X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27827
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawdzian wiadomości z działu starter do podręcznika Access 2

TEST STARTER UNIT

Name: ____________________________________________ Class: _____ Score: ___ /100

1. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

1. What’s your name? ........................................
2. Where are you from? - ........................................
3. How old are you? - ........................................
4. How are you? - ........................................ ___ / 4
2. Przetłumacz na język angielski poniższe zdania.

1. Miło mi cię poznać - ........................................
2. Kto to jest? - ........................................
3. Kiedy są twoje urodziny? - ........................................
4. Dlaczego jesteś smutny? - ........................................ ___ / 4

3. Do każdej kategorii dopisz po 3 słowa.

school objects clothes colours
book
....................................
....................................
....................................
dress
....................................
....................................
....................................
red
....................................
....................................
....................................

___ / 9
4. Przetłumacz na język angielski podane słowa.

1. łóżko - .......................... 6. wanna - ...............................
2. prysznic - ....................... 7. szafka (kuchenna) - .................
3. kuchenka - ..................... 8. szafa - .................................
4. lodówka – ...................... 9. obraz - .................................
5. fotel - ............................ 10. zlew - ................................
___ / 10
5. Dopisz nazwy członów rodziny oznaczających mężczyzn.
e.g. mum - dad
1. mother - ............................... 4. daughter - ...............................
2. sister- .................................. 5. wife - ....................................
3. aunt - .................................. ___ / 5

6. Napisz narodowości.
e.g. Poland – Polish
1. Spain - ................................ 4. Russia - ........................................
2. Greece - ....................................... 5. Japan - ........................................
3. France - ....................................... 6. the UK - ...................................... . ___ / 6
7. Wstaw czasownik ‘to be’ w odpowiedniej formie.

1. She .......... not a teacher. 4. They ............... friends.
2. I ............... not tall. 5. It ............ a telephone.
3. We .............. from Spain. 6. I and Mary ........... students.
___ / 6
8. Udziel krótkich odpowiedzi.

1. Is Tom a photographer? No, ............ 4. Is Mary a singer? Yes, ...............
2. Are you a student? Yes, ....................... 5. Are you and Tom cousins? No, ............
3. Are Pedro and Paul teachrs? Yes, ............... ___ / 5


9. Wstaw a lub an.

1. ........... apple 3. .......... bike 5. .......... egg
2. ........... pen 4. .......... orange ___ / 5
10. Podaj liczbę mnogą rzeczowników.

1. bus - ...................... 4. cherry - ........................ 7. tooth - .....................
2. book - ................... 5. woman - ...................... 8. person - .................
3. knife - .................. 6. child - .......................... ___ / 8

11. Podkreśl właściwe słowo.

1. This / These is a book. 3. That / Those is a banana.
2. That / Those are pens. 4. These / this are apples. ___ / 4

12. Uzupełnij dialog: there is / there are / there isn’t / there aren’t / is there / are there.

A: Excuse me, I’m not from London. 1) Are there any Chinese restaurants in this neighbourhood?
B: No, 2) .................................., but 3) ................................. a very nice Italian restaurant just around the corner.
A: Thank you. One last question: 4) ............................... a supermarket nearby?
B: No, I’m afraid 5) ...................................., but 6) .......................................two small food shops down this street.
A: Thank you very much for your help.
B: You’re welcome. ___ / 5

13. Podkreśl właściwe słowo.

1. There is some / any bread on the table. 3. Are there some / any plants in the kitchen?
2. Is there any / some coffee left? 4. There isn’t some / any soup.
___ / 4

14. Wybierz właściwe słowo. Zaznacz A, B lub C.

0 Dave keeps his shoes ..... the bed. A. in B. under C. above
1 The flower is ..... the vase. A. next to B. in C. behind
2 Wendy has got a poster ..... the wall. A. on B. in C. in front of
3 My bed is ..... the window. A. behind B. in C. under
4 The desk is..... the bed. A. next to B. above C. under
5. The chair is ..... a bed and a desk. A. in B. between C. on ___ / 5

15. Wstaw has, hasn’t, have lub haven’t.

1 “ ...................... you got three teddy bears?” “No, I ............... . I .................... got two.”
2 “ ............................ Ben got a new watch?” “Yes, he ........................ .”
3 My mum ............................... got long hair. She ............................ got short hair.
4 “..................... Paul and Ruth got a bicycle?” “Yes, they ........................ .”
5 They ............................. got a big family. They’ve got a small family.
___ / 10
16. Podkreśl właściwe słowo.

1 How old are they/them/theirs. 6 Come and meet he/his/him.
2 She/Her/Hers name’s Betty. 7 Listen to I/me / my!
3 Can you play with we/us/our? 8 This is we/ our/ours house.
4 Look at they/them/ their! 9 Give this to he/his/him.
5 This car is my /mine/me. 10 You/your/yours house is big.
___ / 10

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.