X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2845
Dział: Przedszkole

Poznajemy naszą Ojczyznę - Polskę. Scenariusz zajęcia pokazowego w grupie dzieci 4 i 5 letnich

Scenariusz zajęcia pokazowego dla rodziców
Rodzaj zajęcia: Z edukacji w zakresie mowy i myślenia w korelacji z edukacją społeczno-moralną i kulturowo-estetyczną.
Temat zajęcia: Poznajemy naszą ojczyznę – Polskę.
Zagadnienie hospitacyjne: Wychowanie patriotyczne.

Cele ogólne:
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- Rozpoznawanie godła i barw narodowych.
- Nabywanie większej świadomości narodowej.
- Wskazywanie na mapie stolicy Polski – Warszawy oraz największej rzeki Wisły.
- Zapoznanie z herbem Warszawy – Syrenką.
- Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki.
- Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.
- Słuchanie wiersza.
- Próby globalnego odczytywanie wyrazów w połączeniu z obrazkiem.
- Udział w zabawach integracyjnych.
- Wykonanie chorągiewek.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- Zna godło i barwy narodowe
- Rozumie pojęcie ojczyzna
- Wie, że jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, nasz kraj, to Rzeczpospolita Polska.
- Potrafi wskazać na mapie stolicę Polski oraz największą rzekę Wisłę.
- Potrafi wskazać na mapie tereny górskie, morskie.
- Zna i potrafi zaśpiewać I zwrotkę hymnu.
- Potrafi globalnie czytać proste wyrazy.
- Aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych
- Rozpoznaje i naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia
- Potrafi wykonać chorągiewkę.
- Potrafi zachować prawidłową postawę podczas hymnu.

Metody:
aktywizująco – twórcze z problemowymi
słowne
oglądowe
działań praktycznych

Forma: zbiorowa, indywidualna

Pomoce: mapa Polski, godło, flaga Polski, ilustracje i obrazki przedstawiające pejzaż górski, morski, Kraków, Warszawę, herb Warszaw – Syrenka najważniejsze zabytki Krakowa i Warszawy, chusta animacyjna, płyta CD z piosenkami, hymnem „Mazurek
Dąbrowskiego”, hejnał z wieży mariackiej, odgłosami morza ulicy, napisy do globalnego czytania : Polska, Góry, Kraków, Morze, Warszawa, Sandomierz, obręcz, czapki marynarskie, statek, muszelki, wykałaczki, papier kolorowy, klej.

Literatura: Klauza „Zabawy z chustą”, „ABC Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”. Realizacja programu autorskiego pt. „Przedszkolaki bliżej Europy” autorstwa B. Zberaz.

Scenografia:

Sala udekorowana plakatami, ilustracjami, napisami miejsc, które będziemy odwiedzać.

Przebieg:

1. Zabawa słowna „Kim jesteśmy”. Dzieci uzupełniają zdanie „Jesteśmy Polakami, bo...”.
2. Przytoczenie pełnej nazwy naszego kraju – Rzeczpospolita Polska.
3. Słuchanie wiersza W. Bełzy pt. „Kto ty jesteś...”. Omówienie jego treści.
4. Przypomnienie mapy Polski, czytanie globalne wyrazu MAPA, POLSKA. Wskazanie największej rzeki Wisły.
5. Poznanie symboli Polski : godło, flaga. Omówienie ich wyglądu. Globalne czytanie wyrazów: GODŁO, FLAGA.
6. Słuchanie hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego” z zachowaniem prawidłowej postawy/kto zna ten śpiewa I zwrotkę/. Wyjaśnienie wyrazu ’’hymn’’, okoliczności w jakich można go usłyszeć, przy jakiej okazji.
7. Zaproszenie dzieci w podróż po Polsce.
a) podróż autobusem (jedno dziecko jest kierowcą, trzymając kierownicę -obręcz wiezie siedzących za nim parami dzieci, w dali słychać odgłosy ulicy, dzieci naśladują jadące samochody).
Dojeżdżamy na południe Polski
- wskazanie gór na mapie Polski
- czytanie globalne wyrazu GÓRY
- określenie jakim kolorem są oznaczone na mapie
- słuchanie odgłosów gór - rozmowa na temat gór, ludzi tam żyjących, zwierząt,
- zabawa ruchowa przy piosence „Sanna”.

b) podróż pociągiem( dzieci ustawione w pociąg, bawię się przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. Pod koniec podróży dzieci słyszą melodię – hejnał. Wyjaśnienie dzieciom nazwy melodii, która je powitała)
Przybycie do Krakowa
- wskazanie na mapie Krakowa
- czytanie globalne wyrazu KRAKÓW
- wyjaśnienie, że był on kiedyś stolicą Polski
- poznanie najważniejszych zabytków: Wawel-siedziba Królów, Smok wawelski, Sukiennice, Lajkonik.

c) podczas dalszej podróży pociągiem dojeżdżamy na północ Polski
Jesteśmy nad Morzem Bałtyckim
- wskazanie morza na mapie
- odczytanie globalne wyrazu MORZE BAŁTYCKIE
- zabawa z chustą animacyjną – robimy fale małe, duże, sztorm – chowanie się pod chustę, spacerujemy po plaży i zbieramy muszelki- ściągamy kapcie, podwijamy nogawki, w tle słychać szum morza, wpływające statki do portu –zaproszenie rodziców
do zabawy

d) wsiadamy do łodzi z kapitanem i płyniemy w dół Wisły, (wybrane dziecko lub nauczyciel jest kapitanem, pozostał dzieci załogą w gazetowych czapkach marynarzy.
Przybycie do Warszawy
- wskazanie Warszawy na mapie
- czytanie globalne wyrazu WARSZAWA
- Warszawa stolicą Polski
- poznanie herbu Warszawy – Syreny (omówienie jej wyglądu)
- słuchanie piosenki pt. „Nasza Warszawska Syrenka” - poznanie najważniejszych zabytków: Zamek Królewski, Pomnik Króla Zygmunta, Pałac w Łazienkach, pomnik „Małego Powstańca”.

e) lot samolotem – powrót do przedszkola, (odgłos lecącego samolotu)
Przybycie do Sandomierza
- wskazanie Sandomierza na mapie
- czytanie globalne wyrazu SANDOMIERZ
8. Słuchanie piosenki pt. „To nasza Ojczyzna”.
9. Praca plastyczna – wykonanie przez dzieci flagi Polski.
10. Ocena prac.
11. Wspólny śpiew I zwrotki hymnu z zachowaniem właściwej postawy przez dzieci,trzymające w ręku wykonane chorągiewki.
12. Podziękowanie dzieciom oraz rodzicom za udział w zajęciu i wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.