X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27556
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zimowe zabawy Scenariusz zajęć logopedycznych - głoski dentalizowane

Konspekt zajęć logopedycznych

Temat: Zimowe zabawy.

Cel ogólny:
utrwalenie prawidłowych wzorców artykulacyjnych i ułożenia narządów mowy do artykulacji głosek sz, ż, s, z;

Cele operacyjne:
stymulacja i ćwiczenie pamięci słuchowej;
identyfikacja sylab na drodze słuchowej;
poprawne wykonanie ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych;
utrwalenie różnicowania głosek sz, ż, s, z.;
ćwiczenia logicznego myślenia;
ćwiczenia opowiadania na podstawie ilustracji;

Formy:
indywidualna

Metody:
pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów mowy;
kontrola wzrokowa przed lustrem;
ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne;
zabawa;
praca z tekstem;

Środki dydaktyczne:
lustro;
zdania z lukami;
rysunek;
plansza sylabowa;
historyjka obrazkowa


Przebieg zajęć:

1. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (ćwiczenia języka, warg i policzków). Wpisanie wybranych ćwiczeń do zeszytu i polecenie systematycznego ich wykonywania w domu.
2. Ćwiczenia oddechowe (np. wydłużanie spółgłosek sz, ż, s, z).
3. Ćwiczenia emisji samogłosek (szept, mowa naturalna, głośniejsza wymowa).
4. Ćwiczenia artykulacyjne (na przykładnie sylab i logatomów).
sza-sa-szasa
szo-so-szoso
sze-se-szse
szu-su-szusu
szy-sy-szysy
szą-są- sząsą
szę-sę-szęsę
sa-sza-sasza
so-szo-soszo
se-sze-sesze
su-szu-suszu
sy-szy-syszy
są-szą-sąszą
sę-szę-sęszę
5. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowe, ćwiczenia słuchu fonametycznego. Polecenie: usłyszane wyrazy dopasuj do odpowiedniej szuflady z sz i s
zeszyt
deszcz
szminka
szelki
szyszka
suszarka
grosz
szklanka
szczoteczka

włosy
długopis
parasol
syfon
pasta do zębów
las
spodnie
skarbonka
usta

6. Ćwiczenie z wykorzystaniem Logico Picollo i wyrazów utrwalanych w poprzednim ćwiczeniu.
7. Praca z tekstem. Polecenie: uzupełnij poniższy tekst wyrazami z ramki.

użytkowe
porze
duże
łyżwiarzy
korzystali
karcerze
każdej
odważnym
łyżwach
również

Czarek, Staś i Bożenka z czwartej klasy pragną należeć do harcerstwa. Spodobały im się zabawy i prace ........................................ organizowane w każdej ................................ roku przez harcerzy z ich szkoły. Kiedy były mrozy, wyrównali oni na boisku śnieżne zaspy. Teren polali wodą. Nocą woda zamarzła i powstało doskonałe miejsce do jazdy dla ........................................ Z lodowiska ....................................... nie tylko ........................................ Udostępniono je ................................ osobie. Mniej ................................... harcerze udzielali instruktażu, pomagając w opanowaniu sprawnej jazdy na ........................................ Harcerze dbali .................... o bezpieczeństwo osób znajdujących się na lodowisku.
8. Praca z tekstem: odpowiedz na pytania:
Do jakiej organizacji chcieli należeć uczniowie?
Do której klasy uczęszczali uczniowie?
Co im sie podobało w pracy harcerzy?
Jakie prace wykonywali harcerze zimą?
O co dbali harcerze zimą?
9. Opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej z zachowaniem kolejności przyczynowo-skutkowej i logicznego myślenia. Wykorzystanie zdań kluczowych do kolejnych ilustracji.
Nuda na lodowisku, pobawmy sie tutaj!
Hej, może jednak pójdziemy na boisko szkolne?
Czasem warto posłuchać rad kolegi.
10. Praca domowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.