X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28427

Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki - scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji otwartej

Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki

Uczestnicy: Klasa IIId, SP 340

Termin: 9 kwietnia 2013r.

Temat zajęć: Utrwalenie tabliczki mnożenia w zakresie 100.

Prowadzący: Małgorzata Michalska

Cele
·Doskonalenie umiejętności dodawania kilku składników w dowolnym zakresie;
·Utrwalenie tabliczki mnożenia w zakresie 100;
·Rozwijanie logicznego myślenia;
·Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych;
·Wdrażanie do współpracy w grupie, skutecznej komunikacji, uważnego słuchania oraz respektowania zasad w grach matematycznych;
·Kształtowanie odpowiednich zachowań w sytuacji przegranej i wygranej;
·Podnoszenie samooceny oraz budzenie wiary we własne siły.

Uczeń
·wykonuje obliczenia dodając, mnożąc;
·nazywa liczby w dodawaniu i mnożeniu (suma, składnik, iloczyn, czynnik);
·współpracuje w grupie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz normami społecznymi;
·potrafi wygrywać i przegrywać, radzi sobie z drobnymi niepowodzeniami

Metody
Problemowe – gry matematyczne
Praktyczne – obliczenia

Pomoce
Karty do gry (talia kart od asa – 1 do 10)
Karty do tabliczki mnożenia (działania)

·Gra wprowadzająca tabliczkę mnożenia – gra w kości

Uczniowie dzielą się na 2 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje komplet kości z oczkami od 1 do 6 (7 sztuk). Nauczyciel wyjaśnia zasady gry.
Uczniowie wyrzucają wszystkie kości i na podstawie uzyskanego wyniku ustalają jaką liczbę będą dodawać (odkładają te kości, na których powtarza się wyrzucona liczba oczek). Powtarzają tę czynność jeszcze dwukrotnie, za każdym razem dokładając wyznaczoną liczbę oczek. Po łącznie 3 rzucie sumują uzyskaną liczbę oczek i wynik zapisują w tabeli kontrolnej. Następnie kolejne dziecko i tak aż do uzupełnienia tabeli. Na koniec sumują liczbę uzyskanych punktów i ustalają zwycięzcę.

·Gra utrwalająca tabliczkę mnożenia – Loteryjka mnożenia

Uczniowie otrzymują tabelę do wpisania iloczynów i działań. Nauczyciel wyświetla na tablicy tabelę z iloczynami. Następnie zawiesza kolejno na tablicy karty z działaniami (mnożenie). Klasa podaje iloczyn z tabeli – ćwiczenie utrwalające. Uczniowie przepisują z tablicy w puste miejsca tabeli tyle iloczynów ile jest okienek. Karty z działaniami zostają zabrane, potasowane i odliczonych tyle ile uczniowie mają okienek np. 5. Nauczyciel demonstruje kolejno karty. Klasa wspólnie ustala wynik. Każdy sprawdza w swojej tabeli, czy ma taki iloczyn. Jeśli się tam znajduje – skreśla go. Na koniec serii uczniowie podsumowują liczbę uzyskanych punktów. Zmieniamy iloczyny i powtarzamy całą zabawę jeszcze raz (tyle razy ile N ma przygotowanych tablic i kart do utrwalenia tabliczki mnożenia).

·Gra podsumowująca, sprawdzająca znajomość tabliczki mnożenia – Kałuża

Uczniowie pracują w 3 osobowych grupach, jedną talią kart. Nauczyciel wyjaśnia zasady. Uczniowie kolejno wyciągają po 2 karty i każdy ustala iloczyn. Pulę zabiera ta osoba, której iloczyn jest większy. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej kart.

Sytuacja dodatkowa:
Sprawdzenie tempa liczenia – mnożenie.

Uczniowie otrzymują karty z wpisanym jednym czynnikiem. Rzucają kością, wpisują drugi czynnik i obliczają iloczyn. Nauczyciel wyznacza czas np. 1 min. Uczniowie wykonują jak najwięcej obliczeń.


Katy działań do zadania 2

1 * 4 2 * 8

2 * 2 4 * 4

4 * 6 3 * 8

3 * 10 5 * 6

9 * 5 6 * 9

5 * 6 5 * 6

10 * 6 9 * 8

10 * 10 3 * 3

2 * 7 7 * 3

4 * 7 10 * 4

8 * 6 6 * 9

9 * 9 10 * 8

2 * 3 5 * 2

3 * 5 9 * 3

4 * 8 7 * 7

7 * 9 10*7

10 * 9 2 * 4

4 * 9 6 * 6

2 * 6 6 * 3

9 * 2 5 * 4

2 * 10 5 * 5

7 * 6 5 * 10

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.