X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28196
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktyczni - opiekuńczej na miesiąc maj, 5, 6-latki

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ na miesiąc MAJ
grupa dzieci 6 – letnich „ZUCHY”

Opracowała: Monika Sobolewska-Kędzior

ZADANIA WYCHOWAWCZE:
dzieci powinny:

• znać różne źródła dymów oraz ich przyczyny oraz wiedzieć, że dymy są szkodliwe dla zdrowia;
• wzbogacić wiedzę nt. szkodliwości palenia papierosów i dymu papierosowego;
• wiedzieć, jak zachować się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak radzić sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy;
• rozpoznawać i nazywać wybrane owady zamieszkujące łąkę;
• wzbogacić wiedzę nt. środowiska przyrodniczego poprzez bezpośrednią obserwację oraz rozmowy przy zdjęciach i ilustracjach;
• swobodnie wypowiadać własne myśli, spostrzeżenia i odczucia związane z rodzicami oraz podać informacje nt. wyglądu, cech charaktery-stycznych, zawodów rodziców, ulubionych zajęć itp.;
• aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach do uroczystości z okazji „Dnia Matki i Ojca”;
• wiedzieć, kto obchodzi swoje święto 1 czerwca;
• wzbogacić wiedzę nt. dzieci innych narodowości;
• wysłuchiwać głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie lub kolejne głoski w słowach (wg indywidualnych umiejętności dzieci);
• obserwować zmiany towarzyszące przelewaniu wody i wyciągać wnioski;
• poznać umowy dotyczące pojemności opakowań płynów (napojów) - pół litra, jeden litr, dwa litry

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS (5. 05. – 9. 05)

1. „Obserwujemy dymy”

- wycieczka po okolicy, obserwacja dymów
- ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku;

- dzieci powinny: uważnie obserwować okolicę i wcielić się w rolę badaczy; starać się zaobserwować jak najwięcej dymów oraz skąd one się wydobywają, jak wyglądają (kolor, gęste czy rzadkie);
Podstawa programowa: Ad 1, p. 1, 2; Ad 6, p. 2

2. „Co i dlaczego dymi?”

- praca plastyczna w zespołach, rozmowa kierowana
- zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: źródeł dymów, rodzajów dymów, przyczyn wydobywania się dymów;

- dz. p.: narysować różne dymy na podstawie wcześniejszych obserwacji; znać różne źródła dymów oraz ich przyczyny; wiedzieć, że dy-my są szkodliwe dla zdrowia; wzbogacić wiedzę nt. szkodliwości palenia papierosów i dymu papierosowego;
Ad 4, p. 3; Ad 9, p. 2

3. „F jak fasola”

- zabawy z głoską f i jej obrazem graficznym
- kształtowanie umiejętności czytania globalnego;

- dz. p.: wysłuchiwać głoskę f na początku słów; poznać obraz graficzny głoski – litery: f, F; pokolorować rysunki, w których nazwie słychać f ; poznać globalnie proste wyrazy;
Ad 14, p. 2, 3, 4, 6

4. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

- rozmowa kierowana, drama, słuchanie piosenki
- poszerzenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego;

- dz. p.: uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych i zabawie dramowej; wypowiadać się nt. zapachów przyjemnych i nieprzyjemnych; poznać postać dinozaura Dinka i piosenkę o nim;
Ad 5, p. 1;Ad 8, p. 1

5. „Czy wody w butelce jest tyle samo?”

- zabawa dydaktyczna (wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej)
- kształtowanie rozumowania w zakresie ustalania ilości płynów;

- dz. p.: uważnie obserwować, jak zachowuje się woda, gdy butelkę stawia się lub kładzie; stwierdzić, ile wody jest po każdej zmianie (więcej, mniej, tyle samo); porównywać ilość wody w butelkach;
Ad 4, p. 1

6. „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”

- śpiewanie piosenki, historyjka z ilustracją
pantomimiczną
- zwiększenie wiedzy u dziecka nt. skutków palenia papierosów;

- dz. p.: śpiewać piosenkę; ilustrować ruchem historyjkę o podróży Dinusia pociągiem; swobodnie wypowiadać się na temat i poznać skutki palenia papierosów;
Ad 5, p. 1, 2; Ad 8, p. 1

7. „Jak unikać dymu papierosowego?”

