X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28432
Przesłano:
Dział: Internat

Mediacje sposób na rozwiązywanie konfliktów z kolegami. Konspekt zajęć

Konspekt zajęć:
MEDIACJE - SPOSÓB NA ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW Z KOLEGAMI.
Cel główny: Zapoznanie wychowanków z metodą mediacji. Wyrobienie wśród wychowanków umiejętności mediacyjnych.
Cele operacyjne:
· wychowanek zna pojęcie mediacji,
· wychowanek potrafi wykorzystać techniki mediacyjne w sytuacjach problemowych,
· wychowanek umie przenieść teorię dotyczącą mediacji na płaszczyznę relacji rówieśniczych.

Wstęp.
I. Część teoretyczna.
1. Co to jest mediacja, główne zasady mediacji.
2. Mediator – jego cechy i rola w mediacji.
3. Mediacja: jak to działa - omówienie metody.
II. Część praktyczna.
1. Mediacje- ćwiczenia grupowe.
Pomoce: tablica, arkusze papieru, pisaki.
Uczestnicy: grupa 20 osób.
Prowadzący dzieli grupę na 4-osobowe podgrupki.
Zadaniem poszczególnych grup jest zastanowienie się na napisane przez prowadzącego na tablicy pytania:
Co to jest mediacja?
Jakie są cechy dobrego mediatora?
W jakich sytuacjach prowadzone są mediacje?
Jakie są pozytywne cechy mediacji?
Jakie są negatywne cechy mediacji?
Każda z grup ma 10 minut na napisanie odpowiedzi na arkuszach papieru.
W momencie zgłoszenia gotowości wszystkich grup, każdy z liderów zawiesza na tablicy arkusz i przedstawia wynik wspólnej pracy. Na końcu ćwiczenia, każdy z uczestników może zadać pytania, zgłosić wątpliwości, można wspólnie na zasadzie głosowania wybrać najlepiej opracowany arkusz.


2. Mediacje - odgrywanie scenek.
Ćwiczenie symulacyjne dla 3 osób (pozostali tworzą bezgłośną widownię)
Po wyłonieniu 3 ochotników, osoby te mają za zadanie wcielić się w poszczególne role:
osoba X - jedna strona konfliktu,
osoba Y – druga zwaśniona strona,
osoba Z - mediator, który będzie pomagał stronom w zawarciu porozumienia.
Scenka
Instrukcja dla osoby X
Jesteś kolegą z internatu osoby Y. Dziś pełniłeś dyżur na stołówce. Jako dyżurny zszedłeś wcześniej na stołówkę, aby przed innymi zdążyć zjeść ciepłą kolacje i móc punktualnie zacząć wydawać ją innym. Kolega Y spieszył się na za zajęcia sportowe i również zszedł wcześniej na kolację. Widząc że jesz, nie poczekał cierpliwie, aż podejdziesz i wydasz mu posiłek. Zaczął za to głośno komentować do pani kucharki, że dyżurny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jesteś wściekły na Y i w nerwach nazywasz go głupkiem.

Zapytany przez mediatora o powód użycia wyzwiska tłumaczysz się tym, że jesteś bardzo zły, ponieważ kolega zszedł za wcześnie na kolacje, że takie prawo ma tylko dyżurny pełniący w tym dniu dyżur. Chciałeś jak inni mieć możliwość zjedzenia ciepłej kolacji. Osoba, która schodzi za wcześnie, uniemożliwia zjedzenie ciepłej kolacji dyżurnemu. Ponadto zdenerwowało Cię to, że osoba Y naskarżyła do pani kucharki na Ciebie, a to osoba Y zachowała się nieregulaminowo.
Zapytany o satysfakcjonujące Cię rozwiązanie konfliktu z osobą Y, mówisz, że chciałbyś, aby Y następnym razem wziął dyżur za Ciebie. Ustajesz jednak na propozycję, aby Y pomógł Ci w kolejnym dyżurze. Przeprosisz go również za wyzwisko. Przy pomocy mediatora osiągacie porozumienie.

Osoba Y
Jesteś kolegą osoby X. Dziś osoba X pełniła dyżur na stołówce. Zamiast zejść ze wszystkimi na kolację, poszedłeś 20 minut za wcześnie, gdyż wyjątkowo spieszyłeś się na trening. Zobaczyłeś jak osoba X je kolację i mimo, że Cię widzi nie podchodzi do okienka, aby wydać Ci Twoją porcję. Poirytowało Cię to i zacząłeś głośno, kilkukrotnie komentować do pani kucharki, że „dyżurny chyba zaspał”. Osoba X słysząc to nazywa Cię głupkiem. Jesteś zły za to, że Cię obraża.

Zapytany o satysfakcjonujące Cię rozwiązanie domagasz się przeprosin koniecznie w obecności wszystkich i chcesz, aby kolega X pełnił za karę dyżur dodatkowy.
Jednak przyznajesz się, że wiesz, że postąpiłeś źle. Nie powinieneś po pierwsze schodzić za wcześnie na kolację. Ale bardzo się spieszyłeś. Po drugie faktycznie nie musiałeś komentować postawy osoby X, tylko chwile cierpliwie poczekać. Z drugiej jednak strony bulwersuje Cię wyzwisko X skierowane w Twoją osobę. Ty tylko żartowałeś, a on przesadził.
Przy pomocy mediatora osiągacie porozumienie: osoba X przeprasza Cię „twarzą w twarz” i wspólnie odbywacie następny dyżur kolegi X.

