X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28436
Przesłano:

Co to jest krajobraz - konspekt lekcji

Konspekt
Przedmiot: przyroda; klasa: V
Czas realizacji: 45 minut
Temat lekcji: Co to jest krajobraz?
Treści programowe:
złożoność świata żywego
krajobraz i jego składniki
rodzaje krajobrazów
krajobraz najbliższej okolicy
Cele główne lekcji:
zapoznanie uczniów z pojęciem krajobrazów
poznanie charakterystycznych cech krajobrazów naturalnych i kulturowych (przekształconych przez człowieka)
Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń:
wyróżnia przyrodnicze i antropogeniczne składniki krajobrazu
wyjaśnia czym jest krajobraz
zna wpływ działalności człowieka na krajobraz
opisuje krajobraz najbliższej okolicy
jest zainteresowany światem jego różnorodnością i pięknem
charakteryzuje się odpowiedzialnością za swoje działanie w środowisku
Metody: prezentacja multimedialna, pogadanka, metoda graficznego zapisu, notatka do zeszytu.
Środki: komputer, rzutnik, karty pracy, atlasy.


TOK LEKCJI:
Faza przygotowawcza:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapis tematu na tablicy.
3. Przypomnienie materiału z lekcji poprzedniej.
Zwrócenie uwagi na otoczenie, wprowadzenie pojęcia krajobrazu.
Faza realizacyjna:
1. Wspólna próba zdefiniowania pojęcia krajobraz. Zapis kolorem w zeszycie definicji:
! Krajobraz to wygląd części powierzchni ziemi, wyróżniający się charakterystycznymi cechami!
2. Wspólna próba wymienienia elementów krajobrazu. Zapis na tablicy propozycji uczniów, uporządkowanie i zapis w zeszycie:
Elementy krajobrazu:
ukształtowanie powierzchni
wody powierzchniowe
skały
szata roślinna
charakterystyczne zwierzęta
wytwory działalności człowieka
3. Prezentacja multimedialna – Rodzaje krajobrazów i zapis podziału krajobrazów do zeszytu.
Faza podsumowująca:
1. Rozdanie kart pracy, objaśnienie poszczególnych punktów i indywidualna praca uczniów
2. Zadanie domowe: Narysuj okolicę swojego miejsca zamieszkania i podpisz jaki to jest krajobraz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.