- rozmowa kierowana, rysowanie znaczka
- kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy;

- dz. p.: wiedzieć, jak zachować się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak radzić sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy; narysować znaczek Nie pal przy mnie wg własnego pomysłu;
Ad 5, p. 1; Ad 6, p. 1; Ad 14, p. 7

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19

- forma zabawowo-naśladowcza (cz. 5, s. 32)
- rozwijanie mięśni całego organizmu; dbałość o prawidłową postawę ciała;

- dz. p.: aktywnie uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem szarf i piłek; naśladować ruchy zwierząt; sprawnie przeplatać przez siebie szarfę; dokładnie wykonywać ćwiczenia korektywne (wyprostne i przeciw płaskostopiu);
Ad 5, p. 3, 4

WIOSNA NA ŁĄCE (12. 05. – 16. 05)

1. „Przedszkolak przyjacielem przyrody”

- piesza wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej, zajęcia terenowe
- wzbogacanie wiedzy nt. środowiska przyrodniczego;

- dz. p.: wiedzieć, jak należy zachować się w lesie; obserwować i badać przyrodę z użyciem pomocy dydaktycznych m.in. za pomocą lornetek, stetoskopów, pułapek, szklanych lup; bezpiecznie poruszać się podczas wycieczki;
Ad 12, p. 1, 2; Ad 6, p. 2;

2. „Gąsiennica-tajemnica”

- historyjka obrazkowa, kolorowanie i wycinanie obrazków (W, s. 16)
- zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla;

- dz. p.: poznać na podstawie historyjki cykl rozwojowy motyla; pokolorować obrazki, starannie wyciąć i nakleić na pasku papieru we właściwej kolejności;
Ad 12, p. 1, 2, 3; Ad 14, p. 3

3. „Motylek”

- zabawy przy piosence (CD 2, nr 18)
- rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych;

- dz. p.: poznać słowa i melodię nowej piosenki; aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach emisyjnych i rytmiczno-ruchowych wg instrukcji i pokazu; uczyć się piosenki, metodą ze słuchu;
Ad 8, p. 1, 2

4. „Odmierzam wodę”

- zabawa badawcza (wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej)
- wdrażanie do uważnej obser-wacji i wyciągania wniosków;

- dz. p.: zdobyć nowe doświadczenia poprzez samodzielne działanie; obserwować zmiany towarzyszące przelewaniu wody; wlewać wodę kubkiem do butelki i zaznaczać poziom wody; wnioskować, ile wody jest w butelce;
Ad 4, p. 1, 3

5. „Domino głoskowe”

- zabawy z głoską i literą
- utrwalenie kształtu obrazu graficznego głosek, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej;

- dz. p.: chętnie uczestniczyć w zabawach typu: „Losujemy literę”, „Domino głoskowe”, rozwiązywać proste rebusy, odwzorować kształt litery z różnych materiałów (fasola, wełna, chusty);
Ad 14, p. 2, 3, 4, 6

6. „Gramy pizzicato”

- gra na instrumentach do utworu muzyki klasycznej
- wzbogacenie umiejętności i wiedzy muzycznej;

- dz. p.: wypowiedzieć się nt. wysłuchanego utworu, jego nastroju, rytmu; akompaniować na samodzielnie wykonanych instrumentach do utworu wg pokazu;
Ad 8, p. 3, 4; Ad 1, p. 1, 2

7. „Wiosna na łące”

- wykonanie obrazka z makaronu - rozwijanie inwencji twórczej z wykorzystaniem nietypowych materiałów;

- dz. p.: ułożyć na kartce różne wiosenne elementy z makaronu – kwiaty, motyle, trawa; tworzyć kompozycje wg własnej wyobraźni; estetycznie naklejać makaron;
Ad 1, p. 1, 2; Ad 9, p. 2

