X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27768
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusz warsztatów dla rodziców i dzieci w zakresie kształtowania percepcji słuchowej w zakresie słuchu fonematycznego

Scenariusz warsztatów dla rodziców i dzieci prowadzonych
w Przedszkolu
Temat zajęć: Kształtowanie percepcji słuchowej w zakresie słuchu fonematycznego.
Termin:
Grupa: II Wiek dzieci: dzieci 6-letnie
Miejsce: mała sala rehabilitacyjna
Osoby prowadzące: Katarzyna Stalińska
Cel ogólny: Kształtowanie słuchu fonematycznego
Przewidywane efekty:
Dzieci:
1.przeliczają zdania w wypowiedziach
2.przeliczają wyrazy w zdaniach
3.dokonują analizy sylabowej
4. dokonują analizy i syntezy głoskowej
Metody:
- czynne: zadań do wykonania
-słowne: opis, zagadki,objaśnienia
Formy:
-w parach
-w zespołach
Pomoce dydaktyczne: obrazki, kartony, kredki, kleje, tablica i pisaki do tablicy,fragment tekstu wiersza „Stefek Burczymucha”


PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ
Przywitanie uczestników zajęć. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
• rozwinięcie zagadnień: słuch mowny, słuch fonemowy, słuch fonematyczny
• opis umiejętności szkolnych wynikających z prawidłowo funkcjonującej percepcji słuchowej
• wskazówki do stymulacji percepcji słuchowej w zakresie słuchu fonematycznego
• Przedstawienie kilku ćwiczeń mających na celu kształtowanie percepcji słuchowej:
Ćwiczenie 1: Prowadzący zajęcia czyta krótki wiersz. Prosi, aby uczestnicy policzyli ile jest zdań w tekście. Następnie każdy uczestnik wybiera jedno zdanie na bazie którego dokonujemy wyróżniania początkowego i końcowego wyrazu.
Ćwiczenie 2: Prowadzący rozdaje obrazki, które uczestnicy muszą posegregować ze względu na ilość sylab. Następnie prosi każdą parę rodzic-dziecko o oddanie obrazków zaczynających się od konkretnej sylaby
Ćwiczenie 3: Prowadzący prezentuje cztery koszyczki oznaczone samogłoskami:a,o,e,u. Zadaniem dzieci jest dokonanie wyróżnienia głoski nagłosowej w nazwach obrazków wylosowanych z woreczka wcześniej przygotowanego przez prowadzących zajęcia, a następnie włożenie ich do koszyczka z odpowiednią literą.
Ćwiczenie 4: Prowadzący na przygotowanej wcześniej tablicy rysuje lodówkę z kilkoma półkami. Zadaniem dzieci jest odnalezienie obrazków ,których nazwy zaczynają się taką samą spółgłoską, a następnie przyklejają je na odpowiednich półkach lodówki.
Ćwiczenie 5 : Prowadzący zaprasza uczestników zajęć do sztafety wyrazowej, gdzie końcowa głoska podanego przez pierwszą osobę wyrazu jest nagłosową głoską wyrazu podawanego przez następną osobę.
Ćwiczenie 6: Prowadzący prosi, aby uczestnicy połączyli się w pary rodzic –dziecko. Każda para otrzymuje obrazki. Jedna osoba w parze losuje obrazek, wyróżnia głoskę w nagłosie, a druga osoba samodzielnie stara się znaleźć słowo na wyróżnioną głoskę. Ćwiczenie jest wykonywane naprzemienne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.