X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27381
Dział: Gimnazjum

New technologies - konspekt lekcji

Konspekt lekcji

Przedmiot: język angielski
Klasa: II gimnazjum

Temat lekcji: New Technologies – rozumienie ze słuchu i ćwiczenia leksykalne w oparciu o materiał filmowy.

Cele: 1) rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące materiału filmowego
2) utrwalenie słownictwa – uczeń potrafi wymienić nazwy nowoczesnych urządzeń cyfrowych i nowych technologii
3) rozwijanie umiejętności mówienia – uczeń potrafi wypowiedzieć się na temat nowych technologii

Metody nauczania: komunikacyjna, dedukcyjna

Formy pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: materiał filmowy, karty pracy dla uczniów, prezentacja Power Point, zeszyt, tablica, kreda, komputer, projektor


Przebieg lekcji:
1. Sprawdzenie listy obecności

2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji

3. Rozgrzewka językowa – burza mózgów
- uczniowie podają znane sobie nazwy urządzeń cyfrowych
4. Wprowadzenie
- praca w parach. Uczniowie dopasowują urządzenia i narzędzia do podanych kategorii
- dyskusja. Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Which devices and internet tools from task 1 have you used? What did you use them for last time? What do you think of them?
5. Część główna
- uczniowie oglądają materiał filmowy i na jego podstawie odpowiadają na pytania
- uczniowie uzupełniają luki w zdaniach odpowiednimi czasownikami
- uczniowie wyszukują w tabeli ukryte czasowniki i sprawdzają czy poprawnie uzupełnili zdania w poprzednim ćwiczeniu

6. Rozwinięcie
- uczniowie ponownie oglądają materiał filmowy i decydują kto wypowiada podane zdania – Emily, Steward czy Lisha

7. Podsumowanie
- nauczyciel prosi uczniów by dopasowali słowa związane z nowymi technologiami do definicji
- uczniowie identyfikują urządzenia cyfrowe widniejące na zdjęciach i opisują ich zastosowanie

8. Praca domowa
- uczniowie mają pisemnie odpowiedzieć na 4 pytania
- dla chętnych: uczniowie mają wyszukać 10 najpopularniejszych skrótów używanych w wiadomościach tekstowych w języku angielskim

9. Ocena pracy uczniów

10. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.