X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27625
Przesłano:

Podróż do Krainy Uśmiechu - scenariusz zajęć matematycznych - kl.3

Scenariusz zajęć matematycznych

Temat: Podróż do Krainy Uśmiechu. Rozwiązywanie zadań z treścią.

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- uważnie słuchać i wykonywać polecenia
- czytać tekst matematyczny
- wyszukiwać w tekście dane i niewiadome
- układać działania do treści zadania
- przedstawiać przebieg rozumowania
- redagować odpowiedzi na pytania zawarte w tekście
- układać pytania do zadania
- mnożyć, dzielić w zakresie100, dodawać i odejmować w zakresie 1000
- wykonywać obliczenia pieniężne

Metody:
praktycznego działania
aktywizująca
informacyjna

Formy:
zbiorowa jednolita
grupowa zróżnicowana
indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:
karta praca, kartoniki z liczbami, puzzle matematyczne


Przebieg zajęć:

1. Powitanie
Zaproszenie do udziału w podróży do Krainy Uśmiechu. Aby tam dotrzeć należy rozwiązać na dzisiejszych zajęciach zadania. Oto one:

2. Klasyfikowanie i porównywanie liczb. Dzieci otrzymują kartoniki z trzycyfrowymi liczbami: 310, 311, 312, ...334 ( każde dziecko jeden kartonik z jedną liczbą) i wykonują polecenia. * parzyste liczby ustawiają się wzrastająco * nieparzyste liczby ustawiają się malejąco * wstają liczby większe od 324, ale mniejsze od 327 * suma cyfr w liczbie wynosi 4, jaka to liczba (odp.: 310 bo 3+1+0=4), itp.
3. Ułożenie puzzli matematycznych, których rozwiązaniem jest zadanie tekstowe.
Dzieci pracują w grupach 2-osobowych, otrzymują po jednym fragmencie puzzli, na których są działania. Obliczają działania, dodają wszystkie wyniki i odszukują na tablicy miejsce puzzla. np.
3*4=12, 5*6=30, 4*9=36, 24:6=4
12+36+30+4=82
Na arkuszu powieszonym na tablicy są liczby – na liczbę 82 naklejają puzzel z wynikiem 82, na odwrocie którego jest fragment zadania. Po naklejeniu wszystkich puzzli (jest ich 12) powstanie treść zadania tekstowego.

Zad.1 (odczytane z puzzli)
Dzieci jechały na wycieczkę pociągiem. W pierwszym wagonie jechało 68 osób. W drugim podróżowało 2 razy więcej ludzi. Ile osób było w pociągu?

-Odczytanie i analiza zadania, ułożenie działania i odpowiedzi. Sprawdzenie poprawności rozwiązania zadania.

4. Samodzielne rozwiązanie zadania celowo źle sformułowanego. Dzieci muszą zauważyć, że w zadaniu brakuje pytania.
zad.2 Bilet do Krainy Uśmiechu kosztuje 236 zł. Bilet ulgowy jest o 115 zł tańszy.

Dzieci uważnie czytają treść zadania, odpowiadają na pytania: - Czy potrafią rozwiązać to zadanie? - Czego brakuje?
- Ułożenie brakującego pytania
- Zapis działania i odpowiedzi
- Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
5. Wskazanie liczby spełniającej wszystkie warunki zawarte w zadaniu. Badanie podzielności liczb.
Jeden z krasnali zawiezie dzieci do Krainy Uśmiechu. Muszą wskazać właściwego, który spełni wszystkie warunki przedstawione w zadaniu (karta pracy 1)
( Uczniowie rysują na kolejnych stopniach liczby, spełniające dane warunki)
I warunek – wyżej mogą wejść krasnale z numerami większymi od liczby 15, ale mniejszymi od 25.
II warunek – wyżej wchodzą krasnale z numerami parzystymi
III warunek – dalej idą liczby podzielne przez 3
IV warunek – na najwyższy stopień dojdzie liczba podzielna przez 4.

Liczby krasnale-18,21,5,16,25,20,15,19,24

6. Podsumowanie i samoocena.
Przypięcie do planszy z pociągiem symboli określających nastrój dzieci.

O czym należy pamiętać rozwiązując zadania?
Dlaczego warto się uśmiechać?
Rozwiązaliście wszystkie zadania. Pociąg do Krainy Uśmiechu już na was czeka. Przypnijcie do wagoników symbole odzwierciedlające wasz nastrój.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.