X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28503
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Projekt edukacyjny "Moje miasto Kielce"

PROJEKT EDUKACYJNY

Temat : „Moje miasto Kielce”


mgr Agnieszka Żelazna
nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 5
w Kielcach

Kielce 15.09.2014r


PROJEKT EDUKACYJNY

Temat : „Moje miasto Kielce”

Cele główne projektu:

1. Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością
2. Dostrzeganie piękna najbliższego środowiska
3. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego
4. Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych

Cele operacyjne:

Po zakończonym projekcie dziecko:
1. Poprawnie nazywa swoją miejscowość, zna swój adres i nazwy kilku ulic
w mieście
2. Zna legendę o powstaniu miasta Kielce,
3. Kojarzy symbole Ziemi Świętokrzyskiej – Korona, Czarownice z Łysej Góry
4. Zna herb swojego miasta, potrafi wyróżnić go wśród herbów innych miast
5. Zna pojęcia: rynek, herb, prezydent miasta
6. Wskazuje charakterystyczne punkty krajobrazu: Zamek w Chęcinach, Stadion Leśny, Rynek, Cmentarz Partyzantów, Grób Wojtka Szczepaniaka, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego
7. Zna funkcje miejscowych placówek użyteczności społecznej (ośrodka zdrowia, apteki, poczty, biblioteki, Urzędu Miasta, Straż Miejska) i charakter pracy ich pracowników
8. Chętnie pracuje w grupie rówieśniczej
9. Prezentuje dokonania własne i członków grupy na publicznym forum
10. Czuje się współgospodarzem swojego miasta

Poziom wiekowy: dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
Realizacja :Oddział III, V, VII
Koordynator Agnieszka Żelazna

Czas realizacji: IX - VIII - 2014/2015r
Termin prezentacji uroczystości : XI 2015

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa
- zbiorowa

Sposób realizacji:
- podczas zajęć obowiązkowych
- w I i II części dnia
- poza zajęciami przedszkolnymi

Realizacja projektu:

1. Spotkanie z emerytowanym żołnierzem Armii Ludowej, panem Zdzisławem Brzezińskim
2. Przygotowanie uroczystości z okazji 11 Listopada- Dzień Niepodległości wspólnie z Panią Moniką Malec i grupą VII
3. Przeprowadzenie przez dzieci (w domu) wywiadu na temat związku członków rodziny z wojskiem prezentowanie zebranych wiadomości na forum grupy.
4. Wycieczka na Cmentarz Partyzantów, odwiedzenie grobu harcerza- bohatera Wojtka Szczepaniaka skatowanego przez Niemców
5. Spotkania z przedstawicielami straży miejskiej, zapoznanie z rolą strażnika miejskiego.
6. Wycieczka na Stadion Leśny zaznajamiająca z krajobrazem, jego charakterystycznymi punktami :Skocznia, szlaki turystyczne.
7. Wspólne z rodzicami poszukiwanie informacji na temat gór: Łysicy, Karczówki
8. Wykonanie Herbu miasta Kielce.
9. Wycieczka pod hasłem „Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego”- przejście alejką wybudowaną przed WDK w Kielcach symbolizującą wymarsz Marszałka wraz z I Kadrową z Krakowskich Oleandrów, obalając słupy graniczne w Michałowicach, poprzez Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Chęciny aż do wkroczenia do Kielc, następnie zapalenie znicza pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, zrobienie pamiątkowych zdjęć do kroniki przedszkolnej.
10. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem „Czwórki Legionowej”
11. Konkurs plastyczny „Moje miasto w przyszłości”.
12. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej, zapoznanie z funkcją, pomieszczeniami i pracą pani bibliotekarki. Ekspozycja prac konkursowych „Moje miasto w przyszłości”
13. Wycieczka na pocztę, wysłanie przygotowanych listów do rodziców zapoznanie z pracą pocztowców.
14. Wycieczka do ośrodka zdrowia i apteki, zapoznanie z funkcją tych placówek, rozmowa z pielęgniarką.
15. Zapoznanie z herbem miasta, wykonanie herbu Kielc (technika dowolna), ekspozycja na wystawie zorganizowanej w przedszkolu
16. Wspólne z rodzicami wyszukiwanie informacji na temat symboliki herbu naszego miasta.
17. Wycieczka do Chęcin odwiedzenie ruin zamku, poznanie legendy o zamku
(Po śmierci króla Zygmunta I Starego, mieszkała tu jego wdowa, królowa Bona. Chciała wyjechać do Włoch i tutaj oczekiwała na pozwolenie od syna, króla Zygmunta Augusta. Pewnego dnia załadowano na wozy skarby i złoto należące do królowej Bony i wyruszono w podróż. Po kilku kilometrach podczas przeprawy przez rzekę Nidę załamał się drewniany most pod ciężkimi wozami. Do rzeki wpadły skrzynie wypełnione złotem i klejnotami. Królowa Bona wysłała do zamku posłańca po pomoc. Nie wpuszczono go jednak do zamku licząc, że chociaż w ten sposób część skarbu królowej pozostanie w Polsce. Mieszkańcy opowiadają, że gdy świeci słońce, to czasami można w nurcie Nidy zobaczyć, jak połyskują w wodzie zatopione skarby królowej Bony.
18. Zorganizowanie kącika regionalnego, umieszczenie w nim gromadzonych
materiałów i eksponatów oraz wykonanego zbiorowo herbu miasta.
19. Udział w „Powitaniu Wiosny” i konkursie na Najpiękniejszą Marzannę,

Jako twórca projektu i jego koordynator zapoznałam nauczycielki dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z założeniami i sposobem realizacji projektu oraz przydzieliłam zadania prowadzące do realizacji wytyczonych celów. Na spotkaniach grupowych nauczycielki przedstawiły rodzicom plan dotyczący przedsięwzięcia, zapoznały z celami, do realizacji których będziemy wspólnie dążyć i poprosiły o włączenie się w realizację projektu.
Udział rodziców ma polegać na:
- wyszukiwaniu i udostępnianiu materiałów i eksponatów do kącika regionalnego,
- pomocy dzieciom w wyszukiwaniu w rożnych źródłach potrzebnych informacji,
- dokumentowaniu i archiwizowaniu naszych przedsięwzięć.

Podsumowanie

Podsumowaniem działań projektu „Moje miasto Kielce” jest prezentacja
i zakończenie projektu:
1. Przygotowujemy album fotograficzny „Miejsca, które znamy”
2. W zorganizowanym wcześniej kąciku regionalnym wydzielamy miejsce, w którym prezentujemy:
- album fotograficzny dokumentujący przebieg projektu,
- album zawierający prace plastyczne z wycieczek.
- wykonany herb miasta Kielce.
3. Zgromadzenie pieśni patriotycznych,
4. Poznanie przez dzieci Hymnu Polski i Pieśni Żołnierskich
Na koniec dzieci otrzymują dyplom „Jestem Małym Patriotą”

DYPLOM

Niniejszym zaświadczamy, że

Xxxxx Yxxxxx


Kocha i szanuje
Swoją Ojczyznę

MAŁY PATRIOTA
2015

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.