X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27077
Przesłano:

Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej z zakresu wiadomości z klasy piątej i szóstej do wykonywania zadań praktycznych w terenie. Różnorodność organizmów w parku. Scenariusz zajęć z przyrody w terenie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZYRODY W TERENIE
( ZESPÓŁ PARKOWO-PAŁACOWY W GŁOGOWEJ)

TEMAT:
Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej z zakresu wiadomości z klasy piątej i szóstej do wykonywania zadań praktycznych w terenie. Różnorodność organizmów w parku.

ZADANIA:
•Ćwiczenie przeliczania rzeczywistych wymiarów parku w skali,
•Umiejętne wykorzystanie wiedzy z lekcji w sytuacjach praktycznych w terenie,
•Umiejętne wykorzystanie wiedzy dotyczącej budowy zewnętrznej skorupiaków,
owadów i pajęczaków,
•Prawidłowe dokonywanie systematyki stawonogów,
•Poprawne rozpoznawanie okazów drzew,
•Porównywanie warunków w parku i w lesie,
•Tworzenie regulaminu właściwego zachowania się w parku.

CELE:
•Uczeń potrafi obliczyć wymiary parku w różnych skalach ,
•Uczeń czyta ze zrozumieniem treści zadań ,
•Uczeń potrafi znaleźć w terenie różnorodnych przedstawicieli owadów, pajęczaków i stawonogów,
•Uczeń sprawnie posługuje się kluczem do rozpoznawania stawonogów,
•Uczeń prawidłowo dokonuje rozpoznawania gatunków drzew,
•Uczeń potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z lekcji do wykonywania zadań praktycznych,
•Uczeń potrafi ułożyć regulamin właściwego zachowania się w parku.

FORMY PRACY: grupowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część ogólna:
•Krótkie przedstawienie miejsca pobytu,
•Podział klasy na grupy przedmiotowo-zadaniowe

Część przedmiotowa (przyroda)
•Zapoznanie z treściami przyrodniczymi ( przeczytanie i omówienie zadań ),
•Odniesienie sytuacji zadaniowej do miejsca (rozpatrzenie się w terenie i wybranie miejsca do zbierania danych do zadań),
•Szukanie i rozpoznawanie żywych okazów stawonogów,
•Rozwiązywanie zadań na podstawie danych zawartych w tekście z wykorzystaniem żywych okazów,
•Sprawdzenie poprawności wykonanych zadań ,
•Ocena pracy uczniów.

KARTA PRACY:

Tekst do zadań:
Właściciele parku postanowili wydać folder reklamowy zespołu parkowo-pałacowego, gdyż zamierzają z części parku zrobić hotel dla miłośników przyrody. W folderze tym chcą umieścić plan parku, aby wskazać najciekawsze miejsca. Planują też zachęcić osoby do odwiedzania tego uroczego miejsca. W tym celu chcą w folderze opisać bogactwo świata roślin i zwierząt. Pomóżmy im rozpoznać rosnące tu drzewa oraz żyjące małe organizmy zwierzęce - stawonogi. Na koniec spróbujcie zachęcić turystów do odwiedzenia tego uroczego miejsca.

Zadanie 1
Park ma kształt prostokąta, a jego rzeczywiste wymiary to: 1200m x 1800m. Jakie wymiary będzie miał park w skali:

a)1:500
........................................
b)1:2000
........................................
c)1:10000
........................................
Odp........................................

Zadanie 2
W jakiej skali musi być wykonany plan parku, aby mógł się zmieścić w folderze, który będzie wykonany w formacie A4? Wskaż właściwą odpowiedź.
Odp........................................

Zadanie 3
Jakie piętra roślinności można wyróżnić w tym parku?
Odp........................................
........................................

Zadanie 4
Rozpoznajcie i wypiszcie 5 gatunków drzew rosnących w parku.
a)........................................
b)........................................
c)........................................
d)........................................
e)........................................

Zadanie 5
Ułóżcie i zapiszcie regulamin właściwego zachowania się w parku.
........................................

Zadanie 6
Znajdźcie 5 okazów małych organizmów, umieśćcie je w pojemniczkach ze szkłem powiększającym. Na podstawie budowy zewnętrznej określcie, jaki to rodzaj stawonoga, a następnie przy pomocy klucza do oznaczania stawonogów rozpoznajcie gatunki tych okazów.
a)jest to ........................................, ponieważ ........................................
........................................ – nazwa gatunku........................................
........................................
b)jest to ........................................, ponieważ ........................................
........................................ – nazwa gatunku........................................
........................................
c)jest to ........................................, ponieważ ........................................
........................................ – nazwa gatunku........................................
........................................
d)jest to ........................................, ponieważ ........................................
........................................ – nazwa gatunku........................................
........................................
e)jest to ........................................, ponieważ ........................................
........................................ – nazwa gatunku........................................
........................................

Zadanie 7
Zachęćcie turystów do odwiedzania tego uroczego parku opisując różnorodność świata roślin i zwierząt występujący w tym parku.
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.