Mediator
Masz za zadanie przeprowadzić mediacje pomiędzy osobami X i Y, którzy pozostają w konflikcie.
Zgodnie ze swoją rolą masz obowiązek przedstawić się, powiedzieć w jakim celu tu jesteś, wprowadzić nie stresującą atmosferę, ustalić zasady przebiegu spotkania oraz wysłuchać stanowisk obu stron.
Pytasz osobę X dlaczego nazwała tak osobę Y, następnie pytasz Y o powód powiedzenia do pani kucharki na osobę X.
W momencie powstawania kłótni pomiędzy stronami, powinieneś uspokoić X i Y.
Nie możesz proponować żadnych rozwiązań. Twoim zadaniem jest pomoc w uświadomieniu osobom X i Y tego, że ich konflikt jest do rozwiązania.
Pytasz X jakie rozwiązanie, w tej sytuacji byłoby dla niego satysfakcjonujące, następnie o to samo pytasz Y. Zadajesz stronom pytania pomocnicze, gdy występują niejasności. W rezultacie udaje się rozwiązać konflikt. Obie strony są usatysfakcjonowane.
3. KONFLIKT
Cele:
1. Uświadamianie istoty sytuacji konfliktowej.
2. Poznawanie strategii postępowania w przypadku sprzecznych interesów.
Przebieg:
Grupa dzieli się na 4 osobowe grupki. Każda z osób w grupie jest przedstawicielem innej sekcji Młodzieżowej Rady Internatu.
Osoba A - reprezentuje sekcję kulturalno-oświatową,
Osoba B - jest przedstawicielem sekcji higienicznej,
Osoba C - jest członkiem sekcji gospodarczej,
Osoba D - przewodniczy sekcji naukowej.
Zadaniem każdego z przedstawicieli jest dokonanie w ciągu 10 minut podziału 400 złotych na poszczególne dziedziny. Każdy z nich stara się uzyskać jak największą kwotę pieniędzy na swoją sekcję. Wszyscy muszą jednak przestrzegać trzech zasad:
1. Podziału nie można dokonać rzucając monetą.
2. Podziału nie można ustalić przez ciągnięcie zapałek.
3. Podział nie może być równy.
Po upłynięciu 10 ustalonych minut, poszczególne grupy prezentują podjęte decyzje oraz rezultaty jakie udało im się osiągnąć.
Każda grupa dzieli się na forum swoimi odczuciami związanymi z zachowaniami, które występowały w czasie konfliktu.
Następnie prowadzący dokonuje podsumowania i omówienia ćwiczenia:
1. Czy uczestnicy walczyli o swoje interesy, czy rezygnowali ze swoich racji?
2. Czy poszukiwali rozwiązań kompromisowych i ile rozwiązań zaproponowali?
3. Jakie postawy zaprezentowali uczestnicy? Wymień zalety i wady tych stanowisk.
4. Czy zachowania odegrane w scence można zaobserwować w życiu codziennym?

4. SPRAWA
Cele:
1. Rozwijanie umiejętności uzgadniania wspólnego stanowiska.
2. Rozwijanie zdolności porównywania opinii innych osób.
Pomoce : Arkusze papieru, pisaki. Przebieg:
Grupa dzieli się na 5osobowe zespoły, następnie zapoznaje się z poniższym opisem sytuacji.
Miesiąc temu kupiłeś buty za 100zł. Założyłeś je kilkakrotnie na nogi - raz podczas deszczu. Twoim zdaniem używałeś ich w sposób właściwy. Wczoraj zauważyłeś jednak, że w lewym bucie mocno odchodzi podeszwa. Niestety nie zachowałeś paragonu, ale uważasz, że sklep powinien uznać Twoją reklamację i zwrócić Ci co najmniej połowę ceny wartości butów.
Każda z wyszczególnionych grup w przeciągu 15 minut ma za zadanie zastanowić się nad problemem oraz ustalić wspólne stanowisko w poniższych kwestiach:
1. Idziesz do sklepu z uszkodzonym butem, co powiesz do sprzedawcy?
2. Rozmowa ze sprzedawcą nie przebiegła po Twojej myśli, co teraz zrobisz?
3. Dalej jesteś niezadowolony z odpowiedzi uzyskanej w sklepie; co zrobisz teraz dasz za wygraną, czy masz inny plan?

Wspólne ustalenia każda z grup zapisuje w kilku zdaniach na arkuszach i po kolei przedstawia scenkę ilustrującą przyjęte rozwiązania.
Na zakończenie prowadzący dokonuje podsumowania i omówienia ćwiczenia:
1. Czy trudno było uzgodnić w grupie wspólne stanowisko?
2. Co ułatwiało, a co utrudniało osiągnięcie kompromisu?
3. W jakim stopniu zaproponowane pomysły są do siebie podobne?
4. Czy istnieje wiele rozwiązań tego samego problemu?

Podziękowanie wychowankom za aktywność i zaangażowanie w zajęciach.
Zachęcenie do anonimowej, pisemnej informacji zwrotnej na przygotowanych karteczkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.