X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28502
Przesłano:
Dział: Internat

Poprawianie jakości kontaktów interpersonalnych "Razem można więcej". Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ W INTERNACIE
Czas trwania zajęć: 1,5 godziny
Temat zajęć: Poprawianie jakości kontaktów interpersonalnych „Razem można więcej”

Cel ogólny:
Integracja wychowanków w grupie internackiej

Cele szczegółowe:
Wychowanek:
• odkrywa w sobie to, co jest najwspanialsze i najpiękniejsze,
• uczy się tolerancji,
• staje się wrażliwszy na drugiego człowieka,
• rozwija empatię,
• uczy się odpowiedzialności za słowa i czyny,
• potrafi współpracować w grupie

Metody pracy: pogadanka, psycho- gimnastyka, zabawy integrujące, pantomima, niedokończone zdania, dyskusja
Środki dydaktyczne: karton z napisem, kolorowe karteczki, flamastry, karton, „magiczne pudełko” cukierki, balony, bloki rysunkowe, taśma klejąca.
Formy pracy: Praca w kręgu, w grupach, w dwójkach, indywidualna

Szczegółowy opis przebiegu zajęć:

I. Zajęcia wstępne:
• Nauczyciel wita się z uczniami. Prosi dzieci, aby usiadły w kółku. Następnie pyta uczniów:
- W jakim są nastroju?
- Jak minął im dzień w szkole?
- Czy wydarzyło się coś ciekawego?

