X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27371
Przesłano:

Klasyfikowanie dinozaurów ze względu na wyróżnioną cechę, przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów. Scenariusz zajęć

Jolanta Czyż
nauczyciel PSP
w Gąsawach Rządowych

ZAJĘCIA OTWARTE
EDUKACJA MATEMATYCZNA
kl. I

Krąg tematyczny: Wiosenne przebudzenie.
Temat dnia: Dinozaury.
Temat zajęć : Klasyfikowanie dinozaurów ze względu na wyróżnioną cechę, przeliczanie
i porównywanie liczebności zbiorów.

CELE OGÓLNE
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania i porównywania liczebności zbiorów.
- Utrwalenie poznanych znaków matematycznych: „<, >, =”.
- Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 13.
- Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania podczas zabaw i w sytuacjach zadaniowych.

CELE OPERACYJNE
Uczeń:
• klasyfikuje dinozaury ze względu na wyróżnioną cechę,
• przelicza i porównuje liczebność dinozaurów w danym zbiorze,
• wie jakie znaki umieścić między cyframi,
• dodaje i odejmuje w zakresie 13,
• współdziała z rówieśnikami podczas zabaw i w sytuacjach zadaniowych.

METODY:
- czynne: zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń praktycznych;
- oglądowe: pokaz;
- aktywizujące integrację grupy: „Uśmiech jak...”, „Iskierka”, „Muzyczne powitanie”, zabawy dydaktyczne;
- metoda symulacji – inscenizacja, relaksacyjno-ćwiczeniowa;

FORMY: indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana, zbiorowa jednolita i grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki z hasłem „PARK JURAJSKI”, fragment bajki o królu Danusiu i jego krainie, kartoniki z cyframi dla każdego ucznia, ilustracja króla Danusia, 2 plansze z bramami, liczmany (ilustracje dinozaurów) dla każdej pary, 2 pętle dla każdej pary, znaki matematyczne: „>, <”, płyta CD z piosenką integracyjną i muzyką relaksacyjną, plansza „Spacer po Parku Jurajskim”, rekwizyty do planszy „Spacer po Parku Jurajskim”, karta pracy nr 2 dla uczniów zdolniejszych, karta pracy nr 1 dla uczniów potrzebujących wsparcia, plansze: „Jaskinia barozaura”, „Tarcza strzelecka”.

Hasła podstawy programowej realizowane w czasie zajęć:
7. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Uczeń:
1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
b, c) układa i klasyfikuje obiekty,
d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,
2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:
a) sprawnie liczy obiekty w zakresie 13, zapisuje liczby cyframi,
b) wyznacza sumy (dodaje w zakresie 13) manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na liczmanach, palcach.


Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
- zabawa integracyjna ze śpiewem „Wszyscy są...”,
- zabawa wyciszająca „ Uśmiech jak...”, „Iskierka” .

2. Sprawdzenie pracy domowej.

3. Wprowadzenie do tematu lekcji. Porządkowanie liczb od 12 do 1 – ułożenie hasła „PARK JURAJSKI”.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
P A R K J U R A J S K I

4. Wysłuchanie bajki o matematycznej krainie nazywanej PARKIEM JURAJSKIM, jego władcy i strażnikach. Krótka rozmowa na temat treści bajki.

„Za dziesięcioma górami,
za trzema lasami,
czarodziejska jest kraina,
PARK JURAJSKI się nazywa
i tam bajka się zaczyna.
Tam DINUŚ – król czarodziej
swe rachunki rozpoczyna.
Chcesz go spotkać?
Musisz przejść przez dwie bramy.
Lecz uważaj, licz starannie!
Bo strażnicy: Dodać, Odjąć.
Pilnie strzegą, by wyniki
Dobrze podać!”

5. „Słyszymy, liczymy” – podróż matematycznym pociągiem do czarodziejskich bram.
Dzieci podzielone na 2 zespoły tworzą dwa pociągi. Nauczyciel wyjaśnia, że na dźwięk tamburyna przesuwają się do przodu tyle kroków – ile usłyszą dźwięków, a po usłyszeniu bębenka przesuwają się do tyłu tyle kroków, ile usłyszą dźwięków.

6. Zabawa matematyczna „Czarodziejskie bramy” – doskonalenie techniki pamięciowego dodawania i odejmowania w zakresie 10 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.

a) przejście przez bramę, której strzeże strażnik Dodać.
Uczniowie wyjmują kartoniki z liczbami od 0 do 10 i układają je przed sobą od najmniejszej do największej liczby. Nauczyciel wskazuje dwie liczby i znak działania. Dzieci liczą w pamięci i podają wynik podnosząc kartonik z wynikiem.

b) przejście przez bramę, której strzeże strażnik Odjąć.

7. Przywołanie władcy krainy – króla Dinusia i wspólna podróż po Parku Jurajskim.
8. „Ten dinozaur do tej pętli” – klasyfikowanie dinozaurów ze względu na podaną cechę – praca w parach.
a) przeliczanie elementów zbiorów,
b) porównywanie liczebności zbiorów.

9. Gimnastyka śródlekcyjna – „Spacer po Parku Jurajskim”.
Uczniowie wędrują w ciszy po dróżce. Gdy n-l wyłączy muzykę dzieci biorą 4 rekwizyty leżące obok dróżki i wkładają je do elipsy. Zasada: nikt z uczniów nie może zmieniać położenia już ułożonych rekwizytów. W efekcie końcowym powstaje obrazek.
10. Uzupełnienie zadania 1 w karcie pracy nr 1 i karcie pracy nr 2 – praca na dwóch poziomach. (Załącznik nr 1)
11. Zadanie pracy domowej – zeszyt ćwiczeń str. 17.
12. Podsumowanie zajęć uczniów.
- Podsumujmy dzisiejsze zajęcia. Co robiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
- Ocena pracy uczniów przez nauczyciela.
13. Ewaluacja zajęć . Zastosowanie tarczy strzeleckiej.
- Zajęcia były...
- Moja praca na zajęciach.

Dodatkowe sytuacje dydaktyczne:
„Jaskinia barozaura Felka” – rozkład liczby 13 na składniki.

Załącznik nr 1

Karta pracy nr 1

Zad. 1
Porównaj liczby i wpisz znak >, lub <, lub = .
1 ....... 2

5....... 3


3....... 3

Karta pracy nr 2

Zad. 1
Porównaj liczby i wpisz znak >, lub <, lub = .
13 ....... 7 10 ....... 12 9........ 9 8 ........11
7 ....... 7 0 ....... 6 4........ 8 13........10

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.