X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2690
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Metody rusyfikacji Polaków na podstawie "Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego (ścieżka edukacyjna)

Czas: 45 min.

Cel główny:
• Uczeń wie, czym jest rusyfikacja i potrafi wskazać metody, jakie stosowali Rosjanie, by zrusyfikować Polaków w czasie zaborów.
Cele operacyjne:
• Uczeń potrafi wyszukiwać w utworze potrzebne informacje (segreguje je, przetwarza i wyciąga wnioski);
• Uczeń zna sytuację Polaków znajdujących się pod zaborem rosyjskim;
• Uczeń potrafi pracować w grupie;
• Uczeń kształtuje w sobie postawę patriotyczną.

Metody pracy:
- praca z tekstem
- praca w grupie
- metoda aktywizacyjna – serce i strzałki wykonane przez uczniów

Środki: lektura „Syzyfowe prace”, biało- czerwone serce, strzałki z papieru, markery, magnesy, przygotowane wcześniej przez uczniów specjalne kartki wklejone do zeszytów.
Formy pracy: grupowa

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Uczniowie – podzieleni na grupy - zajmują wcześniej przygotowane miejsca (zestawione ze sobą stoliki)

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Nauczyciel wywiesza na tablicy biało- czerwone serce. Każda z grup wybiera lidera i otrzymuje strzałki z papieru, markery i instrukcję:

- Grupa I – Na każdej ze strzałek wypisz metody z rozdziału 1 i 7, za pomocą których Rosjanie chcieli zniszczyć polskość. Czas: 15 minut.
- Grupa II – Na każdej ze strzałek wypisz metody z rozdziału 11, za pomocą których Rosjanie chcieli zniszczyć polskość. Czas: 15 minut.
- Grupa III - Na każdej ze strzałek wypisz metody z rozdziału 13, za pomocą których Rosjanie chcieli zniszczyć polskość. Czas: 15 minut.
- Grupa IV - Na każdej ze strzałek wypisz metody z rozdziału 8 i 14, za pomocą których Rosjanie chcieli zniszczyć polskość. Czas: 15 minut.

4. Po upływie 15 minut liderzy grup kolejno odczytują metody wypisane na strzałkach i przyklejają je do serca. Uczniowie zdania zapisują w zeszytach na wcześniej przygotowanych kartkach.

5. Gdy wszystkie strzałki zostają umieszczone na sercu, nauczyciel pyta o to, co dzieje się z jakimś przedmiotem, które zostaje przeszyte strzałami (Chodzi oczywiście o dziury). Komentarz nauczyciela. Zakryte białymi strzałami serce może oznaczać także Polskę, która stała się w czasie zaborów białą plamą na mapie Europy.

6. Uczniowie próbują stworzyć własną definicję rusyfikacji.

7. Ocena pracy uczniów.

8. Zadanie pracy domowej: Przygotuj fragmenty mówiące o tym, kim był Marcin, skąd pochodził, jak wyglądał, jak się zachowywał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.