X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28405
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny na miesiąc kwiecień 4 latki

GRUPA „................” 4 LATKI
KWIECIEŃ
Nauczycielki: ......................................

BLOKI TEMATYCZNE:
- Wielkanocne zwyczaje
- Wiosna w przyrodzie – na polu łące i w ogrodzie
- Kosmiczna podróż
- Moja Ojczyzna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami ludowymi związanymi z Wielkanocą (malowanie pisanek, śmigus – dyngus). Wykorzystanie elementów sztuki ludowej w pracach plastycznych i przy dekorowaniu sali.
• Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
• Wdrażanie dzieci do wspólnego wykonywania podejmowanych decyzji dotyczących zabaw lub innych czynności w drodze naradzania się, dyskutowania.
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenia sprawności umysłowych
• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Data Blok
tematyczny Zajęcia obowiązkowe Obszar Przewidywane efekty pracy wychowawczo - dydaktycznej
30.03 – 03.04.2015 Wielkanocne zwyczaje

Poniedziałek 30.03.2015
1.„Gdzie ukryły się pisanki?”- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem malowania pisanek w oparciu o zabawę dydaktyczną oraz wiersz „Wielkanocne kolory”.

2.Obejrzyj inscenizację na podstawie utworu D. Gellner „Co to za wyprawa?”- Spróbuj samodzielnie manipulować sylwetami powtarzając treść wiersza swoimi słowami
1.2; 3.2
3.3; 4.1
4.2; 9.1

1.1; 3.1
3.2; 7.1
7.2 Dziecko
Zna zwyczaje świąteczne takie jak malowanie pisanek; potrafi ustalić kolejność zdarzeń;
zapamięta słowa wiersza, podejmie próbę samodzielnej recytacji.
Kształci uwagę i pamięć w toku słuchania, oglądania i odtwarzania utworu

Wtorek 31.03.2015
1.Wsłuchaj się w tekst wiersza R. Przymusa pt.: „Wielkanoc”, a następnie powiedz - jakie zwyczaje związane są ze świętami wielkanocnymi?

2.„Wykonaj wielkanocnego zajączka wg wskazówek N.” – Praca plastyczno – techniczna.

9.1; 3.1
3.2; 14.5
14.2

10.1; 2.5
9.2; 14.3
Dziecko
Słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat; zna zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi (malowanie pisanek, śmigus itp.); potrafi poprawnie budować zdania;
rozpozna ilustracje dotyczące treści wiersza
Wykaże się umiejętnością wykonania formy
przestrzennej; sprawnie posługuje się
nożyczkami
Środa 01.04.2015
1.„Dopasuj kurczaczki do odpowiedniej kury” –
Zabawa dydaktyczna kształcąca umiejętność
Rozwiązywania działań matematycznych na
dodawanie i odejmowanie w zakresie 7.

2.Nauka piosenki pt.: „Pisanki, pisanki – jajka malowane”. Spróbuj wystukać rytm piosenki.

13.1; 13.2
14.2; 2.5

9.1; 8.1
8.2; 8.3

Dziecko
Prawidłowo posługuje się liczebnikami
porządkowymi oraz głównymi w zakresie 1
–7;
100% obecnych dzieci zapamięta dwie
pierwsze zwrotki w ciągu tygodnia; wystuka
rytm piosenki

Czwartek 02.04.2015
1 „Kto się bawił na podwórku w lany
poniedziałek?”Rozmowa z dziećmi o tradycjach
Świąt Wielkanocnych i sposobach ich
podtrzymywania na bazie zabawy dydaktycznej,
ilustracji oraz opowiadania.
2. Zabawa matematyczna „Liczymy pisanki” – ustalanie stałej liczby elementów w zbiorze
9.1; 1.2
2.5; 3.1
4.1; 4.2
14.2; 14.6

13.1;13.2
13.3 Dziecko
Zna zwyczaje Wielkanocne; potrafi posegregować pisanki wg ilości elementów;
Odnajdzie swoją wizytówkę pośród
innych.

Ustali równoliczność w zbiorze; posługuje się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
Piątek 03.04.2015
1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 5
Dominacją działalności muzyczno – ruchowej z
Elementami metody Kniessów.

2. „Wykonaj kolorową pisankę” – Praca plastyczna. Wycinanie, projektowanie oraz ozdabianie pisanki Dziecko
Rytmicznie wykonuje skłony, wystuka proste rytmy na klockach.

Starannie wycina kontur pisanki; używa
różnorodnego materiału plastycznego do
ozdobienia pisanki.

5.3; 5.4;
8.2; 8.3

10.1; 9.1
2.5;14.3

EWALUACJA

07.04 – .10.04.2015
Wiosna w przyrodzie – na polu łące i w ogrodzie
Wtorek 07.04.2015
1.Słuchanie opowiadania wg H. Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach”- rozmowa na temat mieszkańców łąki na podstawie wysłuchanego opowiadania (interpretacja morału opowiadania – barwy ochronne zwierząt)

2.Praca plastyczna - wykonanie żabki techniką orgiami.
12.1;12.2;
12.3;14.5;
14.7

10.1; 2.5;
9.2; 14.3 Dziecko
Uważnie słucha tekstu czytanego przez n; wymieni mieszkańców łąki występujących w opowiadaniu, rozumie morał opowiadania.

