X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2832
Dział: Przedszkole

Planety Układu Słonecznego. Scenariusz zajęcia dla sześciolatków

Cele Ogólne:
-praktyczne stosowanie pojęć matematycznych dotyczących umiejętności przeliczania elementów.
-wdrażanie dzieci do uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.
-obserwowanie wykorzystania komputera w praktyce.
-zastosowanie indywidualizacji zadań do wykonania, w zależności od zdolności dziecka.

Cele Operacyjne: (dziecko...)
-posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8.
-potrafi swobodnie wypowiedzieć się na określony temat.
-umie poruszać się rytmicznie zgodnie z akompaniamentem.
-potrafi z rozsypanki literowej ułożyć wyrazy.
-prawidłowo reaguje na polecenia.
-zadaje pytania na interesujące go tematy.
-zna różnice między gwiazdą a planetą.
-potrafi przeczytać nazwy planet.

Metody Pracy:
-podająca (rozmowy, opowiadanie, pokaz)
-problemowa (obserwacja)
-praktyczna (zabawy ruchowo- rytmiczne, praca indywidualna)
-eksponująca (doświadczenie)

Środki dydaktyczne:
-plansza "Układ Słoneczny w Obrazkach"
-komputer
-płyta CD z prezentacją multimedialną- Zdjęcia planet
-karty pracy indywidualnej
-utwory muzyczne z filmu "Gwiezdne Wojny"
-monografia liczby 8

Przebieg zajęcia:
1.Wprowadzenie w temat zajęcia.
- Rozmowa z dziećmi nt. naszego miejsca we wszechświecie:
-Czy wiecie gdzie mieszkamy?
-Jak nazywa się miejscowość, kraj, kontynent na którym mieszkamy?
-Jak nazywa się planeta, na której mieszkamy?

2.Oglądanie mapy Układu Słonecznego
-Objaśnienie co przedstawia:
Przyjrzyjcie się planetom krążącym wokół Słońca - to Układ
Słoneczny. Planety: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun krążą wokół ogromnej gwiazdy - Słońca.
-Zachęcenie dzieci do zadawania pytań nt. innych obiektów znajdujących
się na mapie.
-Omówienie różnicy między gwiazdą a planetą:
Gwiazda to takie ciało niebieskie, które ma w sobie tyle energii i światła, że emituje ją czyli wysyła oświetlając i ogrzewając krążące wokół tej gwiazdy planety. Czyli krótko mówiąc gwiazdy świecą światłem własnym, planety świecą światłem odbitym

3.Odczytywanie nazw planet. Przeliczanie liter w nazwach.
-Dzieci podchodzą i odczytują nazwy niektórych planet, inne przeliczają litery, głośno wypowiadając ich liczbę, porównują która planeta ma, nie - a która więcej liter .

4.Przeliczanie planet.
-Wyjaśnienie, że do niedawna było 9 planet, ale astronomowie jedną z
nich uznali za planetoidę w wyniku czego mamy teraz 8 planet.

5.Wprowadzenie liczby 8,
-Pokaz cyfry 8 pisanej i drukowanej
-ćwiczenia ruchowo-graficzne- kreślenie cyfry w powietrzu, na plecach
kolegi, na dywanie.

6.Zabawa ruchowa przy muzyce.
- Dzieci słuchają fragmentów ścieżki dźwiękowej Gwiezdnych
Wojen. Bawią się w gwiazdy lub planety i tańczą zgodnie z rytmem muzyki.

7.Prezentacja multimedialna.
-Prezentacja multimedialna zawiera zdjęcia wszystkich planet Układu
Słonecznego oraz krótki opis.
-Dzieci obserwują ekran komputera oraz czynności nauczyciela. Nauczyciel odczytuje informacje
-Wspólne przeliczanie pokazywanych planet w systemie porządkowym do 8.
-Zachęcanie dzieci do wypowiedzi nt. oglądanych zdjęć.

8.Praca indywidualna przy stolikach,
-Każde dziecko otrzymuje pracę indywidualną dostosowaną do jego
możliwości intelektualnych.
Np.: rozsypanka literowa z nazwą planety, rozsypanka wyrazowa, pocięty
obrazek planety do ułożenia, odczytanie nazw planet i przyporządkowanie ich do odpowiedniego zdjęcia itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.