X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27164
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Quiz Europejski - Kraje Anglojęzyczne. Scenariusz projektu edukacyjnego

Wstęp:
Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego organizuje przy współpracy nauczyciela języka angielskiego oraz nauczycieli wychowawców klas II gimnazjum projekt edukacyjny „Quiz europejski – kraje anglojęzyczne”. Głównym celem projektu jest poznanie różnorodności przyrodniczej i kulturowej krajów europejskich, w których językiem urzędowym jest angielski.
Uważamy, że realizacja nowatorskich metod pracy pozwala wdrażać uczniów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem źródeł wiedzy wykraczających poza podręcznik szkolny, uczy uczniów współpracy, wzajemnej pomocy.
Opracowanie projektu wymagało pozyskanie sprzymierzeńców, spośród grona nauczycieli oraz zachęcenie do wspólnej pracy uczniów wszystkich klas. Okazało się, że uczniowie z zaangażowaniem podjęli się powierzonym im zadaniom.
Projekt składa się z trzech etapów pracy:
I – zapoznanie uczniów z celami projektu i powierzenie im do realizacji zadań;
II – prace zespołowe uczniów klas II, opracowanie plakatów prezentujących geografię, kulturę, zwyczaje wybranych krajów Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Cypr oraz opracowanie pytań do I rundy quizu przez uczniów klas III;
III – quiz obejmujący IV rundy;

Cele edukacyjne:
- poznawanie geografii krajów anglojęzycznych – Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta;
- zapoznanie z kulturą państw;
- wdrażanie do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach np. w hotelu, na lotnisku, zwiedzanie miasta, w restauracji itp.
- kształcenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną – popis krasomówczy;
- wdrażanie do pracy w zespole;
- pogłębianie wiedzy o krajach europejskich;
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi wyszukiwać w różnych źródłach informacji o geografii, kulturze wybranych krajów europejskich;
- dostrzega charakterystyczne cechy w położeniu krajów i wynikających z nich konsekwencji;
- posługuje się językiem angielskim ;
- redaguje wypowiedź w języku polskim na temat postaci, literatury, opisuje krajobrazu z wybranego kraju;
Realizatorzy:
- opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
- nauczyciel języka angielskiego
- nauczyciele wychowawcy klas II
- wybrani uczniowie klas IIIa i IIIc oraz klas I
- zespoły klasowe klas II
Czas pracy:
- zbieranie materiałów, wykonanie plakatów informacyjnych – XII – I
- opracowanie scenariusza – II
- faza prób – III
Termin realizacji: 27 marca 2015 r. – czas około 90 min.

Scenariusz projektu:
Prowadzący uczniowie klasa III ........................................
........................................
Nagłośnienie uczniowie klasy III (muzyka The Beatles):
........................................
Punktacji pilnują uczniowie klasy III ........................................
Występy wokalne uczennica klasy III :........................................
Osoby oceniające (5 osób):
reprezentant SU ........................................, nauczyciel języka polskiego ........................................ nauczyciel geografii ........................................
nauczyciel języka angielskiego ........................................,
nauczyciel muzyki ........................................

1. Przywitanie (przedstawienie celów imprezy – poszerzanie wiedzy o wyspiarskich państwach anglojęzycznych, przedstawienie krótkiej historii zespołu The Beatles, którego muzyka będzie towarzyszyć podczas imprezy)
2. Oddanie głosu Szymonowi Gniteckiemu nt. historii Cypru i Malty (5 min.)
3. Przedstawienie przebiegu imprezy, składającej się z IV rund:
- I runda – 4-osobowe reprezentacje klas odpowiadają na 3 pytania z zakresu geografii Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Cypru, zredagowanych przez autorów plakatów;
- II runda – 4-osobowe reprezentacje klas losują i prezentują scenki w języku angielskim;
- III runda – popis krasomówczy zaprezentowany przez wybranego przez zespół klasowy ucznia, opisujący krajobraz kraju, wybraną postać z literatury, itp.;
IV runda – popis artystyczny;
Zasady punktacji przedstawione zostaną przed każdą rundą
W ostatecznej ocenie klas będą brane pod uwagę również:
- strój zespołów klasowych (emblematy, nakrycia głowy itp.)
- hasła tematycznie związane z państwami anglojęzycznymi
4. Runda I :
Uczniowie losują pytania, za każdą pełną odpowiedź otrzymują 2 punkty. W tej konkurencji każdy zespół może zdobyć 6 punktów. Zespoły na odpowiedz mają 3min.

5. Runda II:

Zespoły losują scenki wraz ze słownictwem do wykorzystania, do wylosowanych scenek zespoły dobierają dowolne rekwizyty – przygotowanie 5 min. Prezentacja scenki z rekwizytami i wykorzystaniem słownictwa trwa 3 min. Punktacja obejmuje poprawność językowa – 2 punkty, stopień wykorzystania słownictwa - 2 punkt, wykorzystanie rekwizytów -1 punkt.
W tej konkurencji zespół może zdobyć – 5 punktów. Zespoły na prezentację mają 3 min.

6. Występ wokalny uczennicy klasy III ........................................

7. Runda III:

Reprezentanci zespołów klasowych prezentują opracowany wcześniej popis krasomówczy.
Punktacja obejmuje przede wszystkim poprawność językową – 2 punkty, styl wypowiedzi – 2 punkty, dobór tematu – 2 punkty.
W tej konkurencji zespół może zdobyć 6 punktów. Zespół na prezentację ma maksimum 5 minut.

8. Runda IV:

Zespoły prezentują wcześniej przygotowany popis artystyczny – czas 3min.
W tej konkurencji zespół może zdobyć 2 punkty (występ zgodny z tematem projektu – 1 punkt, strona artystyczna – 1 punkt, czas 3min.

9. Występ wokalny uczennicy klasy III: ........................................

10. Podsumowanie punktacji, wręczenie dyplomów.
( Uczniowie maksymalnie mogą zdobyć: runda I- 6 pkt, runda II – 5 pkt, runda III 6 pkt, runda IV – 2 pkt, stroje i hasła zespołów klasowych – 2 pkt. Łącznie maksymalnie – 21 punktów.
Czas trwania imprezy 90 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.