X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28002
Przesłano:
Dział: Logopedia

Sprawozdanie z zajęć logopedy i zajęć korekcyjno kompensacyjnych

SPRAWOZDANIE Z PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO, ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
W GIMNAZJUM
I SEMESTR 2013/2014
Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. W pierwszym semestrze odbywały się w czwartki i piątki . Zajęcia były prowadzone według zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej lub na podstawie własnej diagnozy. W pierwszym semestrze na zajęcia uczęszczało lub było objętych wsparciem i pracą samokształceniową 27 osób
Na zajęciach prowadzony jest dziennik zajęć specjalistycznych. Uczniowie prowadzą zeszyty . Rodzice na początku roku wyrazili zgodę na uczestniczenie uczniów w zajęciach logopedycznych i terapeutycznych.
Terapia osób z wadą wymowy obejmuje:
- ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wymowy zaburzonych głosek,(oddechowe, języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy, ćw. Emisyjno – głosowe,
- ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy (wywołanie głoski w izolacji, utrwalanie głoski w sylabach, nagłosie, śródgłosie , wygłosie, wyrazach, zdaniach, utrwalanie głosek w mowie spontanicznej (opowiadaniowej))
Prowadzę również ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną: ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, ćwiczenia poczucia rytmu, ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej, wzbogacanie słownictwa dziecka, aktywnego, twórczego myślenia, ćwiczenia prawidłowego czytania i pisania, grafomotoryczne.
Wady występujące u osób uczęszczających na terapię to: sygmatyzm szeregu szumiącego, reranie, międzyzębowa artykulacja głosek syczących i ciszących, cicha niezrozumiała mowa, zaburzona wymowa samogłosek.
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzone są przede wszystkim na podstawie programu edukacyjno – terapeutycznego. „Ortograffiti” zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. , szkoła zapisana jest do programu „Pomagamy uczniom z dysleksją”. Najwięcej trudności sprawia uczniom czytanie. Większość z nich nie czyta całościowo i nie rozumie często czytanego tekstu. W zakresie pisania występuję dysgrafia.
Na zajęciach korzystam z licznych zgromadzonych pomocy Są to min.:
• „Dyktanda graficzne” Zofii Hendzel usprawniające percepcję wzrokową, ruchy rąk i koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną, pamięć słuchową
• „Skoncentruj się” Anny Jurek – ćwiczące koncentrację uwagi
• „Ortografki” Anny Tońskiej – Szyfelbein utrwalające umiejętności ortograficzne ,
• „Dyslektyczne ucho” Elżbiety Szymankiewicz – rozwijające i stymulujące rozwój percepcji słuchowej,
• „Chodzą śłuchy”Anna Tońska Szybelfein
• „Czytam, rozumiem, wiem” Danuta Gmosińska
• Karty ortomagiczna,
• Program komputerowy wspierający rozwój „Progres”

Inne działania:
• konsultacje z rodzicami, wspieranie ich w działaniach, pedagogizacja;
• konsultacje z nauczycielami, panią pedagog, korzystanie z ich wiedzy na temat uczniów;
• gromadzenie pomocy dydaktycznych, rozwijanie swojej wiedzy w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej
Wnioski do dalszej pracy:
• nadal wzbogacać warsztat pracy o nowe pomoce, pogłębianie wiedzy z zakresu terapii logopedycznej,
• kontynuacja rozpoczętej terapii, motywować dzieci do systematycznej pracy w domu,
• zacieśnić współpracę z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.