X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2846
Przesłano:

Scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla ucznia o specyficznych trudnościach w nauce. Utrwalanie głoski - litery b,d

W scenariuszu zastosowano układ:
1. Rodzaj ćwiczenia
2. Cel ćwiczenia
3. Przebieg ćwiczenia
4. Pomoce


1. Rozpoznawanie dźwięków upuszczanych przedmiotów.
2. Usprawnianie funkcji słuchowej. Ćwiczenia pamięci słuchowej.
3. Dziecko rozpoznaje dźwięki upadających przedmiotów. Następnie powtarza ciąg dźwięków, zapamiętując ich kolejność.
4. Klucze, pieniądz, klocek, długopis.

1. Porządkowanie obrazków według wskazanej głoski b, d.
2. Tworzenie związków słuchowo - wzrokowo -ruchowych. Doskonalenie syntezy słuchowej.
Prowadzący pokazuje obrazek, wypowiada jego nazwę głoskami. Dziecko podaje nazwę obrazka i układa go pod wskazaną literą.
3. Kartoniki z literami b, d. Obrazki.

1. Wyróżnianie liter b, d w zbiorze wyrazów.
2. Utrwalanie obrazu graficznego liter b, d. Doskonalenie spostrzegawczości i kierunkowości pisanych liter.
3. Dziecko zakreśla w wyrazach litery: b kolorem niebieskim, d kolorem pomarańczowym. Określa położenie liter w wyrazach kreską pionową.
4. Zbiór wyrazów.
Ćwiczenia relaksacyjne.

Utrwalanie znajomości kształtu liter.
Prowadzący pisze na plecach dziecka kształt liter. Dziecko odgaduje, jaka to litera.( B,b)
Następnie wrysowuje literę w kształt uproszczonej postaci, zaznaczając ją kolorową kredką. Rysunek postaci

1. Czytanie wyrazów z literami b, d.
2. Usprawnianie techniki czytania wyrazów dwusylabowych.
3. Dziecko odczytuje wyrazy zaznaczając trudne dla niego litery umówionymi kolorami. Zestaw wyrazów.

1. Przepisywanie wyrazów według określonego układu liter.
2. Utrwalanie związków słuchowo - wzrokowo - słuchowych. Ćwiczenia płynności ruchów podczas pisania.
3. Dziecko samodzielnie odszukuje w wyrazach wskazany układ liter bd, db i wpisuje wyrazy w określonej kolumnie.
4. Zestaw wyrazów jw.
Zadanie domowe
Utrwalanie opracowywanego materiału.
Dziecko wypełnia kolorem kontury rysunku.
Rysunek konturowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.