X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28353
Przesłano:

Matematyczna kraina - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć

Prowadząca: Emilia Wieczorek
Klasa III a
Przedmiot: kształcenie zintegrowane
Temat: Matematyczna kraina
Cel główny: zdiagnozowanie umiejętności i wiadomości matematycznych
Cele szczegółowe: uczeń potrafi:
-mnożyć i dzielić w zakresie 50
-dodawać i odejmować w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
-rozwiązywać zadania tekstowe
-wykonywać polecenia zgodnie z instrukcją
-czytać ze zrozumieniem
-wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
-zna cyfry rzymskie
-rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe
-współpracować w grupie
-oceniać swoją pracę na zajęciach
Metody: działania praktyczne, aktywizujące, rozmowa, zabawa dydaktyczna, gry dydaktyczne
Formy: indywidualna jednolita, zbiorowa, grupowa
Pomoce dydaktyczne: ilustracje, karty pracy grupowe i indywidualne, rysunek Krainy Matematyki, kolorowe katy, kartoniki z liczbami


Przebieg zajęcia
I .Część wstępna:
1.Powitanie przybyłych gości.
2.Zapowiedź tematu (zdobycie biletu do Krainy Matematyki-wykonanie dodawania lub odejmowania w zakresie 100, podział na grupy) -załącznik nr1
II. Część główna:
1.Podstawowe obliczenia matematyczne, porządkowanie liczb od najmniejszej do największej, odczytanie hasła-WALCZYMY O ODZNAKĘ MISTRZA MATEMATYKI (załącznik nr2)
2.Wykonanie działań na porównywanie różnicowe, zabawa ,,Promocja w sklepie”-zastosowanie wiedzy w praktyce (załącznik nr3).
3.Rozwiązywanie zadań tekstowych -zastosowanie wiedzy w praktyce (załącznik nr4).
4.Gra w 100-praca w grupach dwuosobowych (załącznik nr5).
5.Zabawa ,,Co skrywa kartonik?”( załącznik nr6)
6.Zabawa ,,Co to za numer telefonu?”( załącznik nr7)
7.,,Wyśćig czyli 20 zagadek matematycznych”-udzielenie odpowiedzi na pytania związane z liczbami dwucyfrowymi (załącznik nr8).
8.,,Sprawdź czy potrafisz”-samodzielne obliczenia (załącznik nr9).
9.Samodzielne rozwiązywanie zadań tekstowych –prostego i złożonego (załącznik nr10).
III. Część końcowa:
1.Sprawdzenie poprawności wykonania zadań, obliczenie punktów, przyznanie odznak (załącznik nr 11).
2.Samoocena uczniów .

ZAŁĄCZNIK NR1 (zadanie indywidualne -1punkt)
25+33 36+38 100-33 99-30
86+14 58+18 88-25 83-15
63+26 46+37 55-25 55-16
39+19 26+29 67-18 63-17
26+45 32+59 56-28 59-20
Dziecko wykonuje obliczenie i szuka kartki-biletu ze swoim wynikiem na tablicy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 (zadanie grupowe 1 punkt dla każdego członka grupy)
grupa I
liczby 2 6 8 27 35 36 40 61
litery W A L C Z Y M Y

6*6=36 Y 35+26=61 Y 3*9=27 C 32/4=8 L
42/7=6 A 53-13=40 M 5*7=35 Z 18/9=2 W

grupa II
liczby 2 6 8 27 35 36 40 61
litery O O D Z N A K Ę

6*6=36 A 35+26=61 Ę 3*9=27 Z 32/4=8 D
42/7=6 O 53-13=40 K 5*7=35 N 18/9=2 O

grupa III
liczby 2 6 8 27 35 36 40
litery M I S T R Z A

6*6=36 Z 3*9=27 T 32/4=8 S
42/7=6 I 53-13=40 A 5*7=35 R 18/9=2 M

grupa IV
liczby 2 6 8 27 35 36 40 61 75 96
litery M A T E M A T Y K I

6*6=36 A 35+26=61 Y 3*9=27 E 32/4=8 T
42/7=6 A 53-13=40 T 5*7=35 M 18/9=2 M
100-25=75 K 88+8=96 I

ZAŁĄCZNIK NR 3 (zadanie grupowe 1 punkt dla każdego członka grupy)
W sklepie z odzieżą ogłoszono promocję. Wszystko kosztuje o 16 zł mniej. Ile kosztują po promocyjnych cenach wystawione rzeczy?
BLUZA

85zł TOREBKA

63zł SZAL

36zł BUTY

80zł SPODNIE

72zł

ZAŁĄCZNIK NR4 (zadanie grupowe 1 punkt dla każdego członka grupy)
Ola ma 100zł . Jakie rzeczy może sobie kupić po promocyjnych cenach? Ile zapłaci? Ile otrzyma reszty?

