X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27871
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan Pracy Zespołu Nauczycieli Języków Obcych

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W .............................
W ROKU SZKOLNYM 2014/15

I. Zespół nauczycieli języków obcych przyjął realizację następujących celów:

- propagowanie nauki i znajomości języka obcego
- rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów
- poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
- doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych

II. Realizacja powyższych celów zakłada podejmowanie następujących działań:

1. Nawiązanie współpracy między nauczycielami języków obcych:
a) opracowanie planu pracy zespołu nauczycieli języków obcych (09.2014)
b) spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, materiałów dydaktycznych i wychowawczych) (2 razy w półroczu lub wg potrzeb)
c) podsumowanie pracy zespołu, opracowanie sprawozdania z realizacji założonych celów (06.2015)

2. Diagnozowanie i pomiar wiedzy oraz umiejętności uczniów:
a) opracowywanie i przeprowadzanie testów diagnozujących z języka angielskiego w klasie IV oraz I gimnazjum (09.2014)
b) opracowanie i przeprowadzenie wewnętrznego próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych dla uczniów klas III (wg harmonogramu)
c) przeprowadzenie wewnętrznego próbnego egzaminu gimnazjalnego z języków obcych dla uczniów klas II
(05.2015)

3. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych:
a) stosowanie różnorodnych form i metod nauczania, dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych (cały rok szkolny)
b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – komputera i Internetu (cały rok szkolny)
c) propagowanie wśród uczniów możliwości nauki języków obcych z wykorzystaniem Internetu (cały rok szkolny)
d) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych – tablicy multimedialnej, multibooków (cały rok szkolny)

4. Propagowanie nauki i znajomości języka obcego:
a) prowadzenie kółka języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
b) przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych (cały rok szkolny)
c) motywowanie i zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (cały rok szkolny)
d) przegotowanie uczniów zdolnych do pozaszkolnych konkursów językowych (Olimpus, Jersz) - wg terminów
e) organizowanie szkolnych konkursów językowych (I półrocze)
f) realizacja projektu gimnazjalnego – rozwijanie zainteresowań krajami nauczanych języków (kulturą, historią, świętami, zwyczajami) - wg harmonogramu
g) zorganizowanie wyjazdu na warsztaty językowe (II półrocze)

5. Inne wspólne działania podejmowane w procesie dydaktycznym:

a) Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego i niemieckiego (09.2014)
b) organizacja Dnia Języków Obcych (09.2014)
c) powiększanie zbioru książek językowych w bibliotece szkolnej (cały rok szkolny)
d) powiększanie zbioru pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach (cały rok szkolny)
e) prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów kl. III przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego (cały rok szkolny)

6. Doskonalenie nauczycieli:
a) podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy pedagogicznej i umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych - wg harmonogramu konferencji
b) samokształcenie przez czytanie odpowiedniej literatury metodycznej (cały rok szkolny)
c) wymiana materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń między członkami zespołu, m.in. w sprawie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego (cały rok szkolny)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.