X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27234
Dział: Gimnazjum

Plan pracy wychowawczej

Temat lekcji Cele
Uczeń: Sposoby realizacji Osoby współ-odpowiedzialne Termin Uwagi
1.Zapoznanie ze znowelizowanym Statutem. Wybór Rady Klasy. - potrafi umotywować
zgłoszoną kandydaturę
kolegi do samorządu
klasowego
dyskusja

wybory (głosowanie) wrzesień
2. Prawa i obowiązki ucznia. Dokumentacja szkolna. - zna prawa i obowiązki
ucznia
-zna warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny zachowania i z przedmiotu
dyskusja

pogadanka wrzesień
3.Ustalenie zasad współpracy. - potrafi włączyć się w ustalanie zasad współpracy,
- zna zasad komunikacji między wychowawcą, uczniem, rodzicem konkursy

niespodzianki rodzice wrzesień
4.Spotkanie z pielęgniarką na temat anoreksji i bulimii. -wie, czym są anoreksja i bulimia
-zna skutki nieprawidłowego odżywiania się pogadanka

prezentacja multimedialna
pielęgniarka do uzgodnienia z pielęgniarką
5. Dopalacze. -wie, czym są dopalacze
-zna szkodliwe działanie dopalaczy pogadanka
prezentacja multimedialna październik
6. Drugi rok razem. Czego oczekujemy od siebie?
-potrafi wyrazić oczekiwania
w stosunku do siebie i innych
-potrafi krytycznie spojrzeć na dokonania swoje i innych
- rozumie siebie
-potrafi szanować siebie i innych,
-potrafi wzbudzić w sobie refleksję
pogadanka
prezentacja
dyskusja październik
7.Jan Paweł II- niekwestionowany autorytet naszych czasów. -zna najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II
-wie, na czym polega bycie autorytetem
-potrafi uzasadnić autorytet papieża
pogadanka z elementami dyskusji

prezentacja
październik
8. Sposoby spędzania czasu wolnego. -rozumie potrzebę czynnego wypoczynku,
- potrafi właściwie spędzać czas wolny od nauki,
- dba o własny rozwój
psychofizyczny,
- umie gospodarować własnym czasem wolnym pogadanka z elementami dyskusji
prezentacja

październik
9.Zainteresowania współczesnych nastolatków. Moje hobby.
-potrafi wypowiedzieć się na temat zainteresowań współczesnych nastolatków
-potrafi krytycznie odnieść się do tematu
-potrafi wyrazić własne zdanie pogadanka z elementami dyskusji

prezentacja październik
10. Czy znam siebie? Moje mocne i słabe strony. -dostrzega znaczenie wewnętrznych wartości życia,
-wie, że akceptacja siebie jest potrzebna do prawidłowego życia i rozwoju człowieka pogadanka listopad
11. Jak zachowywać się w grupie rówieśniczej, by nie zatracić siebie? -zna swoje mocne strony
-potrafi wykazać się asertywnością
-potrafi dokonać oceny zachowania się rówieśników pogadanka z elementami dyskusji
listopad
12. Nastolatkiem być... Czy potrafimy radzić sobie sami ze sobą? -wie, na czym polega trudność bycia nastolatkiem
-zna sposoby radzenia sobie z własna frustracją pogadanka z elementami dyskusji
listopad
13. Andrzejki klasowe. -potrafi włączyć się w organizowanie zadań zabawy klasowej, odczuwa radość z powodu uczestnictwa we wspólnych zabawach pogadanka

rodzice listopad
14. Sposoby walki ze stresem.

-potrafi podać przykłady sytuacji stresujących
-rozumie rolę stresu
-wie, jak radzić sobie ze stresem
pogadanka pedagog do uzgodnienia z pedagogiem
15. Mikołajki klasowe.
-potrafi włączyć się w organizowanie mikołajek
-potrafi dzielić się z innymi
wspólna zabawa
upominki rodzice grudzień
16. Wybór zawodu – moje predyspozycje. -wie, na czym polega rola doradcy zawodowego
-umie korzystać z pomocy doradcy zawodowego
testy
dyskusja

doradca zawodowy do uzgodnienia
z doradcą
17. Wigilia klasowa.