ZAŁĄCZNIK NR5 (zadanie grupowe 1 punkt dla każdego)

Odszukaj 10 par liczb , które po dodaniu tworzą liczbę 100.
33 12 44 54 29 76 45
50 32 46 11 71 55 55
0 25 54 65 11 48 12
24 75 23 35 22 52 15
66 33 56 44 16 32 31
54 67 43 76 84 14 69

ZAŁĄCZNIK NR 6 (zadanie indywidualne -1 punkt)
Na którym kartoniku suma liczb wynosi 76?
27 20 29 10 16 40 15 50 12

ZAŁĄCZNIK NR 7 ( zadanie indywidualne- 1punkt)
Numer telefonu został zapisany za pomocą cyfr rzymskich ,zapisz go za pomocą cyfr arabskich.
V II VI III VIII IX I IV VII
5 2 6 - 3 8 9- 1 4 7

ZAŁĄCZNIK NR 8 (zadanie indywidualne – 5 punktów)

Pokoloruj okienko z właściwą odpowiedzią.
1 Liczba 41 jest liczbą dwucyfrową. TAK NIE
2 Liczba 78 jest liczbą parzystą. TAK NIE
3 Liczba 72 jest większa niż liczba 69. TAK NIE
4 Liczba 63 ma 3 dziesiątki. TAK NIE
5 Liczba 96 ma 6 jedności. TAK NIE
6 Liczba 90 jest największą liczbą dwucyfrową. TAK NIE
7 Wynik dodawania to suma. TAK NIE
8 Liczba 80 ma 8 dziesiątek. TAK NIE
9 Suma cyfr liczby 25 wynosi 7. TAK NIE
10 Liczby w dodawaniu to składniki. TAK NIE
11 Odejmowanie jest odwrotne do dodawania. TAK NIE
12 99 jest największą liczbą dwucyfrową TAK NIE
13 „Sąsiadkami” liczby 99 są liczby 98, 100 TAK NIE
14 Jest 10 cyfr. TAK NIE
15 9 jest najmniejszą liczbą jednocyfrową. TAK NIE
16 Wynik odejmowania to różnica. TAK NIE
17 Suma składników 12 i 7 to 20. TAK NIE
18 Liczba 69 ma 9 jedności. TAK NIE
19 Liczba 100 jest liczbą parzystą. TAK NIE
20 Różnica liczb 20 i 8 to 10. TAK NIE

ZAŁĄCZNIK NR 9 (zadanie indywidualne-4 punkty)

Sprawdź czy potrafisz.
1. Oblicz sumę liczb 2.Oblicz różnicę liczb
45+36= 97-24=
67+24= 76-27=
3.Oblicz iloczyn liczb 4.Oblicz iloraz liczb
5*8= 36/4=
7*7= 42/6=

ZAŁĄCZNIK NR 10 (zadanie indywidualne -9punktów)
Oblicz zadania:
1. Zbiór zadań z matematyki liczy 72 strony. Zbiór ćwiczeń z przyrody ma o 7 stron mniej. Ile stron liczy zbiór zadań z przyrody?

........................................
Odp.:........................................
........................................
2.Kasia przygotowuje się do konkursu matematycznego. Ma do rozwiązania 50 zadań. Pierwszego dnia rozwiązała 9 zadań, a drugiego 8 zadań. Ile zadań ma jeszcze do rozwiązania?
........................................
........................................
........................................
Odp. :........................................
........................................

ZAŁĄCZNIK NR 11
Indywidualna karta punktacji.

imię i nazwisko........................................
numer zadania liczba otrzymanych punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
RAZEM----
Jeśli zdobyłeś 22,5punktu lub więcej-jesteś MISTRZEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22.5-18,5- dobrze radzisz sobie z matematyką
18.5-15,5-stać Cię na więcej
15,5-7,5 -zbyt mało pracujesz
7,5-0 -bardzo mało pracujesz
Pokoloruj jeden z prostokątów

JESTEM BARDZO ZADOWOLONY Z MOJEJ PRACY
DOBRZE DZISIAJ PRACOWAŁEM
NIE JESTEM ZADOWOLONY Z MOJEJ PRACY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.