X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27725
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Prawa dziecka - scenariusz zajęć dydaktycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Data: 09.02.2015
Grupa wiekowa: 5-6-latki
Liczba dzieci: 24
Temat obserwacji: Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu.
Temat tygodnia: Znamy te baśnie.
Temat dnia: Zapoznanie z wybranymi prawami dziecka w oparciu o bajkę pt. „Jaś i Małgosia”. Zabawy naśladowcze i ruchowe do muzyki . Rozwiązywanie zagadek dotyczących różnych postaci bajkowych. „Jaś i Małgosia”- wykonanie pacynek.
Cele ogólne:
• Przypomnienie różnych postaci bajkowych.
• Poznanie wybranych praw dziecka.
• Wdrażanie do uważnego słuchania.
• Rozwijanie umiejętności różnorodnej interpretacji muzyki.
Cele operacyjne: Dziecko:
• umie rozwiązać zagadkę.
• potrafi wypowiadać się w ważnych sprawach.
• dopowiada rymy, dzieli nazwy postaci bajkowych na sylaby i głoski.
• wie, jakie prawa mają dzieci.
• umie samodzielnie wykonać pacynkę.
• umie współpracować w grupie.
• potrafi słuchać muzyki i wykonywać do niej odpowiednie gesty.
Zrealizowane punkty z podstawy programowej: 15/5, 3/3, 4/2, 7/2, 8/2, 9/1,14/5,6.
Metody:
- słowna
- oglądowa
- czynnego działania
Formy:
- aktywność zbiorowa
- praca w grupach
- praca indywidualna
Środki dydaktyczne :rysunki do zagadki, ilustracje do bajki pt. „Jaś i Małgosia”, sylwety postaci z różnych bajek oraz podpisy do nich, płyty CD + odtwarzacz, kartony z konturami chatki + szablony „ciastek”, koperty na płyty CD, bibuła, mazaki, klej.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I
1. Zdyscyplinowanie dzieci i ustawienie w kole.
2. Wspólne przywitanie poprzez odtańczenie układu do muzyki.
II
1. Zapoznanie z tematem tygodnia poprzez odczytanie pierwszych głosek z znajdujących się na tablicy obrazków (bajki i baśnie).
2. „Bajkowa zgadywanka”- dopowiadanie rymów do wiersza D. Gellner, dopasowywanie podpisów do odpowiednich bohaterów, dzielenie nazw wybranych postaci na sylaby i głoski.
3. Słuchanie fragmentu bajki pt.”Jaś i Małgosia”, odgadnięcie przez dzieci z jakiej bajki on pochodzi, zapoznanie z nazwiskiem jej autorów W. i J. Grimmowie.
4. Zaproszenie do wysłuchania całej bajki ilustrowanej obrazkami, zwrócenie uwagi na krzywdę głównych bohaterów, na łamane wobec nich prawa.
5. Rozmowa na temat praw dzieci. Uświadomienie przedszkolakom posiadanych przez nie praw:
- Prawo do miłości i zrozumienia.
- Prawo do zdrowia i dobrobytu.
- Prawo do ochrony przed porzuceniem i okrucieństwem.
6. Zabawa ruchowo – naśladowcza do muzyki „Pizzicato”. Dzieci maszerują przez ciemny las, w którym czyha na nie mnóstwo niebezpieczeństw, w końcu docierają do pięknej chatki. Swoje emocje wyrażają poprzez gesty i mimikę.
7. „Ciasto”- zabawa muzyczno – ruchowa. Dzieci przy akompaniamencie muzycznym wykonują czynności związane z pieczeniem ciasteczek.
8. „Chatka Baby Jagi” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Praca w grupach: dzieci otrzymują wzory różnych ciastek, które mają dopasować do swojej chatki, musi zgadzać się wielkość, kształt i kolor sylwety (ciasteczka).
9. „Jaś i Małgosia”- praca plastyczna. Dzieci wykonują pacynki z kopert na płyty CD, ozdabiają je wg własnego pomysłu.
10. Zabawa pacynkami do muzyki „Country Dense”.
III
1. Utrwalenie poznanych praw dziecka.
2. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.