X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26905
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Owocowe zabawy - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia z edukacji matematycznej
przeprowadzonego przez Annę Andrychowską w grupie dzieci 4-letnich
w dniu 18.09.2014 r.

Temat tygodnia: „Owoce”
Temat dnia: „Owocowe zabawy”

Cele ogólne:
Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3, oraz stosowania pojęć najmniej, najwięcej.
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
Kształtowanie pamięci słuchowej.
Ćwiczenie pamięci słuchowej oraz spostrzegawczości wzrokowej.
Wyzwalanie różnych form aktywności.
Rozluźnianie napięcia mięśniowego.
Cele szczegółowe:
Dziecko

potrafi uważnie słuchać,
potrafi przeliczać liczebnikami głównymi w zakresie 3
potrafi używać określeń matematycznych,
porównuje i przelicza zbiory,
potrafi słuchać i reagować na sygnały nauczyciela,
wie jak należy bezpiecznie poruszać się w zabawie,
Cele wychowawcze:
uczestniczy w zabawach organizowanych przez nauczyciela dających dziecku satysfakcję i radość,
współdziała z innymi dziećmi,
potrafi integrować się z grupą,

Metody pracy:

1. Tradycyjne:
czynna: ćwiczenia i zadania stawiane dzieciom,
słowna: rozmowa, wiersz, pogadanka,
oglądowa: pokaz,
2. Aktywizujące:
elementy pedagogiki zabawy, elementy muzykoterapii,
Formy pracy:

indywidualna,
zbiorowa,

Środki dydaktyczne:
wiersz M. Barańskiej „Młynek do kawy”, tablica demonstracyjna sed jesienią, pacynka Misia-Maciusia, kosz na owoce,ilustracja jabłoni, gruszy i śliwy wraz z owocami, wiersz M.Czerkawskiej „Kto powie?”, napisy graficzne słowa pac, kosze z emblematami owoców (jabłka, gruszki i śliwki), kartoniki z jedną, dwoma i trzema kropeczkami, świeże owoce, Wyprawka Plastyczna (Tropiciele.Czterolatek), flamastry, klej, emblematy owoców dla każdego dziecka, naklejki motywacyjne.
Czas trwania zajęcia: 20 min.
Miejsce zajęcia: sala przedszkolna.


PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie piosenką pokazowo-ruchową:
„Witam wszystkich, którzy mają głowę, ramiona, kolana pięty, oczy, uszy, usta, nos”
2. Pogadanka- krótkie przypomnienie sobie tematyki ostatnich zajęć
Nauczyciel stawia pytania, na które dziecko stara się odpowiadać całymi poprawnymi gramatycznie zdaniami. Pomocą w aktywnym uczestnictwie dzieci jest tablica demonstracyjna sad jesienią z drzewami owocowymi.
3. Słuchanie wiersza „Kto powie?” M. Czerkawskiej
Na tablicy umieszczona jest ilustracja przedstawiająca sad (3 drzewa owocowe
z odpowiednią liczbą owoców). Nauczyciel trzyma w ręku pacynkę Misia-Maciusia,
który niesie pusty kosz. Prowadzący mówiąc wiersz, manipuluje kukiełką. Przy słowie pac pod jabłonką umieszcza napis pac, a na ziemi pod koroną drzewa jedno jabłko.
Przy słowach pac, pac Nauczyciel umieszcza pod gruszą dwa kartoniki z napisem pac
i dwie gruszki. Przy słowach pac, pac, pac prowadzący umieszcza pod śliwą trzy kartoniki
z napisem graficznym usłyszanego i trzy śliwki. Po zakończeniu wiersza następuje rozmowa kierowana na jego temat oraz zliczanie wszystkich występujących owoców a także szacowanie których jest najwięcej a których najmniej.
4. Zabawa matematyczna „ Liczymy owoce”
Nauczyciel rozłożył w sali 3 kosze z emblematami jabłka, gruszki oraz śliwki i prosi dzieci by w każdym z nich umieściły tyle owoców ile pospadało z drzewa głośno przy tym przeliczając. Dodatkowo dzieci grupują owoce i podpisują je kartonikami z odpowiednią ilością kropek.
5. Zabawa dydaktyczna„ Który owoc zniknął?”
Dzieci siedzą w kole w środku którego znajduje się taca z sześcioma owocami z wiersza. Wybrane dziecko odwraca głowę a inne w tym czasie zabiera jeden owoc. Zadaniem odwróconego dziecka jest podanie nazwy brakującego/brakujących owoców.
6. Zabawa ruchowa „Owocowy pociąg”
Dzieci mają kolorowe emblematy wybranych owoców. W różnych częściach sali poprzyczepiane są drzewa,z których te owoce „spadły”. Nauczyciel jest lokomotywą prowadzącą dzieci-owoce na kolejne stacje śpiewając słowa „Jedzie pociąg owocowy i Ty też i Ty też..Jeśli nie jesteś gotowy to się spiesz, to się spiesz”
7. Wykonanie zadania z Wyprawki Plastycznej „Kosz z owocami”
Rysowanie w tunelu linii ukośnych na koszu, wypychanie owoców i wklejanie ich do kosza.
8. Ćwiczenia oddechowe „ Wąchamy jabłuszka”
Dzieci naśladują wąchanie jabłek, wciągając powietrze nosem i wypuszczając je ustami.
9. Zabawa ruchowa przy muzyce „Znajdź swój owoc”
W takt muzyki dzieci tańczą pojedynczo. Na określony sygnały dobierają się parami, dobierają się tworząc pary z innym owocem, tworzą koła tych samych owoców.
10. Ewaluacja zajęć:
Kończenie zdania przez przedszkolaków:
Podobały mi się zajęcia, bo...
Nie podobały mi się zajęcia,bo...
Wręczenie najbardziej aktywnym dzieciom naklejek motywacyjnych wcześniej przygotowanych przez stażystę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.