X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27444
Przesłano:

Proste prostopadłe i proste równoległe - konspekt lekcji matematyki

Lekcja: matematyka
Klasa: IV

Temat: Proste prostopadłe i proste równoległe.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie znają podstawowe figury geometryczne: punkt, prosta, półprosta, odcinek.
Uczniowie znają niektóre własności prostych, potrafią rysować i nazywać proste.

Cele lekcji:
1. Rozpoznawanie prostych równoległych i prostopadłych.
2. Rysowanie prostych równoległych i prostopadłych.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Nauczysz się rozpoznawać proste równoległe i prostopadłe,
2. Nauczysz się rysować proste równoległe i prostopadłe,
3. Nauczysz się oznaczać równoległość i prostopadłość prostych za pomocą odpowiednich symboli.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
Potrafię:
poprawnie nazywać proste,
rozpoznawać proste równoległe i prostopadłe,
poprawnie używać symboli prostopadłości i równoległości,
rysować proste równoległe i prostopadłe.


Przebieg lekcji (metody i aktywności):
Metody:
- pogadanka
- powtórzeniowa (uczniowie odpowiadają na zadawane przez
nauczyciela pytania),
- praca indywidualna
- praca w całym zespole klasowym

Sposoby aktywizowania uczniów: zadawanie pytań, wzywanie do tablicy, zachęcanie do zgłaszania się, udzielanie pochwał za prawidłową odpowiedź.

I.Część wstępna
1.Sprawy organizacyjne (kontrola obecności, zapisanie tematu na tablicy).
2.Ilościowe sprawdzenie pracy domowej z zapytaniem o trudności.
3.Rozdanie karteczek z celami lekcji i nacobezu.
4.Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji
a). przypomnienie podstawowych figur geometrycznych
b). przypomnienie jak nazywamy proste.

II. Główna część lekcji:
1.Nauczyciel pokazuje uczniom na tablicy jak rysujemy proste prostopadłe przy pomocy przyrządów geometrycznych i w jaki sposób oznaczamy proste prostopadłe. Wszyscy uczniowie wykonują rysunki w swoich zeszytach.

Nauczyciel korzysta z metody kolorowych świateł.
Jeżeli nie wszyscy uczniowie podniosą karteczki zielone pokaz jak rysujemy proste prostopadłe zostaje powtórzony.
Oprócz powtórzenia pokazu na tablicy, nauczyciel podchodzi do każdego ucznia, który pokazał zieloną lub żółtą kartkę i pomaga wykonać uczniowi rysunek w zeszycie.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom na tablicy jak rysujemy proste równoległe przy pomocy przyrządów geometrycznych i w jaki sposób oznaczamy proste równoległe. Wszyscy uczniowie wykonują rysunki w swoich zeszytach.

Nauczyciel korzysta z metody kolorowych świateł.
Jeżeli nie wszyscy uczniowie podniosą karteczki zielone pokaz jak rysujemy proste prostopadłe zostaje powtórzony.
Nauczyciel podchodzi do ucznia, który pokazał kartkę żółtą i prosi o podejście pozostałych osób, które podniosły inne kartki niż zielone i prezentuje ponownie jak rysujemy proste równoległe.
3.Rozwiązywanie zadań z podręcznika „Matematyka wokół nas” WSIP Zad 1 – 9/81,82
Przy rozwiązywaniu poszczególnych zadań za każdym razem uczniowie proszeni są o pokazanie kolorowych świateł.

III. Podsumowanie lekcji
1. Głosowanie – chętny uczeń odczytuje kolejne punkty nacobezu, przy każdym punkcie uczniowie poprzez podniesienie ręki sygnalizują, czy osiągnęli dane kryterium.
Zapisujemy wyniki głosowania i decydujemy, do których punktów musimy wrócić na następnej lekcji. Osiągnięte punkty uczniowie symbolicznie odznaczają na swoich karteczkach.
Notatki i dodatkowe ćwiczenia: Uczniowie, którzy wykonali wszystkie zaplanowane zadania rozwiązują z Zeszytu ćwiczeń ćwiczenia z tematu Proste prostopadłe i równoległe..
Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
Metoda kolorowych świateł
Metoda zdań podsumowujących.
Praca domowa: Czy umiesz sprawdź Zad 1,2,3 / 82
Karty pracy.
Materiały i pomoce dydaktyczne: zeszyt, podręcznik, przyrządy geometryczne, karty pracy dla każdego ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.