II. Zajęcia właściwe:
• Na kartonie widnieje duży napis: "TU I TERAZ. PATRZ I CZUJ". Wychowawca przedstawia ogólny cel zajęć oraz zachęca uczniów do udziału w nich.
• Uczniowie dostają kolorowe karteczki i flamastry. W kręgu wypracowujemy zasady pracy w grupie. Dzieci zapisują swoje propozycje na karteczkach, każdy uczestnik wypowiada się na temat zaproponowanej zasady. Zapisane karteczki wrzucają do przygotowanego przez wychowawcę „Magicznego pudełka”. Po zebraniu wszystkich propozycji wychowawca „zaczarowuje” pudełko i wypadają z niego cukierki dla wszystkich dzieci. Zawieramy kontrakt.
Przyjmujemy następujące zasady:
• Mówimy o sobie.
• Mówi tylko jedna osoba.
• Szanujemy odrębne sądy i uczucia innych.
• Zachowujemy dyskrecję.
• Dbamy o bezpieczeństwo innych.
• Pomagamy sobie nawzajem
• Wolno odmówić udziału w niektórych ćwiczeniach
• Wychowawca szerzej przedstawia cel zajęć:
To, jak każdy będzie czuł się w grupie, zależy od nas. Spróbujmy, zatem poznać się, spróbujmy "oswoić się" ze sobą, "stworzyć więzy", które złączą nas. Poznajmy, jacy jesteśmy, jakie są nasze mocne i słabe strony, co nas łączy, a co dzieli. Uwierzmy, że w każdym z nas jest dobro, którym możemy podzielić się z innymi. Jesteśmy niepowtarzalni, nie ma dwóch identycznych osób I to jest naszym bogactwem, którym możemy się obdarowywać.
• Ćwiczenie ruchowe (wykonywane w milczeniu):
Każdy uczestnik wybiera sobie drogę, po której cały czas chodzi,
- na tej drodze spotyka drugiego człowieka wzrokiem,
- spotyka drugiego przez podanie ręki,
- spotyka drugiego czubkami butów,
- wita w jak najkrótszym czasie jak największą liczbę ludzi przez podanie ręki,
- zamyka oczy, chodząc wyciąga ręce, łapie ręce innych, których spotka na swej drodze,
- wszyscy rozwiązują "węzeł gordyjski".
Mówimy o uczuciach:, •Co czułaś/czułeś podczas tych ćwiczeń? (refleksje wypowiada każdy uczeń)
• Zabawa:
Ustawiamy w kręgu o jedno krzesło mniej niż jest uczestników zabawy, na środek wychodzi jedna osoba i zaprasza do zmiany miejsc tych, którzy mają określoną cechę, czy spełniają określony warunek, np. mają niebieskie oczy, są chłopcami, lubią kolor niebieski itd.
Mówimy o uczuciach:, •Co czułaś/czułeś podczas tych ćwiczeń?
• Wszyscy uczestnicy zabawy dobierają się w grupy według określonej cechy, np.:
blondyni - bruneci,
chłopcy - dziewczęta,
ci, którzy lubią zwierzęta i ci, którzy lubią rośliny
Mówimy o uczuciach:, •Co czułaś/czułeś podczas tych ćwiczeń?
• "Tunel ramion" - wszyscy uczestnicy dobierają się w dwójki, stają naprzeciwko siebie, chwytają się za ramiona, pierwsza para rozdziela się, idzie na koniec tunelu i poszczególne osoby przechodzą pojedynczo wśród tunelu ramion.
"Tunel oczu" - pary staja w pewnej odległości od siebie i patrzą na tych, którzy przechodzą w tunelu.
"Pokaz mody" - tunel jak w ćwiczeniu poprzednim, jednakże przechodzący otrzymują dodatkowe polecenie - przechodzą jak modelki i modele.
Mówimy o uczuciach:, •Co czułaś/czułeś podczas tych ćwiczeń?
• Ćwiczenie z balonem. Uczestnicy losują kolorowe karteczki (są tylko 4 kolory). Następnie dobierają się w grupy według wylosowanego koloru. Każda z grup dostaje balonik. Uczestnicy maja za zadanie odbijać go w taki sposób, aby nie spadł on na podłogę. Na sygnał wychowawcy dzieci starają się odbić balon: głową nagą ręką nosem, uszami itd.
• Budujemy wieżę (wychowankowie pracują w tych samych grupach). Wychowawca rozdaje każdej grupie blok rysunkowy i taśmę klejącą. Zadanie polega na zbudowaniu najwyższej stabilnej wieży ( nie może się przewrócić) przy pomocy dostępnych materiałów w ciągi 10 minut. Gdy wieże są gotowe każda grupa typuje swojego przedstawiciela. Wybrane dzieci mają za zadanie ocenić stabilność wież poprzez dmuchanie w nią.
• "Robimy prezenty" - wszyscy uczestnicy siadają w kręgu:
Mówią osobie siedzącej po ich prawej stronie coś miłego,
Mówią osobie siedzącej po ich lewej stronie, do jakiego kwiatu jest podobna.
• Zabawa w orkiestrę i dyrygenta - jedna osoba wychodzi, pozostali uczestnicy zabawy bawią się w orkiestrę. Jedna osoba dyryguje, a pozostali naśladują wskazany przez nią gest (klaskanie, tupanie itp.). Osoba, która opuściła salę, powraca i jej zadaniem jest odgadnięcie, która osoba jest dyrygentem. Jeśli dyrygent zostaje "zdemaskowany", on zostaje osobą odgadującą, a grupa wybiera nowego dyrygenta.
• Składamy sobie dobre życzenia - każdy uczestnik zabawy podpisuje cztery kartki swoim imieniem i nazwiskiem. Kartki te składamy do pudełka. Drogą losowania każdy wybiera cztery kartki i wylosowanym przez siebie osobom wpisuje życzenia, rysuje coś ładnego. Kartki ponownie składamy do pudełka, jedna osoba roznosi je adresatom.
III. Zajęcia końcowe:
• Ewaluacja zajęć:
Uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami na temat przeprowadzonych zajęć. Mogą do tego celu wykorzystać zdania niedokończone, np.:
• Najprzyjemniej mi było, gdy...
• Dzisiejsze zajęcia pozwoliły mi...
• Dzisiejsze zajęcia nauczyły mnie...
• Dzisiejsze zajęcia...
• Zakończenie zajęć - iskierka. Wszyscy stają w kręgu trzymając się za ręce, w tle cicha muzyka, prowadzący „wypuszcza iskierkę” w dowolnym kierunku, uczniowie przekazują ją dalej.
Prowadząca: Magdalena Baracz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.