X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27902
Dział: Gimnazjum

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w oparciu o lekturę "Krzyżaków" H. Sienkiewicza, podstawowe wiadomości o trójkątach i pracę z mapą. Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla uczniów I klasy Gimnazjum

Konspekt zajęć rewalidacyjnych dla uczniów I klasy Gimnazjum

Uczennice: Joanna, Paulina

Czas trwania: 60 minut

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w oparciu o lekturę „Krzyżaków” H. Sienkiewicza, podstawowe wiadomości o trójkątach i pracę z mapą.

Cele ogólne:
* stymulowanie percepcji słuchowej;
* usprawnianie percepcji wzrokowej;
* usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
* usprawnianie orientacji kierunkowo-przestrzennej;
* stymulowanie sfery werbalnej.

Cele operacyjne:
* uczeń właściwie dzieli wyrazy na sylaby;
* uczeń czyta ze zrozumieniem;
* uczeń wzbogacił słownik czynny;
* określi położenie geograficzne punktu, miejsca;
* zna właściwości trójkątów: ostrokątnego, prostokątnego, rozwartokątnego;
* potrafi narysować trójkąty: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny;
* uczeń potrafi zdefiniować pojęcie powieści historycznej;
* uczeń rozumie znaczenie słów: „ku pokrzepieniu serc” w odniesieniu do lektury „Krzyżaków”;
* potrafi scharakteryzować poszczególnych bohaterów lektury;
* uczeń wie, którzy bohaterowie powieści są postaciami historycznymi, a którzy literackimi;
* zna historię dziejów zmagań Polski i Litwy z Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny;
* uczeń zna obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

Metoda:
* ćwiczenia praktyczne

Formy:
* indywidualna
* grupowa

Środki dydaktyczne:
* plansza gry;
* mapa Polski;
* reprodukcja obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”;
* karta pracy do określenia długości i szerokości geograficznej punktów;
* rysunek trójkątów: ostrokątnego, prostokątnego, rozwartokątnego;
* karty pracy z treścią poszczególnych zadań.
Etapy zajęć:


I. Wprowadzenie.

Zapoznanie uczniów z zasadami gry.
Rozbudzenie motywacji do pracy.


II. Zajęcia właściwe.

Gra edukacyjna.

Zadania zaplanowane do realizacji dla Joanny:

Zad.: Określić położenie geograficzne (kierunek) wskazanego przez nauczyciela miejsca na mapie.

Zad.: Odczytaj i zapisz szerokość geograficzną punktów: A, B, C, D.
(Na karcie pracy podane są równoleżniki i ich wartości, uczeń odczytuje szerokość geograficzną podanych punktów).

Zad.: Które z narysowanych trójkątów są:
a) ostrokątne
b) prostokątne
c) rozwartokątne
(Na podstawie rysunku, uczeń nazywa poszczególne trójkąty).

Zad.: Czy poniższe zdanie jest prawdziwe?
Tylko jeden kąt trójkąta może być kątem rozwartym.

Zad.: Powieść „Krzyżacy” ukazuje dzieje zmagań Polski z:
a) Litwą
b) Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny (Krzyżacy)
15 lipca 1410 roku rozegrała się decydująca bitwa, przedstaw układ sił: z kim i przeciwko komu walczyli Polacy i z jakim rezultatem?

Zad.: Którzy z poniżej wymienionych bohaterów „Krzyżaków” są postaciami fikcyjnymi,
a którzy historycznymi:
- Maćko z Bogdańca
- Władysław Jagiełło
- Danusia Jurandówna
Opisz w dwóch zdaniach każdego z bohaterów.

Zad.: Którego z bohaterów „Krzyżaków” przedstawia według Ciebie poniższa charakterystyka:
Dwunastoletnia panienka o delikatnej budowie ciała, szczupła, zgrabna. Jest ozdobą dworu księżnej Anny Danuty, jej ulubienicą, utalentowaną lutnistką i śpiewaczką.

Zad.: O „Krzyżakach” Sienkiewicza mówi się, że jest to powieść historyczna, która z poniżej podanych definicji określa ten gatunek literacki:
a) dzieło dużych rozmiarów, wielowątkowe, gdzie świat przedstawiony, został osadzony
w epoce przeszłej
b) dzieło dużych rozmiarów, wielowątkowe, gdzie prawda historyczna splata się z fikcją literacką
Uzasadnij swój wybór na przykładzie omawianej lektury.


Zadania zaplanowane do zrealizowania dla Pauliny:

Zad.: Określić położenie geograficzne (kierunek) wskazanego przez nauczyciela miejsca na mapie.

Zad.: Odczytaj i zapisz długość geograficzną punktów: A, B, C, D.
(Na karcie pracy podane są południki i ich wartości, uczeń odczytuje długość geograficzną podanych punktów).

Zad.: Które z narysowanych trójkątów są:
d) ostrokątne
e) prostokątne
f) rozwartokątne
(Na podstawie rysunku, uczeń nazywa poszczególne trójkąty).

Zad.: Czy poniższe zdanie jest prawdziwe?
W trójkącie prostokątnym jeden kąt jest prosty, jeden ostry i jeden rozwarty.

Zad.: Kto namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem”?
a) Henryk Sienkiewicz
b) Jan Matejko
c) Władysław Jagiełło
Jaki związek z obrazem mają pozostałe nazwiska?

Zad.: Którzy z poniżej wymienionych bohaterów „Krzyżaków” Sienkiewicza, są bohaterami fikcyjnymi, a którzy historycznymi:
a) Zbyszko z Bogdańca
b) Królowa Jadwiga
c) Jurand ze Spychowa
Opisz w dwóch zdaniach każdego z bohaterów.

Zad.: Którego z bohaterów „Krzyżaków” przedstawia według Ciebie poniższa charakterystyka:
Energiczna, krzepka dziewczyna o zdrowej, rumianej cerze, posiadająca wiele umiejętności tradycyjnie męskich. Brawurowo jeździ konno, umie polować, zna się na doglądaniu całego gospodarstwa. Dziedziczka Zgorzelic.

Zad.: W odniesieniu do powieści H. Sienkiewicza mówi się, że jest to powieść napisana „ku pokrzepieniu serc”, co znaczą te słowa?
a) budzą nadzieje na odzyskanie niepodległości
b) stanowią pocieszenie po stracie kogoś bliskiego
Uwagi: Nauczyciel nawiązuje do genezy powieści, źródeł historycznych.


III Omówienie wyników pracy.

Ewaluacja.
Gratyfikacja uczennic.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.