X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27082
Przesłano:

Kontrakt nauczyciela stażysty i opiekuna stażu

Umowa o współpracy zawarta w dniu 01.09.2006 roku pomiędzy opiekunem stażu –, będącą nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Moszczenicy, a nauczycielem kontraktowym – Agnieszką Korytkowską.
Celem kontraktu jest określenie zasad wzajemnej współpracy i obowiązujących norm
w okresie stażu.

Zadania nauczyciela stażysty:
1. Zapoznanie się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
2. Poznawanie zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
3. Realizowanie wymagania niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami.
4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
5. Uczestniczenie w spotkaniach z opiekunem.
6. Uczestniczenie w lekcjach otwartych.
7. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.
8. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
9. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Zadania opiekuna stażu:

1. Wspólne przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres jego stażu, przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
2. Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Wspieranie działań nauczyciela w zakresie wzbogacania jego warsztatu
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.
5. Hospitowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez stażystę.
6.
7. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych
8. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.
9. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
10. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
11. Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Formy pracy:

- spotkania informacyjne dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminów i statutu szkoły, programu oddziaływań wychowawczych,
- spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego,
- spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez młodego nauczyciela,
- udział stażysty w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażystę oraz ich omawianie,
- udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Kontrakt obowiązuje od dnia jego podpisania przez obie strony do końca stażu.

..................................
opiekun stażu

...................................
nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.