X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27098
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Badanie wyników nauczania z chemii po klasie II gimnazjum

BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA– CHEMIA -KLASA II .................................
(grupa 1)
Zadanie 1. (0-1) .................................
Który zbiór wskazuje wyłącznie wzory kwasów.
A. HCl, HNO3, KOH
B. KOH, NaOH, H2SO4
C. H3PO4, H2S, H2CO3
D. KOH, NaOH, HNO3
Zadanie 2. (0-1)
Wodorotlenki dysocjują na :
A. kationy wodoru i aniony grup wodorotlenkowych
B. kationy metalu i aniony grup wodorotlenkowych
C. kationy grup wodorotlenkowych i aniony metalu
D. kationy niemetalu i aniony wodorowe
Zadanie 3. (0-1)
Wskaż reakcję otrzymywania kwasu węglowego
A. CO2 + H2O → H2CO3
B. C + H2O→ H2CO3
C. CO + H2→ H2CO3
D. CH4 + O2 →H2CO3
Zadanie 4. (0-1)
Papierek wskaźnikowy w zasadach zabarwia się na:
A. fioletowo B. zielono C. czerwono D. żółto
Zadanie 5. (0-1)
Ile gramów substancji znajduje się w 200 g roztworu o stężeniu 5%?
A. 20 g B. 5g C. 10g D.15g
Zadanie 6. (0-1)
Wartościowość reszty kwasowej w kwasie siarkowym(VI) wynosi:
a) I; b) IV; c) VI; d) II.
Zadanie 7. (0-1)
Który z podanych kwasów jest kwasem beztlenowym:
a) kwas siarkowy(IV); b) kwas siarkowy(VI); c) kwas siarkowodorowy
Zadanie 8. (0-1)
Jony: H+ i S2– powstają w wyniku dysocjacji jonowej:
a) kwasu solnego;
b) kwasu siarkowego(IV);
c) kwasu siarkowego(VI);
d) kwasu siarkowodorowego
Zadanie 9. (0-1)
Uniwersalny papierek wskaźnikowy w roztworze kwasu solnego zmieni barwę na:
a) zieloną;
b) czerwoną;
c) niebieską;
d) nie zmieni swojej barwy
Zadanie 10. (0-1)
Kwaśne opady powodują:
a) zakwaszenie wód i gleb;
b) zamieranie roślin;
c) choroby układu oddechowego;
d) wszystkie wymienione odpowiedzi są poprawne

Zadanie 11. (0-1)
Podanym nazwom pojęć przyporządkuj ich opisy.
a) tlenek kwasowy 1. wartość 0-14
b) skala pH 2. np.HF
c) występuje w żołądku człowieka 3. np. SO3
d) kwas beztlenowy 4. HCl
Zadanie 12. (0-4)
Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Obok każdego zdania wpisz odpowiednio literę P (jeśli jest prawdziwe) lub F (jeśli jest fałszywe).
a) Kwas solny jest kwasem beztlenowym. .......
b) Wartościowość reszty kwasowej w kwasie siarkowym(IV) wynosi VI. .......
c) Kwas siarkowy(VI) jest silnie higroskopijny. .......
d) Kwas fosforowy(V) jest zawarty w niektórych napojach gazowanych. .......
Zadanie 13. (0-1)
Która z substancji jest zasadą?
A. wodorotlenek sodu B. kwas octowy C. chlorek sodu D. gliceryna
Zadanie 14. (0-1)
W wyniku dysocjacji jonowej kwasów powstają:
a)aniony wodoru i aniony reszty kwasowej
b) aniony wodoru i kationy reszty kwasowej
c)kationy wodoru i aniony reszty kwasowej
d) kationy wodoru i aniony wodorotlenkowe
Zadanie 15. (0-1)
Który zestaw zawiera wyłącznie wzory jonów:
a)OH-, NO3-, O2, SO42-
b) H2SO4, H3PO4, Na+, H+
c)Ca2+, OH-, H2O, Cl2
d) H+, Cl-, NO3-,Na+
Zadanie 16. (0-2)
Oblicz masę cząsteczkową kwasu fosforowego (V)-H3PO4 oraz wodorotlenku magnezu Mg(OH)2
........................................
Zadanie 17. (0-4)
Wpisz w miejsce kropek nazwy odpowiednich kwasów
a)występuje w akumulatorach....................................
b) ma zapach zepsutych jaj........................................
c)występuje w coca-coli...............................
d) jest składnikiem nawozów sztucznych....................................
Zadanie 18. (0-1)
Wyjaśnij pojęcia i terminy.
a) reakcja ksantoproteinowa –

b) różnice między zasadą, a wodorotlenkiem-

c) kationy i aniony-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.