X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26894
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Brazylia i USA - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji

Temat: Brazylia i Stany Zjednoczone.

Cel ogólny:
Poznanie charakterystycznych cech środowiska przyrodniczego oraz problemów
społeczno – gospodarczych Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Kształtowanie umiejętności
wyszukiwania i weryfikowania informacji.

Cele szczegółowe:
uczeń rozumie: związki zachodzące między warunkami środowiska przyrodniczego
a gospodarką

uczeń potrafi: wymienić główne problemy społeczno - gospodarcze Brazylii i USA,

uczeń potrafi: analizować dane i formułować wnioski , korzystając z różnych
źródeł informacji

Formy pracy na lekcji: indywidualna, zbiorowa

Metoda : pogadanka, obserwacja, praca z mapą, burza mózgów, plakat

Środki dydaktyczne: atlas geograficzny, mapy konturowe, przybory szkolne, kawa


Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
1.Podanie tematu i celów lekcji.
2.Nauczyciel zapisuje na tablicy pytania: Co wiesz o Brazylii? Co wiesz o USA?
Przeprowadza burzę mózgów. Skojarzenia są zapisywane przez uczniów.

Faza realizacyjna
Uczniowie realizują zadania, pracują indywidualnie i zbiorowo, prezentują wyniki swojej pracy.
Na mapie konturowej zaznaczają wybrane państwa, w atlasie odszukują i nazywają ich stolice. Słuchają nauczyciela i na podstawie uzyskanych informacji tworzą dwa plakaty z informacjami o wybranym państwie. Próbują kawy – głównej uprawy w Brazylii.

Faza końcowa
Przyklejenie plakatów na ścianę w widocznym punkcie.
Wklejenie map konturowych do zeszytów, zrobienie notatki.
Ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.