Dba o estetykę pracy; pozytywnie ocenia pracę kolegów i koleżanek; pozostawi porządek w miejscu pracy.
Środa 08.04.2015
1.Nauka wiersza o tematyce wiosennej M. Strzałkowskiej „Wiosna”- czytanie wiersza przez N., omówienie treści, utrwalanie w pamięci – powtarzanie fragmentów.
2.Zabawa matematyczna „Szukamy wiosny” 3.2; 14.5

13.1;13.2
13.4
Dziecko
Wypowiada się na podany temat; recytuje wiersz o wiośnie.

Aktywnie i z radością uczestniczy w zabawie; doskonali umiejętność dodawania.

Czwartek 09.04.2015
1.Zapoznanie dzieci z nazwą miesiąca „kwiecień” i przysłowiem odzwierciedlającym jego charakterystyczne cechy pogody tj. „kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata” na podstawie ilustracji oraz historyjki obrazkowej.
2. Słuchanie piosenki pt: „Na zielonej łące” śpiewanej przez n. - zabawa inscenizowana do piosenki.
11.1; 11.2
1.2; 1.1
14.2;13.6

8.1;8.2
8.3
Dziecko
Wymienia elementy pogody występujące w kwietniu;

Śpiewa piosenkę indywidualnie lub zbiorowo; inscenizuje ją ruchem.

Piątek 10.04.2015
1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Nr 5 z dominacją działalności muzyczno – ruchowej z elementami metody Kniessów.

2.„Kto tu mieszka?” – Zabawa dydaktyczna z uwzględnieniem ćwiczenia gramatycznych. Przyporządkowanie sylwet ptaków do odpowiednich gniazd i budki.
5.3; 5.4;
8.2; 8.3

3.1;3.2
14.2;14.6; 4.1; 4.2 Dziecko
Rytmicznie wykonuje skłony, wystuka proste rytmy na klockach.

Posługuje się spójnikami, przyimkami i zaimkami umożliwiającymi bardziej złożone wypowiedzi .
13.04 – 17.04.2015
Wiosna w przyrodzie – na polu łące i ogrodzie
Poniedziałek 13.04.2015
1.Malowanie farbami akwarelowymi nt: „Zabawa z kolorem – tęcza”.

2. „Wiosenna łąka” – teatrzyk sylwet na podstawie wiersza A. Moskala. 10.1;9.2
2.5;14.3

14.2;14.5
12.1;14.6
Dziecko
Poznaje barwy pochodne i wie jak je uzyskiwać;

Zna zwierzęta mieszkające na łące (żuczek,
stonoga, konik polny, gąsienica..); potrafi
dostrzec humor wiersza; dzieli wyrazy na sylaby.
Wtorek 14.04.2015
1.„O jakim kwiatku mówię?”- wysłuchaj zagadek i podaj właściwą odpowiedz.

2.Nauka piosenki „Kolorowe motyle”

14.2; 3.3
1.2

8.1;8.2. Dziecko
Poda prawidłowe rozwiązanie zagadek
odnajdzie obrazek będący rozwiązaniem zagadki; wyróżni głoskę w nagłosie; podzieli wyraz na sylaby.

100% obecnych dzieci zapamięta słowa i
melodie piosenki; zilustruje ją ruchem.
Środa 15.04.2015
1.Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza J. Brzechwy „Żuk”. Układanie historyjki według kolejności zdarzeń.
2. „Co to za kwiatki w ogródku u Beatki?” – rozwiązywanie zagadek połączone z działaniami matematycznymi. Doskonalenie poznanych czynności matematycznych w zakresie liczby i jej aspektu kardynalnego i porządkowego. 1.2;4.1;
4.2;4.3
14.2;14.3
14.5;14.4

13.1
13.2;13.3 Dziecko
Układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń; rozwinie myślenie przyczynowo skutkowe.

Wykonuje działania matematyczne na
dodawanie i odejmowanie.

Czwartek 16.04.2015
1.Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Wiosna w wiejskiej zagrodzie”. Zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci.
2. „Jesteś cząstką przyrody” – przedstawienie ruchem, mimiką roślin i zwierząt (elementy dramy)
1.1; 1.2; 14.2; 14.5; 12.1
1.1; 1.2; 7.1 Dziecko
Tworzy rodziny zwierząt; prawidłowo nazywa ich członków.
Z radością uczestniczy w zabawie dramowej.
Piątek 17.04.2015
1.„Skąd się wziąłem – Ja motylek?”- Zapoznanie dzieci ze stadiami rozwojowymi motyla od jajeczka, gąsienicę, kokon do dorosłego motyla w oparciu o wiersz G. Koby „Motyle” i zabawy dydaktyczne.

2.„Kolorowe motyle” - praca przestrzenna z wykorzystaniem nieużytków, kolorowego papieru itp.
14.2;1.2

10.1;9.2;
2.5 Dziecko
Pozna cykl rozwojowy motyla (układa obrazki
w prawidłowej kolejności).

