X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 27022

Konkurs ekologiczny - materiały do konkursu szkolnego i międzyszkolnego

KONKURS EKOLOGICZNY autorstwa mgr Elżbiety Cieniak(nauczyciel)

„Spotkanie z Ekoludkiem”

Zakres problematyki konkursu:

•Zasoby przyrody i ich ochrona.
•Ochrona środowiska a zdrowie człowieka.
•Podstawowe wiadomości z zakresu ekologii.
•Gospodarka odpadami.
•Formy ochrony przyrody.
Cele konkursu:

•Wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi
•Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
•Wdrożenie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia.
•Rozbudzenie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
•Rozwijanie wśród uczniów umiejętności stosowania wiedzy
ekologicznej w praktyce.
Metody:

•Praktyczne
•Aktywizujące
Formy:

•Zbiorowa
•Indywidualna
Środki dydaktyczne:

•Tabliczki z literkami P (prawda), F (fałsz),
•Wizytówki z nazwami grup,
•Kartoniki z Ekoludkami,
•Arkusze pytań,
•Zagadki,
•Rebusy,
•Krzyżówki,
•Rozsypanki wyrazowe,
•Rekwizyty Ekozadania- nasiona, wata, woda, doniczki oraz elementy
mylące np. grzebień, ołówek,
•Nagrody dla uczestników, dyplomy
Przebieg konkursu:

Wstęp:

Powitanie uczestników konkursu- uczniów klas nauczania zintegrowanego
oraz zaproszonych gości. Odczytanie myśli przewodniej spotkania.

"Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć.
Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas".

Przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. "Dla siebie, dla
ziemi" w wykonaniu dzieci ze świetlicy.

Organizacja konkursu:

- W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III

-W każdej konkurencji oceniana będzie prawidłowość, dokładność i
szybkość wykonania,

-W każdej konkurencji drużyna będzie otrzymywać punkty. Wygrywa
drużyna z największą liczbą punktów.

-Wszelkie nieregulaminowe zachowania łamiące regulamin będą karane
poprzez odebranie drużynie punktu.

-W razie otrzymania przez drużyny takiej samej liczby punktów, będą
zadawane dodatkowe pytania.

-Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwa 2-osobowa komisja.

ZADANIA KONKURSOWE: (łączna liczba 30 pkt.)


1.Układania zdań z rozsypanki wyrazowej. 1pkt. za każde zdanie (3pkt.
max)
2.Rozwiązanie krzyżówki (krzyżówki zróżnicowane klas I,II,III 6pkt.
max)
3.Segregowanie odpadów. Drużyna dostaje 4 pojemniki (żółty, zielony,
czerwony, niebieski)
a) Określenie pojemników po 1pkt ( 4pkt max)

b) Każdy właściwy śmieć po 1 pkt ( 4pkt max)

4. Szukanie drogi w labiryncie (karty pracy- każdy zawodnik 3 pkt max)

5. Zadania dla każdego ucznia w drużynie ( 6pkt max)

Kl. III Układanie hasła z wyborem odpowiedzi 2 pkt

Kl. II Rozwiązywanie rebusów 2 pkt

Kl. I Uporządkuj hasła i poprowadź strzałką 2 pkt

6. Ekoquiz Zdania :TAK, NIE- PRAWDA, FAŁSZ (Losowanie jajka z pytaniami
1 pkt)

7. Ekozadanie- wysiew rzeżuchy z wykorzystaniem otrzymanych rekwizytów:
nasiona, wata, woda, doniczki oraz elementy mylące np. grzebień, ołówek
3 pkt.

Zadanie 1 Układanie hasła z rozsypanki wyrazowej 3 pkt

Bądź przyjacielem wszystkiego co rośnie i żyje.

Nie zrywam chronionych roślin.

Segreguj swoje śmieci !.

Skończmy z bezmyślnym wycinaniem drzew i łąmaniem gałęzi.

Ochrona przyrody jest naszym obowiązkiem.

Dbam o czystość i porządek w swojej miejscowości.

Nie hałasuję w lesie, ponieważ hałas płoszy zwierzęta.

Oszczędzam papier i zbieram makulaturę.

Zadanie 4

Kl. I Uporządkuj hasła: 2 pkt

Zbieram makulaturę, bo tak robią grzeczne dzieci

Las rośnie wolno, mamy czyste powietrze.

Wyrzucam do kosza śmieci, płonie szybko.

Dzięki drzewom, bo taką mam naturę.

Zadanie 5 EKOQUIZ : 1PKT

Losowanie pasków z zadaniami i udzielanie odpowiedzi "TAK" lub
"NIE"

1.Czy woda wypływająca ze źródeł jest czysta? (TAK)
2.Czy można wokół, do źródła lub rzeki wrzucać różne odpady? (NIE)
3.Czy można w rzece, potoku lub źródle myć się mydłem? (NIE)
4.Czy zanieczyszczenia w rzekach, strumieniach i źródłach takie jak
butelki, folie, torebki mogą "tak po prostu" same zniknąć?
(NIE)
5.Czy na świecie oraz w Polsce jest dużo wody słodkiej? (NIE)
6.Czy można marnować wodę, przez jej nieracjonalne użytkowanie? (NIE)
7.Czy możemy coś zrobić, aby zapobiec zanieczyszczeniom w naszych
rzekach, strumieniach, źródłach? (TAK)
PRAWDA_FAŁSZ

1.Kupując w sklepie należy poprosić o jak najwięcej torebek foliowych.
(F)
2.W czasie suszy można wchodzić do lasu i rozpalać ogniska. (F)
3.Przyjacielem środowiska jest ten, kto wyrzuca śmieci w krzaki, żeby
nie było ich widać. (F)
4.Rolnicy nie powinni wypasać bydła w pobliżu dróg i fabryk, gdyż
krowy znajdujące skażoną trawę produkują skażone mleko. (P)
5.Należy sprzątać po swoim psie. (P)
6.Nie należy dokarmiać ptaków zimą. (F)
7.W lesie nie wolno hałasować. (P)
8.Fabryki powinny wylewać zanieczyszczoną wodę do rzek. (F)
Zakończenie

Gratulacje dla zwycięzców i podziękowanie za udział w konkursie.

1.Rozdanie dyplomów i nagród.
2.Wszyscy zawodnicy otrzymują element Ekoludka i torby ekologiczne.
3.Składanie deklaracji pod hasłem " ZROBIĘ WSZYSTKO, ABY ZIEMIA
BYŁA PIĘKNA...".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.