X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27689
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zabawy głoską "sz" - scenariusz zajęć

Temat: Zabawy z głoską „sz”
Cele zajęć:
- usprawnianie funkcji narządów mowy – czynności oddychania, motoryki artykulatorów,
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
- wdrażanie do prawidłowej artykulacji głoski „ sz” w wyrazach,
- rozwijanie kompetencji fonologicznych,
- wdrażanie do prawidłowego różnicowania artykulacji głosek „sz” i „s” w wyrazach
Metody: słowne, pokazu, naśladownictwa, ćwiczeń praktycznych.
Środki dydaktyczne: sylweta chmur, gwiazdki, rymowanki, zagadki, przedmioty do zagadek, gra „ memo szumki”, karta pracy, sylwety stołów i obrazki.


Przebieg:
1. Ćwiczenia oddechowe „ Niebo pełne gwiazd”: prowadząca rozkłada przed każdym dzieckiem chmurkę i gwiazdy. Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą słomki gwiazd na chmurkę. Następnie prowadzący przypomina o prawidłowym torze oddechowym i prosi o rozwianie gwiazd silnym strumieniem wydychanego powietrza.

2. Ćwiczenia usprawniające pracę artykulatorów: Nauczyciel odczytuje rymowankę, a następnie dzieci wspólnie wykonują odpowiednie ćwiczenia.
3.Ćwiczenia artykulacyjne: „Zagadki” : Prowadząca czyta teksty zagadek. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu haseł i wskazaniu właściwego przedmiotu leżącego na stole. Osoba kierująca zabawą dba o poprawność artykulacyjną wymawianych przez dzieci słów. Prosi o wydłużanie głoski „sz”.
4. Rozwijanie kompetencji fonologicznych „ Sylabki”: Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie sylaby do rysunku. Najpierw nauczyciel odczytuje sylaby, potem dzieci nazywają rysunki. Dzieci łączą rysunek z sylabą, na która dany wyraz się rozpoczyna.
5. „ Memo Szumki”: Prowadząca rozkłada plakietki na stole obrazkami do dołu. Zadaniem każdego dziecka jest odsłonięcie dwóch kart , prawidłowe ich nazwanie oraz zapamiętanie ich miejsca położenia, aby następnie znaleźć pasującą do siebie parę. Na zakończenie przeliczamy, które dziecko zdobyło najwięcej par.
6. Różnicowanie artykulacji głosek „sz” i „ s”: Zadaniem dziecka jest głośne nazwanie obrazków, a następnie umieszczenie ich na odpowiednim stole. Przypomnienie o odpowiednim układzie artykulatorów przy głoskach „sz” i „s”.
7. Podsumowanie zajęć: Nauczyciel wkleja do zeszytu ćwiczenia do pracy w domu. Dziękuje dzieciom za pracę i nagradza pieczątkami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.