Potrafi samodzielnie odrysować, wyciąć i
ozdobić kontur skrzydeł; łączy elementy w
całość; dba o estetykę pracy.
20.04 – 24.04.2015 Kosmiczna podróż Poniedziałek 20.04.2015
1. „Kosmos i planeta Ziemia” – słuchanie opowiadania S.Schimmel „Dzieci Ziemi- pamiętajcie”.

2. „Ziemia-zielona planeta” – tworzenie makiety Ziemi. 1.1;3.3
14.2; 13.6

2.5; 14.3
10.1; 9.2 Dziecko:
Pozna określenie Układ Słoneczny; przygląda się planszy przedstawiającej Układ Słoneczny; uczestniczy w zabawie dydaktyczno-ruchowej „Krążące planety”, słucha opowiadania; wypowiada się na jego temat.
Rozwinie wyobraźnię oraz umiejętność pracy w zespołach.
Wtorek 21.04.2015
1. „Spotkanie z przybyszami kosmosu” – opowieść ruchowa.

2. Nauka piosenki „Ufoludki” 14.6;1.1; 1.2; 3.1; 3.2; 7.2

8.1;8.2
8.3 Dziecko:
Tworzy nazwy mieszkańców przez analogię, uczestniczy w zabawie ruchowej połączonej z ćwiczeniami wyobraźni „Przybysz z obcej planety”.
Uczestniczy w ilustracji ruchowej do tej piosenki; zapamięta słowa i melodię piosenki.
Środa 22.04.2015
1. „Niebo pełne gwiazd” – ćwiczenia graficzne z gwiazdkami –porównywanie liczebności zbiorów „Kolorowe gwiazdki”.

2. Lecimy w kosmos – zabawa z elementami dramy. 13.1;13.3

1.1; 1.2
7.2 Dziecko:
Ogląda teatrzyk sylwet na podstawie wiersza E.Szelburg-Zarembiny „Idzie niebo” ; rozmawia n/t zachowania się ptaków, łączą gwiazdki liniami na dużym arkuszu papieru.
Rozwinie aktywność twórczą.
Czwartek 23.04.2015
1. Poznajemy nazwy planet Układu Słonecznego

2. Rozwiązujemy zagadki dotyczące Kosmosu. 3.3; 4.1
14.2; Dziecko:
Pozna nazwy planet wchodzących w skład Układu Słonecznego.
Piątek 24.04.2015
1. Doświadczenie - Ziemia porusza się dookoła Słońca . Rozmowa z dziećmi n.t.: czasu okrążenia Słońca przez Ziemię (rok) oraz pory dnia w zależności od oświetlania Ziemi (dzień i noc).

2.Konstruowanie w grupach powierzchni planet (nieznanych) 1.1; 1.2
3.3; 13.6

10.1; 2.5
9.2;14.3 Dziecko:
Dowie się, że Ziemia krąży wokół Słońca.

Rozwinie sprawność manualną; bezpiecznie posługuje się nożyczkami; wykorzystuje w pracy różnego rodzaju nieużytki.
27.04 – 30.04.2015 Moja Ojczyzna Poniedziałek 27.04.2015
1.”A to Polska właśnie” – oglądanie i omawianie mapy Polski, utrwalenie znajomości symboli narodowych, odsłuchanie hymnu narodowego przy zachowaniu prawidłowej postawy.

2. „Podróż po Polsce” opowieść ruchowo – naśladowcza, rozwijanie wyobraźni i koordynacji ruchowej. 3.2; 3.3; 15.3; 14.2

15.2;15.3
15.4 Dziecko:
Wskazuje na mapie Polski Warszawę i swoją rodzinną miejscowość; zaznacza rzekę Wisłę; rozpoznaje i nazywa symbole narodowe.

Ilustruje ruchem treść opowiadania; wyszukuje konturowy rysunek Polski spośród innych

Wtorek 28.04.2015
1.”Legenda o Warsie i Sawie” – poznanie herbu Warszawy oraz okoliczności jej założenia według legendy.
2. „Mapa” – wykonanie małej mapy Polski 15.3;1.2; 3.3; 14.4; 14.7

10.1; 14.3; 15.3 Dziecko:
Pozna herb miasta Warszawa; wyjaśni pochodzenie nazwy stolicy Polski.

Wypełni konturową mapę Polski według wzoru.
Środa 29.04.2015
1.Barwy ojczyste „O Lechu i białym orle” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego.
2. ”Nasz Ojczyzna” – układanie gry matematycznej

15.3; 14.2; 14.5

13.1;13.2 Dziecko:
Zna symbole narodowe.
Rozwinie sprawność manualną wykonując pracę plastyczna na określony temat.
Czwartek 30.04.2015
1. "Symbolowe rytmy"- zabawa dydaktyczna

2.Nauka piosenki „Polska – biało czerwoni”
15.3;15.4; 14.2
8.1; 8.2 Dziecko:
Rozwija spostrzegawczość wzrokową

Zapamięta słowa i melodię piosenki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.