X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27304

Jesteśmy mieszkańcami Ziemi - scenariusz lekcji ekologicznej dla klas I-III

Konspekt dla edukacji wczesnoszkolnej – lekcja przyrodniczo-ekologiczna „Jesteśmy mieszkańcami Ziemi”

1. Cel główny:

- uczeń rozumie potrzebę dbania o środowisko
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wie, jak segregować śmieci
- rozumie potrzebę segregacji odpadów
- rozumie i wyjaśnia pojęcia segregacja, odpady, surowce wtórne
3. Środki dydaktyczne: 3 kartony symbolizujące kontenery na odpady, worek z „czystymi” śmieciami, krzyżówka dla każdego ucznia, opis rodzajów kontenerów ( po jednym na parę), urządzenie do zgniatania butelek, obrazki tematyczne, obrazki z różnymi rodzajami odpadów do pogrupowania na tablicy
4. Metody pracy: aktywizująca, burza mózgów, praktycznego działania,
dyskusja
5. Formy pracy: indywidualna, grupowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel wita uczniów.
2. Podaje dzisiejszy temat „Jesteśmy mieszkańcami Ziemi”.
3. Dyskusja na temat „Dnia Ziemi” oraz celu jego ustanowienia
- dlaczego ten dzień jest dla nas ważny?
- jakie zagrożenia niesie ze sobą niewłaściwie prowadzona gospodarka człowieka? (np. wycinanie lasów, ogromna produkcja śmieci, hałas, zanieczyszczenia powietrza) 3 min.
4. Nauczyciel rozdaje obrazki tematyczne dotyczące ekologii i zadaje pytanie: jak my możemy pomóc naszej planecie? Jak żyć bardziej ekologicznie? - burza mózgów. Dzieci na podstawie ilustracji próbują ustnie utworzyć dekalog ekologa. 6 min.
- nie śmiecić
- segregować odpady
- zabierać z lasu wszystko co do niego przyniosę
- posprzątać po swoim psie
- gasić światło, gdy z niego nie korzystam
- używać własnych toreb na zakupy
- gotować tylko tyle wody ile potrzebuję
- nie zostawiać urządzeń w trybie czuwania
- zakręcać wodę, gdy szczotkuję zęby
- rysować i pisać po dwóch stronach kartki

5. Rozwiązanie krzyżówki „Segregacja" 10 min.
Czym się zajmiemy szczegółowo dowiecie się, kiedy rozwiążecie krzyżówkę.
- rozdanie krzyżówki dla każdego ucznia
- wspólne wpisywanie haseł na tablicy
Mówiliśmy między innymi o segregacji odpadów. Co to jest segregacja?
(zbieranie odpadów do specjalnych pojemników)

6. Rozmowa na temat rodzajów śmieci (odpadów).
Jakie mogą być rodzaje śmieci?
Nauczyciel przyczepia na tablicy obrazki z różnymi rodzajami śmieci. Uczniowie próbują je posegregować według 3 podstawowych kolorów.(Plastikowe i szklane butelki, puszki, prasa, odpadki po żywności (ogryzki, skórki po bananie), papierki po cukierkach, kartony po sokach, opakowanie po jogurtach, meble, sprzęt AGD, leki itd...) 10 min.
7. Zadanie do wykonania – posegreguj śmieci.
Nauczyciel podchodzi do każdego ucznia z workiem pełnym śmieci, a ten losuje jeden. Zadaniem ucznia jest, na podstawie otrzymanych materiałów i wcześniejszej pogadanki, wrzucić śmieć do odpowiedniego pojemnika. 15 min.
8. Nauczyciel pokazuje po kolei zawartość pojemników, a uczniowie ustalają, czy dobrze posegregowali śmieci. 7 min.

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO Z POSEGREGOWANYMI ŚMIECIAMI?
Wszystkie odpady z czerwonych pojemników trafią do sortowni, gdzie większa ich część zostanie odzyskana natomiast pozostałości z procesu sortowania trafią na składowiska odpadów komunalnych (wysypiska śmieci).
Odpady z zielonych pojemników trafią bezpośrednio do zainteresowanych firm, wykorzystujących je jako materiał w swojej produkcji np. huta szkła.
Odpady z czarnych pojemników trafią do zakładów, gdzie będą najpierw sortowane (dzielone) w celu odzyskania tych składników, które można jeszcze przetworzyć, a pozostałość trafi na składowiska.
Zaletą tego systemu będzie to, że zaledwie 50% wszystkich odpadów trafi na wysypiska śmieci, a do tej pory jest to 90% (czyli prawie całość)
9. Podsumowanie zajęć i samoocena 2 min.


Załączniknr1
DO CZERWONEGO POJEMNIKA WRZUCAMY:
Gazety, książki, zeszyty, papierowe torby i worki, papier (szkolny, biurowy), kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, tworzywa sztuczne np. plastik, metal, puszki i butelki po napojach (zgniecione!), odkręcone nakrętki z butelek, rysunki, zużyte długopisy, złamane linijki, puste butelki po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności ( np. po jogurtach, serkach, margarynach), drobny złom żelazny np. kapsle
DO ZIELONEGO POJEMNIKA WRZUCAMY:
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane butelki po sokach, szklane opakowania po kosmetykach

DO CZARNEGO POJEMNIKA WRZUCAMY WSZYSTKO, CZEGO NIE MOŻEMY WRZUCIĆ DO POJEMNIKÓW ZIELONEGO I CZERWONEGO, CZYLI NA PRZYKŁAD:
Zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, zabawki, opakowania po dezodorantach,
styropian, artykuły higieniczne (np. chusteczki, patyczki, wata)
Jest jeszcze jeden rodzaj zbiornika, tzw. kompostownik, który stosuje się głównie przy domkach jednorodzinnych. Do nich wrzucamy resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, skoszoną trawę itp.

Załącznik nr 2
1. Służy do zawiązywania różnych rzeczy np. worka
2. Na nim dzisiaj piszemy komputerowo i ręcznie
3. Przeciwieństwo porządku
4. W nich często mamy spakowane śniadanie do szkoły
5. Można je zrobić z pudełek do domku dla lalek
6. Mała to górka, a duża to .................
7. Materiał, z którego produkuje się butelki, zabawki, pojemniki, kosze na śmieci
8. Jabłko, gruszka, śliwka, mandarynka to . . . . . . .
9. Ich skorupki można wyrzucać na kompostownik
10. Marchew, ziemniaki, pomidory to......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.