X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2765

Program działań ekologicznych w szkole podstawowej

DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV – VI

WSTĘP
Celem programu jest kształtowanie przekonań u uczniów, że stan środowiska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie uczniom możliwości wpływania na zmiany w najbliższym otoczeniu. Realizowanie tego jest możliwe przez kształtowanie postawy proekologicznej już od najmłodszych lat, ze szczególnym ukierunkowaniem właśnie na środowisko lokalne.

CELE PROGRAMU
OGÓLNY:
-Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów.
SZCZEGÓŁOWE:
-Rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jego pięknem i różnorodnością,
-Dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu,
-Wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska,
-Podkreślenie konieczności wyrobienia w młodym pokoleniu na stałe nawyków segregowania odpadów i właściwego przetwarzania szkodliwych odpadów,
-Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
-Poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce,
-Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą na wycieczkach lub zajęciach terenowych.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU:
- Uczniowie potrafią wskazywać pozytywne i negatywne skutki integracji człowieka ze środowiskiem ,
-Uczniowie potrafią podejmować i realizować działania ekologiczne na co dzień w swoim otoczeniu,
-Potrafią właściwie i kulturalnie zachować się w miejscach publicznych zgodnie z zasadami działań ekologicznych,
-Potrafią prowadzić obserwację przyrodniczą najbliższej okolicy,
-Podejmują różne akcje i działania ekologiczne, i aktywnie w nich uczestniczą.

FORMA REALIZACJI PROGRAMU:
Od września do czerwca roku szkolnego

METODY PRACY:
Aktywizujące metody pracy na lekcjach przyrody,
Apele i inscenizacje, multimedialne prezentacje ekologiczne,
Pogadanki i dyskusje na tematy ekologiczne,
Wystawy, konkursy i prace plastyczne dotyczące ekologii,
Akcje i działania ekologiczne.

UCZESTNICY PROGRAMU :
Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

ZADANIA

1. Akcja Światowe dni sprzątania świata
-Udział klas w sprzątaniu otoczenia, pogadanka na ten temat przez radiowęzeł, konkurs na najładniejszy plakat.

2. Październik miesiącem ochrony przyrody
Pogadanki, akcja sadzenia drzewek.

3. Światowy tydzień ochrony zwierząt (4-11 październik)
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.

4. Akcje ekologiczne w szkole
Zbiórka baterii i aluminiowych puszek
Lekcje i pogadanki na temat „Co zrobić ze zużytym sprzętem”
Lekcje i pogadanki na temat co zrobić ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.

5. Jesień w przyrodzie
Piękno i uroki krajobrazu jesiennego –konkurs na szkolny plakat,
Jesienna wycieczka do lasu w klasach IV i V połączona ze zbiórką najładniejszych okazów przyrodniczych,
Wykonanie zielnika liści i roślin jako sposób na zainteresowanie uczniów pięknem przyrody,
Konkurs na najładniej ukwieconą klasę,
Wykonanie gazetki szkolnej o tematyce „Jesień w przyrodzie”.

6. Akcja ratujmy kasztanowce
Listopad
Pogadanka na temat „Szkodnik kasztanowca zwyczajnego”
Działania polegające na grabieniu i usuwaniu porażonych liści kasztanowca.

7. Zima w przyrodzie
Grudzień

Akcja „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”- w zależności od ilości śniegu,
Wykonanie karmników dla ptaków na lekcji przyrody lub technice,
Wycieczka do najbliższej leśniczówki z klasami V i pogadanka o zwierzętach w zimie na lekcjach przyrody,
Zima w pejzażu – konkurs plastyczny lub fotograficzny

8. Wiosna w przyrodzie
Kwiecień – miesiącem ochrony przyrody
22 kwietnia –Dzień Ziemi
Moja najpiękniejsza roślina – konkurs fotograficzny roślin wiosennych,
Ogród moich marzeń- konkurs plastyczny – wystawa najładniejszych prac plastycznych,
Wycieczka klas IV do ogródków wiosennych,
Wykonanie gazetki szkolnej na temat „Rośliny i zwierzęta w Polsce”.

9. Konkurs wiedzy przyrodniczej

Konkurs przyrodniczy np. „Ekoplaneta” dla klas V i VI,
Miejski konkurs ekologiczny „Mnie ta ziemia od innych droższa”,
Quiz przyrodniczy o zwierzętach w klasach IV-VI.

Podkarpacki regionalny konkurs i wystawa prac plastycznych pt. „Dbamy o czyste wody naszego regionu."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.