X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27054
Przesłano:

Utrwalanie stosunków przestrzennych z wykorzystaniem programu Paint. Scenariusz zajęć dla klasy I z wykorzystaniem komputera

Temat zajęć: Utrwalanie stosunków przestrzennych z wykorzystaniem programu Paint.
Cele ogólne:
- Doskonalenie umiejętności malowania w edytorze graficznym Paint.
- Orientacja przestrzenno-ruchowa.
Cele szczegółowe(osiągnięcia):
Uczeń:
- zna pojęcia: nad, pod, obok, przed, za;
- potrafi wykonać rysunek zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela;
- potrafi wykorzystać narzędzia i paletę barw do malowania w edytorze graficznym - kreślić różne linie, wypełniać kontury kolorem, stosować gotowe figury geometryczne;
- pisze pojedyncze znaki korzystając z klawiatury;
- potrafi przechować i odnaleźć rysunek w komputerze;
- posługuje się myszą, m.in. do wskazania i wybierania przycisków oraz ciągnięcia myszą z wciśniętym przyciskiem.
Metody:
- słowna - rozmowa, instrukcja słowna;
- praktyczna - ćwiczenia praktyczne z użyciem komputera.
Środki dydaktyczne:
- edytor grafiki.


Przebieg zajęć.
1. Wejście do sali komputerowej, zajęcie miejsc.
2. Otwieranie komputerów.
3. Logowanie (z pomocą nauczyciela).
4. Otwarcie programu Paint.
5. Wykonanie rysunku według instrukcji:
- z narzędzi - wybór prostokąta;
- nauka zaznaczania określonego prostokąta, umieszczenie go w centralnej części rysunku;
- dorysowanie dachu za pomocą myszki;
- dorysowanie na dachu z lewej strony komina;
- dorysowanie okienek po bokach domku;
- rysowanie drzwi w środkowej dolnej części domku;
- rysowanie kwiatka z lewej strony domku;
- rysowanie chmurki z lewej strony domku u góry rysunku;
- rysowanie słoneczka w prawym górnym rogu, nad domkiem - nauka rysowania koła;
- rysowanie trawy przed domkiem - nauka rysowania elipsy;
- wypełnianie dowolnymi kolorami narysowanych kształtów.
6. Zapisywanie pracy z pomocą nauczyciela:
- menu "Plik - Zapisz jako..."
- klasa I -"Enter"
- Plik - Nazwa pliku - "Domek"
- "Zapisz".
7. Zamknięcie programu.
8. Ponowne otwarcie stworzonej pracy "Domek".
9. Wydrukowanie i omówienie prac graficznych.
10. Zamknięcie komputerów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.