X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27516
Przesłano:

Jak odkrywano świat? Scenariusz zajęć przyrody w klasie VI

Scenariusz zajęć przyrody w klasie VI-lekcja odwrócona
Program Nauczania Przyrody W Szkole Podstawowej „Tajemnice Przyrody” -autor
Jolanta Golonko.
Podręcznik „ Tajemnice przyrody” kl. VI wyd. Nowa Era,
Zeszyt Ćwiczeń – „Tajemnice przyrody” kl. VI wyd. Nowa Era.
Dział I: Odkrywamy tajemnice naszej planety.
Temat: Jak odkrywano świat ?.
Realizacja podstawy programowej:
12. 14. Uczeń: opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności
Krzysztofa Kolumba i Fryderyka Magellana.
Cel ogólny: Poznanie przyczyn i przebiegu tras największych wypraw Krzysztofa Kolumba,
Ferdynanda Magellana oraz Vasco da Gamy .
Cele operacyjne(uczeń):
-wyjaśnia jak ludzie postrzegali świat przed wielkimi odkryciami geograficznymi,
-omawia przyczyny wielkich wypraw odkrywczych,
-wymienia najważniejszych podróżników jak Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan, Bartolomeo Diaz i określić czego dokonali,
-wymienia surowce i produkty, które dotarły do Europy dzięki odkryciom geograficznym
-wskazuje na mapie nowo odkryte kontynenty,
-doskonali pracę z mapa źródłem informacji,
-aktywnie uczestniczy w zajęciach, -doskonali współpracę w zespole, -dokonuje oceny własnej pracy.

Metody: praca z Internetem, praca z podręcznikiem, mapą, tekstem źródłowym, burza mózgów”, pokaz, prezentacje słowne i multimedialne, „Barometr nastroju”.

Metody motywujące:
-szybkie tempo pracy,
-angażowane w naukę,
-metody aktywne: burza mózgów , pokaz, praktycznego działania,
-pochwały,
-zróżnicowana praca domowa.

Forma pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki i pomoce: Tablica multimedialna, laptop, Multibook klasa VI- Nowa Era, Zeszyt Ćwiczeń – „Tajemnice przyrody” kl. VI i Podręcznik „ Tajemnice przyrody” kl. VI wyd. Nowa Era, Karta pracy 1 „Jak odkrywano świat”, mapa hipsometryczna świata, atlas geograficzny, okazy przyniesione przez uczniów(cynamon, goździki, pieprz, gałka muszkatołowa, kukurydza, ziemniaki pomidory , tytoń, złoto, srebro) Refleksja- „Dokończ zdanie”.

Literatura: Maria Marko-Worłowska Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz Podręcznik „Tajemnice przyrody” kl. VI wyd. Nowa Era; Erving Goffman „Geografia świata”,
Z. Czaińska , Z. Wojtkowicz „ Aktywne metody w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. http://historia.na6.pl/przebieg_wielkich_odkryc_ geograficznych http://historia.pgi.pl/odkrycia.html http://djkupras.blogspot.com/2012/02/opowiesc-o-kolumbie.html - tu film o wyprawach Kolumba trwa 4,35 min. http://old.scholaris.pl/frontend,4,85721.html
PRZEBIEG LEKCJI
I. Część wstępna
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
- powitanie, sprawdzenie obecności,
-przygotowanie do zajęć ( przygotowanie materiałów, sprawdzenie gotowości grup).
2.Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
- przedstaw podział wód Wszechoceanu na kuli ziemskiej,
- jaką wielkość mają poszczególne kontynenty i wskaż je na mapie,
-jakie kontynenty oblewa Ocean Spokojny? 3.Zapoznanie uczniów z tematem, celami i przebiegiem lekcji.
II. Faza główna- realizacyjna
1.Wprowadzenie i nawiązanie do przekazanych wcześniej uczniom tekstów źródłowych na temat wielkich odkryć(materiały zostały wysłane uczniom na pocztę). (5min)

2.Na podstawie informacji źródłowych uczniowie wskazują przyczyny wielkich wypraw – „burza mózgów”- uzupełnienie zadania 1 z Karty Pracy „Jak odkrywano Świat” (aktywizowanie, działanie, angażowanie w naukę).
prezentacja efektów pracy grupy.

3. Przypomnienie przydziału zadań dla grup.

4.Uczniowie pracując w grupach i indywidualnie z globusem, mapą, tekstem źródłowym (15 min) wykonują zadania:
a) krótka charakterystyka wielkich podróżników na podstawie informacji wyszukanych przez uczniów w domu- plakat /grupa I/
b) negatywne i pozytywne skutki wielkich odkryć – plakat /grupa II/
c)sporządzenie mapy wielkich odkryć i wystawy okazów przyniesionych na lekcję /grupa III/.
(aktywizowanie, działanie, angażowanie w naukę, rozbudzanie ciekawości poznawczej).

5.Prezentacja plakatów i map przygotowanych przez poszczególne grupy (aktywizowanie, działanie, angażowanie w naukę, rozbudzanie ciekawości poznawczej). (10 min)

6.Podsumowanie i obejrzenie wystawy produktów przywiezionych do Europy dzięki wielkim odkryciom geograficznym oraz zdjęć i ilustracji przyniesionych przez. (5 min)

7.Ocena pracy uczniów. (ocena , pochwała). (5 min)

III. Faza końcowa

1.Podsumowanie lekcji .
2.Zadanie pracy domowej(zróżnicowana praca domowa):
Przeczytać: Podręcznik str.49-51, Ćw. 1-4 str. 30-31.
Dla chętnych: Uzupełnij kartę pracy .
3.Ewaluacja zajęć „Dokończ zdanie”
Na lekcji najtrudniejsze było...............................
Najbardziej podobało mi się.................................
Uważam, że lekcja była........................................

4.Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.