnie opowiadania na podstawie obrazków.
3. Opowieść ruchowa na podstawie stworzonego opowiadania.
4. Zabawa organizacyjno-porządkowa „Bocian, jaskółka, gęś”. Dzieci przemieszczają się po całej sali, na hasło nauczyciela np. : „Bocian” zatrzymują się i obracają głowę w lewo i w prawo witając się z sąsiadem, „jaskółka” – obrót, „gęś”- kucanie.
5. Zabawa ptaszarnia – dzieci losują karteczkę z ptakiem jakim są (np. bocian, kukułka, gęś). Następnie wszyscy zamykają oczy i starają się naśladować odgłosy tych ptaków. Zadaniem dzieci jest odnalezienie swojej rodziny.

II Część właściwa
1. Nauczyciel przykleja na tablicy lub pisze litery „p” i „P”. Siedząc w kole na dywanie dzieci powtarzają głoskę „p” oraz wymienione przez nauczyciela wyrazy, które zaczynają się na głoskę „p”. Powtarzanie wyrazów z głoską „p”. Zabawa w głuchy telefon w dwóch drużynach.
2. Nauczyciel układa na ziemi z linki dużą literę „P” i każde dziecko po klei przechodzi po wyznaczonej trasie (po literze „P”).
3. Nauczyciel dzieli dzieci na 5 drużyn. Zadaniem dzieci jest ułożenie wskazanej przez nauczyciela litery z własnych ciał.
4. Następnie dzieci odrysowują od szablonu literę P oraz dekorują dostępnymi materiałami.
5. Taniec ptaków („Wiosna” Vivaldiego”)
6. Kolejnym zadaniem dzieci jest podanie wyrazów, które rozpoczynają się na głoskę „p” oraz podać wyrazy, w których ta głoska występuje. Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Wszyscy wspólnie wyklaskują sylaby.
7. Nauczyciel czyta dzieciom wcześniej wspólnie ułożone opowiadanie. Zadaniem dzieci jest uważnie słuchać i gdy usłyszą w jakimś wyrazie głoskę „p”, wówczas wstają i kreślą w powietrzu literę P.
8. Zabawa „Ptaki” na zasadach sałatki owocowej.

III Zakończenie
1.Wszyscy siedzą na dywanie i nauczyciel rzuca piłką do wybranych dzieci. Ich zadaniem jest dokończenie słowa.
2. Dzieci otrzymują ksero z wyrazami. Ich zadaniem jest odnaleźć w wyrazach literę „p”.
3. Taniec ptaków.
4. Zabawa „Lider”- jedno z dzieci (ochotnik) idzie na koniec sali i chowa pod kocem. W tym czasie pozostali wybierają spośród siebie lidera, który będzie wskazywał w jaki sposób zmieniamy pozycję (np. podnosimy prawą rękę do góry, łapiemy się za lewe ucho itp.). Pozostali muszą go naśladować, ale w taki sposób, by go nie zdradzić. Zadaniem ochotnika jest zgadnąć, kto jest liderem.
5. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.