X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28190
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 w gr. Pszczółki

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W GRUPIE ,,Pszczółki’’.

CEL OGÓLNY:

• umożliwienie rodzicom udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
• Dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego dziecka
• Dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka
• Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu grupy i przedszkola
• Przekazanie informacji na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
• Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

----------------------------------
1.Organizacja spotkań z rodzicami.
----------------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Spotkanie organizacyjne:
- zapoznanie rodziców z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu:
- programami realizowanymi w bieżącym roku szkolnym
- z regulaminem przedszkola
- rozkładem dnia
- harmonogramem wycieczek, imprez i uroczystości
- planem współpracy z rodzicami
- koncepcją pracy przedszkola
- statutem
- wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
- zyskanie deklaracji rodziców na:
- wycieczki autokarowe
- odbieranie dzieci z przedszkola

• Spotkania indywidualne w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub umówione wcześniej

• Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze

• Spotkanie podsumowujące
- sprawozdanie z wykonanych zadań ciągu roku.

------------------------
2.Pedagogizacja rodziców
------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Udostępnienie rodzicom uczonych wierszy i piosenek
*Eksponowanie prac plastycznych i wszelkich wytworów wykonanych przez dzieci
• Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i sprawach wychowawczych
• Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu
• Czytanie dzieciom bajek przez rodziców w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’
• Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu dla rodziców i dzieci
• Pogadanka na temat ,,Adaptacja dziecka w przedszkolu
• Przekazanie informatorów ,,Mamo, tato –będę przedszkolakiem’’
• Zapoznanie rodziców z właściwymi i niewłaściwymi postawami rodzicielskimi na podstawie książki M. Ziemskiej,

--------------------------------------------------------------
3.Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci
--------------------------------------------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
• Udział rodziców w spotkaniach ze specjalistami celem wzbogacenia wiedzy rodziców
• Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji dziecka.

------------------------------------------------------------
4.Wspópraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu nauczania
------------------------------------------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Prowadzenie zajęć otwartych
• Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem
• Kącik dla rodziców (eksponowanie artykułów na tematy wychowawcze, zapoznanie z tematyką kompleksową.
• Warsztaty dla rodziców i dzieci:
- Warsztaty prowadzone metodą wg Weroniki Sherborne.
- Wykonywanie kartek i ozdób bożonarodzeniowy.
- Wykonywanie ozdób wielkanocnych’’
- Wykonywanie instrumentów muzycznych’’
- kiermasze świąteczne

-----------------------------------------------------
5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola
-----------------------------------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola:
- drobne prace naprawcze
- wzbogacanie kącików tematycznych w różne materiały
- pomoc w przygotowywaniu rekwizytów i strojów do uroczystości
- sponsoring – kiermasze świąteczne

------------------------------------------------------------
6.Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych i grupowych, organizowaniu wycieczek
------------------------------------------------------------

FORMA REALIZACJI:

• Pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i grupowych, wycieczek.
- Spotkanie przy choince.
- Dzień Babci i Dziadka,
- Balik
- Dzień Mamy i taty
- Festyn rodzinny i inne
• Zorganizowanie wspólnie z rodzicami wycieczki do Sali zabaw dla dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.