X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2716

Scenariusz godziny wychowawczej w kl. 5: Wyrażanie złości

Data: 06.10.2008
Klasa: V
Temat: Wyrażanie złości

Cele:
- uczniowie rozpoznają uczucia złości, gniewu – własne i cudze;
- uczniowie znają i nazywają uczucia złości, gniewu;
- uczniowie uświadamiają sobie skutki złości i wiedzą, jak sobie z nią radzić;
- uczniowie znają sposoby konstruktywnego reagowania w przypadku odczuwania złości;

Metody: aktywizujące;

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa;

Środki dydaktyczne: karteczki z napisanymi uczuciami, karteczki z rysunkiem (Załącznik nr 1), karteczki z wypisanymi objawami złości (Załącznik nr 2), formularz (Załącznik nr 3), karteczki samoprzylepne, pisaki.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Faza przygotowawcza.

• Powitanie klasy.
• Sprawdzenie obecności.
• Organizacyjne sprawy klasowe: usprawiedliwienia nieobecności, informacje klasowe.
• Tzw. Rundka o uczuciach. Uczniowie kończą zdanie zaproponowane przez nauczyciela.
Czuję się dzisiaj ........................................
• Przedstawienie za pomocą pantomimy wybranych uczuć (chętni uczniowie losują
karteczki przygotowane przez nauczyciela z nazwami uczuć i kolejno przedstawiają je
pantomimicznie na forum klasy).
Wśród wymienionych uczuć było uczucie złości.
Wychowawca podkreśla:
Mówienie o uczuciach jest bardzo ważne. Nie mamy wpływu na nasze uczucia, ale
mamy wpływ na nasze zachowanie. Złość jest naturalnym ludzkim uczuciem, które
doświadcza każdy człowiek. Nie sama złość, ale to jak dana osoba nią pokieruje może
mieć negatywne skutki. Złość informuje, że coś jest nie tak.

2. Faza realizacyjna.

• Gdzie w naszym ciele mieszka złość? Co się dzieje z ciałem człowieka kiedy
przeżywa uczucie złości?
Wychowawca powinien podkreślić:
Każdy doświadcza różnych objawów złości w organizmie; kogoś może boleć głowa,
komuś pocą się ręce, robi się czerwony, komuś innemu chce się płakać.
Doświadczanie takich objawów jest najzupełniej naturalne.
Należy poprosić wychowanków, żeby podzielili się swoją wiedzą.

• Podsumowaniem ich wypowiedzi będzie uzupełnienie podpisami rysunku „Złośnika”.
Wychowawca rozdaje uczniom rysunek z postacią „Złośnika” (Załącznik nr 1). Prosi
ich, aby pracując w grupach 3-4 - osobowych wypisali na podstawie rysunku jak
najwięcej objawów złości.
Następnie po kilku minutach prowadzący rozdaje 1 na ławkę karteczkę (Załącznik nr 2)
i prosi o poprawne oznaczenie postaci „Złośnika” na tablicy.
Uczniowie porównują swoje zapisy z napisami na tablicy.

• Jak się zachowujemy, gdy przeżywamy uczucie złości?
(np. nie wiemy co robimy, przestajemy logicznie myśleć, tracimy kontrolę nad sobą,
krzyczymy, uciekamy, bijemy się ...)

• Sposoby radzenia sobie ze złością.
Nauczyciel zwraca uwagę na fizjologiczne metody, które pomagają łagodzić objawy
złości w organizmie:
- oddychanie (koncentracja na głębokim, wolnym oddechu);
- liczenie od 10 do 1;
- rozluźnienie mięśni.
Wychowawca pyta uczniów, jakie znają sposoby radzenia sobie ze złością? Pomysły dzieci zostają zapisane na karteczkach samoprzylepnych i przyklejone na tablicy.
Wychowawca powinien podkreślić:
Opanowanie złości polega na uświadomieniu sobie swoich emocji, niedopuszczanie do niewłaściwej reakcji i zastąpieniu jej pozytywnym zachowaniem.

3. Faza podsumowująca.

• Formularz „MOJA ZŁOŚĆ”.
Nauczyciel rozdaje uczniom do wypełnienia formularz (Załącznik nr 3).

• Uczniowie dzielą się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, na temat tego, czego się
dowiedzieli o sobie wypełniając formularze.

(Załącznik nr 2)

włos najeżony
piorunujący wzrok
zgrzytające zęby
zaciśnięte pięści
nadmiar ruchliwości
mocne bicie serca
pocenie się
ciężkie nogi
ściśnięty żołądek
sztywnienie karku
szczękościsk
zaczerwienienie
nadludzka moc

(Załącznik nr 3)

MOJA ZŁOŚĆ

Złoszczę się, kiedy ........................................
Kiedy się bardzo gniewam, wtedy ........................................
........................................
Jestem zły na mojego brata (siostrę), gdy on (ona) .......................................
........................................
W ostatnim tygodniu złościłem się ............................... razy.
Dzisiaj złościłem się ........................................ razy.
Kiedy się złoszczę, moje ciało jakby ........................................
........................................
Wtedy najchętniej bym (proszę podkreślić odpowiednie wyrazy): krzyczał – uciekał – przeklinał – gryzł – bił – kopał – drapał – popychał
Zamiast tego zachowuję się następująco:........................................
Ciągle złoszczę się na ........................................
Szczególnie złoszczą mnie osoby, które ........................................
Kiedy chcę kogoś trochę zezłościć, to ........................................
Najwięcej złoszczę (kogo?) ........................................

(Załącznik nr 1)

Rysunek „Złośnika”

|||||||||||
/---------\
| O O |
| | |
\ ;:::; /
\_ _/
\ /
|
>-------|---------<
|
|
/ \
/ \
__/ \__

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.