-potrafi włączyć się w organizację wigilii
-dba o kultywowanie tradycji
-potrafi kulturalnie zachować się przy stole
-czerpie radość ze wspólnie przeżytych chwil
organizacja wigilii rodzice grudzień
18. Jestem odpowiedzialny za własne czyny.
-zna konsekwencje czynów niedozwolonych prawnie
-jest świadomy obowiązującego prawa prelekcja
pogadanka z elementami dyskusji policjant lub strażnik miejski w zależności od ustaleń
19. Oceniamy swoje wyniki w nauce i zachowanie w I półroczu. -potrafi krytycznie ustosunkować się do swoich postępów w nauce i zachowaniu
-potrafi obiektywnie dokonać oceny zachowania innych
pogadanka styczeń
20. Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? -zna sposoby spędzania czasu wolnego
-rozumie, na czym polega niebezpieczeństwo przebywania na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych
-wie, jak bezpiecznie spędzać czas wolny
pogadanka luty
21. Sztuka negocjacji.
-rozumie, co jest celem negocjacji
-wie, jak negocjować
pogadanka luty
22. Walentynki – skąd i po co? -zna historię walentynek
- potrafi włączyć się w zabawy,
- odczuwa radość z udziału we wspólnych zabawach
prezentacja

konkursy luty
23. Kiedy zaczyna się uzależnienie? Rodzaje uzależnień. -wie, co to jest uzależnienie
-potrafi podać przykłady uzależnień oraz wyjaśnić, na czym one polegają pogadanka

prezentacja pedagog
do uzgodnienia z pedagogiem
24. Jak umiejętnie korzystać ze środków masowego przekazu? - uświadamia sobie ile czasu spędza przy komputerze czy telewizji
- dostrzega, jak dużą rolę odgrywają media w jego życiu (potrafi wskazać dobre i złe przykłady)
pogadanka z elementami dyskusji
marzec
25.Niepełnosprawność wokół nas.

-wie, na czym polega niepełnosprawność
-zna rodzaje niepełnosprawności
-wie, jak przełamać barierę między osobą pełnosprawna i niepełnosprawną
pogadanka z elementami dyskusji
kwiecień
26. Mój język świadczy o mnie. Kultura języka. -wie, na czym polega kultura języka
-jest świadomy, że język jest wizytówką człowieka
pogadanka kwiecień
27. Jestem modny- promuję zdrowy styl życia. -wie, na czym polega zdrowy styl życia
-potrafi krytycznie odnieść się do prowadzonego przez siebie stylu życia
-próbuje wdrażać zdrowy styl życia
pogadanka
prezentacja
dyskusja maj
28. Jak mogę pomóc środowisku? -wie, czym zajmuje się ekologia
-zna sposoby wyrażania ekologicznego stylu życia
-jest świadomy niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą postępowanie zagrażające przyrodzie
-postępuje, nie narażając przyrody
pogadanka maj
29. Czym nasz region różni się od innych? Charakterystyka regionu. -zna cech charakterystyczne regionu, w którym żyje
-dostrzega celowość kultywowania tradycji pogadanka

prezentacja

dyskusja
czerwiec
30. Oceniamy swoje wyniki w nauce i zachowanie w II półroczu.

-potrafi krytycznie ustosunkować się do swoich postępów w nauce i zachowaniu
-potrafi obiektywnie dokonać oceny zachowania innych pogadanka
dyskusja czerwiec
31. Właściwe zachowanie w obiektach monitorowanych. -jest świadomy monitoringu w wielu miejscach publicznych
-wie, jak zachować się w miejscach publicznych
-zna konsekwencje niewłaściwego zachowania w obiektach monitorowanych.
pogadanka
w zależności od potrzeb
32.Bezpieczeństwo podczas wakacji. -zna sposoby spędzania czasu wolnego
-rozumie, na czym polega niebezpieczeństwo przebywania na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych pogadanka czerwiec

Pozostawia się 5 godzin lekcyjnych do dyspozycji wychowawcy klasy w zależności od potrzeb, z czego 2 godziny lekcyjne należy poświęcić tematyce związanej z profilaktyką agresji i przemocy.

Plan pracy wychowawczej
dla klasy II a, II b, II c, II d
na rok szkolny 2014/2015

Opracowany na podstawie:
• Programu wychowawczego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku
• Programu profilaktycznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku
• Planu pracy szkoły
Giżycko, wrzesień 2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.