X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27701
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimowe zabawy - scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-LETNICH

Data:
Grupa: 25 dzieci 5-letnich
Autor: mgr Anna Grzelak

Hasła programowe:
- podstawowe: „Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania” (PP O. 14 p. 1,2,3,5)
- uzupełniające: „Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych” (PP O.1 p. 1,2); „Kształcenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku” (PP O.2 p.5); „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci” (PP O.3 p.1,2); „Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci” (PP O.5 p.4); „Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne” (PP O.9 p.2); „Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń” (PP O.11 p.1); „Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną” (PP O.13 p.1).

Temat bloku: Zima wokół nas
Temat dnia: Zimowe zabawy

Cele ogólne:
1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
2. Utrwalanie wiedzy dzieci na temat istoty zjawisk atmosferycznych.
3. Rozwijanie koordynacji ruchowej.
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele operacyjne:
Dziecko potrafi:
- nazwać aktualną porę roku i wymienić skojarzenia z nią związane;
- słuchać uważnie wiersza recytowanego przez nauczyciela i rozmawiać na zadany temat;
- policzyć do 4 poprawnie obiekty;
- rysować po śladzie;
- uważnie patrzeć, aby wskazać różnice na obrazku;
- malować daną techniką plastyczną;
- odtworzyć za pomocą ruchów czynności wykonywane w trakcie zabaw na śniegu i lodzie;
- zgodnie współpracować w zespole.

Metody pracy:
- słowne: rozmowa, recytacja, objaśnienia, polecenia;
- czynne: zadań stawianych dziecku;
- oglądowe: pokaz;
- aktywizujące: drama.

Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana, zbiorowa jednolita, grupowa.

Środki dydaktyczne:
- śnieżki wycięte z papieru;
- tekst wiersza W. Chotomskiej „Śnieżki”;
- 2 obrazki przedstawiające bałwana, różniące się kilkoma szczegółami;
- rysunek 4 bałwanków i 2 szlaczków (dla każdego dziecka);
- rekwizyty: mikrofony i szaliki;
- płyta z nagraniem „Wiedeń zawsze Wiedniem” J. Schrammel’a;
- szablon bałwana w formacie A3 (dla każdego zespołu);
- farby plakatowe i patyczki do uszu;
- rysunki przedstawiające atrybuty różnych pór roku i duży arkusz kolorowego brystolu.


Przebieg zajęć:
1. Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczyciela W. Chotomskiej „Śnieżki”.
2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:
- W co bawiły się dzieci?
- Jakie imiona nosiły dzieci występujące w wierszu?
- W jakiej porze roku można bawić się w śnieżki?
- Jaka pora roku jest teraz w Polsce?
- W co oprócz rzucania śnieżkami można bawić się zimą?
3. Wymienienie skojarzeń związanych z zimą. Wskazanie rysunków przedstawiających atrybuty zimy spośród rysunków przedstawiających atrybuty wszystkich pór roku.
4. Zabawa dramowa „Smutno nam i źle”- etiuda pantomimiczna
„Jest piękny zimowy dzień. Mróz namalował kwiaty na szybach. Świeci słońce, które sprawia, że biały śnieg na mrozie aż się błyszczy. Postanowiliście pójść na podwórko by się pobawić. Już włożyliście buty, kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki gdy nagle do pokoju wchodzi mama i mówi, że dziś nie możecie wyjść na dwór. Dobierzcie się w 5 osobowe zespoły. Przyjmijcie na siebie role rozczarowanych dzieci i przedstawcie za pomocą ruchu, mimiki i gestu co czuliście gdy zabroniono wam wyjść się pobawić.
5. „Znajdź różnicę”
Nauczyciel pokazuje 2 na pozór identyczne obrazki przedstawiające bałwanka. Zadaniem dzieci jest wskazanie przynajmniej 3 elementów różniących je.
6. Zabawa matematyczna „Bałwanki”
Zadaniem dzieci jest policzenie ile bałwanków znajduje się na rysunku. Następnie wskazują, używając liczb porządkowych, który bałwanek w tym rzędzie:
- jest największy
- jest najmniejszy
- nie ma szalika
- ma miotłę.
7. Rysowanie po śladzie szlaczków.
8. Zabawa ruchowa „Zabawy na śniegu i lodzie”
Dzieci naśladują ruchem (przy muzyce) zabawy na śniegu i lodzie.
9. Drama
Inspiracja: Zabawy na śniegu
Grupa: dzieci 5-letnie, 25 osób.
Temat: Bałwankowe troski
Problem: Czego obawiają się bałwanki?
Cele: rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych, kształcenie umiejętności komunikacyjnych, dostrzeganie skutków zmian zjawisk atmosferycznych.
Role: zatroskane bałwanki, dziennikarz.
Rekwizyty: szaliki, mikrofon.
Zadanie dramowe:
W zimie gdy cały świat się zabieli, a mróz szczypie w nosy i uszy, w każdej miejscowości w Polsce przybywa paru mieszkańców. Cali zbudowani są ze śniegu. Śniegową mają głowę i tułów śniegowy, śniegowe są też ręce i nogi. Czarne mają oczy bo czarny jest węgiel, pomarańczowy nos z marchewki i duży uśmiech z ćwiartki buraka lub małych węgielków. Na śniegowej głowie tkwi garnek, na śniegowej szyi szalik, a w śniegowej ręce miotła. I każda miejscowość zamienia się na krótki okres w takie Bałwankowo. Ale przychodzi taki czas, a jest to czas gdy słońce mocniej grzeje, i bałwanki przestają się uśmiechać. Dobierzcie się w 5 osobowe zespoły. Przyjmijcie na siebie role zatroskanych bałwanków i dziennikarza. Porozmawiajcie z nimi na temat ich odczuć związanych z końcem zimy.
Oczekiwane rezultaty: dziecko: rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne, potrafi poprawnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, dostrzega skutki zmian zjawisk atmosferycznych.
10. „To nasz bałwanek”- praca plastyczna
Dzieci w zespołach 5 osobowych malują szablon bałwanka z wykorzystaniem farb plakatowych i patyczków zakończonych watą (patyczki do uszu). Malują ramkę wokół obrazka. Po namalowaniu wspólnie wybierają imię dla bałwanka. Po zakończeniu sprzątają swoje miejsce pracy.
11. Podsumowanie zajęć:
Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela:
- O czym dzisiaj rozmawialiśmy?
- Jaką porę roku mamy teraz w Polsce?
- Które zabawy zimowe lubicie najbardziej?
12. Ewaluacja:
Dzieci siedzą w kręgu z nauczycielem. Rzucają do siebie papierową kulę, imitującą śnieżkę i kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdania:
Lubię zimę, bo...
Lubię śnieg, bo...
Lubię zimowe zabawy bo...
Gdy nie mogę wyjść na dwór pobawić się z kolegami na śniegu to czuję...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.