X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28137
Przesłano:
Dział: Języki obce

Moje hobby. - scenariusz lekcji języka hiszpańskiego

Scenariusz lekcji języka hiszpańskiego
dla I klasy liceum ogólnokształcącego

Poziom: początkujący A1

Liczba uczniów: 14

Temat: Mis aficiones

Czas trwania: 45 minut

Cele:

wprowadzenie nowej leksyki,
wprowadzenie czasownika GUSTAR
rozwijanie sprawności mówienia,
doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu,
doskonalenie sprawności pisania.

Materiały:

podręcznik Espanol en marcha basico – Rozdział 5
komputer,
kolorowa kreda,
ilustracje przedstawiające różne hobby,
przygotowanie pasków papieru z nazwami hobby.

Metody pracy:

podająca,
praktyczna,
gra dydaktyczna.

Formy pracy:

indywidualne odpowiedzi uczniów na zadawane przez nauczyciela pytania,
praca w grupach,
praca w parach.


Przebieg lekcji

1. Aficiones - burza mózgów
Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie różnych rodzajów hobby (burza mózgów), następnie prezentuje ilustracje (zał. 1) i prosi uczniów o nazwanie przedstawionych zainteresowań. W przypadku nieznajomości przez uczniów danego słowa nauczyciel zapisuje je na tablicy i prosi uczniów o kilkukrotne powtórzenie słowa, zwracając uwagę na poprawność wymowy.

2. Różne rodzaje hobby
Nauczyciel rysuje na tablicy tabelkę, którą uczniowie uzupełniają używając kolorowej kredy (np. na zielono zapisane będą hobby, które uprawia się na zewnątrz, na czerwono – wewnątrz, a na niebiesko – hobby, które można wykonywać zarówno w domu, jak i na zewnątrz) – praca w grupie.

interiores al aire libre los dos

3. Praca z podręcznikiem
a. Po uzupełnieniu tabelki uczniowie proszeni są o otwarcie podręcznika na stronie 48.
W ćwiczeniu nr 2 dopasowują nazwy pokazanych hobby do przedstawiających je rysunków. Nowe nazwy
uczniowie dopisują do tabelki z pkt. 2.

b. Następnie wprowadzony zostaje czasownik GUSTAR wraz z odmianą i zasadami użycia odpowiednich form. Nauczyciel zapisuje na tablicy przykładowe zdania twierdzące i przeczące w liczbie pojedynczej, mnogiej oraz pytania w 2. osobie liczby pojedynczej. Uczniowie odczytują przykłady, a następnie w parach zadają sobie pytania i odpowiadają na nie twierdząco i przecząco wykorzystując słownictwo z ćw. 2.

c. Po wykonaniu ćwiczenia ustnego, uczniowie przystępują do wysłuchania nagrania do ćwiczenia nr 3. Na nagraniu Elena opowiada o upodobaniach swoich i swojego męża, a zadaniem uczniów jest zaznaczyć
w tabelce co każde z nich lubi robić.

4. Zabawa
Po wykonaniu ćwiczeń nauczyciel sprawdza stopień opanowana przez uczniów materiału poprzez zabawę. Wybrani uczniowie podchodzą do biurka losują pasek z nazwą hobby, a następnie beż użycia słów odgrywają scenkę, która ma naprowadzić pozostałych uczniów na nazwę przedstawianego hobby. Uczeń, który odgadnie nazwę jako pierwszy, losuje kolejny pasek, itd.

Zadanie domowe
Uczniowie krótko opisują swoje hobby, wskazując też to, czego nie lubią robić.

Opracowanie:
Kinga Rzegocka-Stasiak
I LO w Kościanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.