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19

- forma zabawowo-naśladowcza (cz. 5, s. 32)
- rozwijanie mięśni całego organizmu; dbałość o prawidłową postawę ciała;

- dz. p.: aktywnie uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem szarf i piłek; naśladować ruchy zwierząt; sprawnie przeplatać przez siebie szarfę; dokładnie wykonywać ćwiczenia korektywne (wyprostne i przeciw płaskostopiu);
Ad 5, p. 3, 4

NASI KOCHANI RODZICE (19. 05. – 23. 05)

1. „Obrazek dla Mamy”

- malowanie farbami plakatowymi i metalicznymi makaronowych obrazków
- rozwijanie sprawności manualnej; uczenie się sprawiania radości bliskim;

- dz. p.: wypowiadać się nt. miłych niespodzianek, jakie można sprawić rodzicom; precyzyjnie malować wcześniej wykonany obrazek przy pomocy cienkich pędzelków; dbać o estetykę upominku;
Ad 9, p. 2; Ad 3, p. 1, 2

2. „Dla Was”

- słuchanie piosenki, zabawy rytmiczno-taneczne
- doskonalenie pamięci muzycznej i koordynacji słuchowo – ruchowej;

- dz. p.: poznać melodię i tekst piosenki dla rodziców, śpiewać piosenkę na zasadzie „echa”, uczestniczyć w zabawie tanecznej przy melodii piosenki;
Ad 8, p. 1, 2

3. „Pudełko dla taty”

- wykonanie opakowania do upominku wg wzoru
- doskonalenie sprawności manualnej;

- dz. p.: złożyć pudełko wzdłuż przerywanych linii, skleić wg wzoru, umiarkowanie korzystać z kleju; wykonać pracę estetycznie;
Ad 9, p. 2

4. „Jacy są nasi rodzice?”

- rozmowa kierowana przy zdjęciach i ilustracjach
- stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami nt. własnych rodziców;

- dz. p.: swobodnie wypowiadać własne myśli, wrażenia, spostrzeżenia i odczucia związane z rodzicami; podawać informacje nt. wyglądu, cech charakterystycznych, zawodów rodziców, ulubionych zajęć itp.;
Ad 3, p. 1, 4;
Ad 15, p. 1

5. „Tata jest potrzebny”

- słuchanie piosenki, zabawy rytmiczne
- rozwijanie pamięci i słuchu muzycznego;

- dz. p.: poznać słowa , melodię i rytm piosenki dla taty; ułożyć z patyczków i wyklaskać lub zagrać dowolny rytm fragmentu piosenki;
Ad 8, p. 1, 3

6. „Nazwy zwierząt”

- ćwiczenia w czytaniu globalnym
- ćwiczenie pamięci wzrokowej i umiejętności rozróżniania wyrazów;

- dz. p.: poznać globalnie nazwy niektórych zwierząt; umieć dopasować takie same podpisy do obrazków; nazywać niektóre litery (wg indywidualnych umiejętności);
Ad 14, p. 2, 4, 6

7. „Butelki do napojów”

- zabawa dydaktyczna (wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej)
- doskonalenie wiedzy w zakresie ilości ustalania płynów;

- dz. p.: poznać umowy dotyczące pojemności opakowań płynów (napojów) pół litra, jeden litr, dwa litry, obserwować napełnianie butelek przy pomocy miarki z podziałką i formułować wnioski;
Ad 4, p. 1;Ad 1, p. 1

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20

- zabawy i ćwiczenia
z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
- wzbogacanie doświadczeń ruchowych; rozwijanie mięśni całego organizmu;

- dz. p.: wyczuwać własne ciało podczas leżenia; współpracować w czasie ćwiczeń z partnerem; darzyć kolegów zaufaniem podczas ćwiczeń w grupie; odkrywać możliwości własnego ciała;
Ad 5, p. 3, 4


DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA (26. 05. – 30. 05)

1. „Kolorowy pociąg”

- inscenizacja utworu S. Daraszkiewicz, rozmowa kierowana nt. święta dzieci

- wzbogacenie wiedzy nt. dzieci innych narodowości; budzenie zainteresowania własnym świętem;

- dz. p.: wiedzieć, kto obchodzi swoje święto 1 czerwca; uważnie obejrzeć inscenizację; nazywać dzieci różnych ras i określać miejsca ich zamieszkania; poznać zwyczaje ludzi różnych ras;
Ad 1, p. 1, 2, 4; Ad 3, p. 1, 2, 3; Ad 15, p. 5

2. „Mieszkańcy naszych lasów”

- piesza wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej, zajęcia warsztatowe
- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej nt. zwierząt leśnych;

- dz. p.: poznać gatunki zwierząt mieszkających w naszych lasach; aktywnie uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem m.in.: tablicy z odgłosami zwierząt, skrzynek edukacyjnych, modeli zwierząt, wzbogacić własną wiedzę nt. zwierząt leśnych;
Ad 12, p. 1, 2, 3; Ad 6, p. 2;

3. „Orientuję się na kartce papieru”

- zabawa dydaktyczna (wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej)
- doskonalenie orientacji w przestrzeni;

- dz. p.: poznać umowy dotyczące kartki papieru: góra, dół, brzegi: lewy, prawy, rysować szlaczki (wzory) wg instrukcji n-la, np. rysuj jedną kratkę w górę, jedną w prawo, dwie w dół itd.;
Ad 13, p. 4; Ad 1, p. 1;

4. „Obrazek i wyraz”

- zabawa dydaktyczna, ćwiczenie graficzne
- doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej;

- dz. p.: nazwać obrazki i globalnie odczytać podpisy oraz odszukać w rozsypance taki sam wyraz; wypowiadać nazwy obrazków sylabami lub głoskami; starannie rysować wzory literopodobne;
Ad 14, p. 2, 3, 4, 6

5. „Radosna zabawa”

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu pro-wadzone przez klauna
- dostarczenie dzieciom dużej ilości zabawy i ruchu;

- dz. p.: aktywnie i bezpiecznie korzystać ze sprzętu rekreacyjnego do zabaw; współpracować z klaunem i bawić się z kolegami z młodszych grup; uczestniczyć w pikniku na świeżym powietrzu;
Ad 5, p. 4 Ad 1, p. 2

6. „Czapka samurajska”
- wykonanie techniką origami z gazety
- wzbogacanie umiejętności artystycznych;

- dz. p.: wiedzieć, że sztuka origami pochodzi z Japonii i uczą się jej japońskie dzieci; dokładnie wykonać czapkę zgodnie z pokazem n-la;
Ad 9, p. 2; Ad 14, p. 3

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20

- zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne
- wzbogacanie doświadczeń ruchowych; rozwijanie mięśni całego organizmu;
- dz. p.: wyczuwać własne ciało podczas leżenia; współpracować w czasie ćwiczeń z partnerem; darzyć kolegów zaufaniem podczas ćwiczeń w grupie; odkrywać możliwości własnego ciała.
Ad 5, p. 3, 4


LITERATURA:
• M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska; Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Nasze przedszkole;
• M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska; Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich Nasze przedszkole;
• M. Skrobacz, W. Żaba-Żabińska; Roczne przygotowanie przedszkolne, Przewodnik metodyczny Szkoła tuż-tuż, część 5;
• E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska; Program nauczania Dziecięca matematyka;
• E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska; Dziecięca matematyka, Metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych;
• J. Szymborski, W. Zatoński, Z. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowska, N. Ogińska-Bulik, A. Dobrowolska, A. Dzielska; Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas;
• A. Misiurska, Kalendarz plastyczny przedszkola;
• U. Smoczyńska-Nachtman; Kalendarz muzyczny w przedszkolu;
• K. Wlaźnik; Wychowanie fizyczne w przedszkolu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.