X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2686
Przesłano:

Moja mama pracuje. Konspekt zajęć świetlicowych dla klasy pierwszej

Moja mama pracuje – wielozdaniowe wypowiedzi na temat czynności jakie wykonuje mama.

Cele ogólne:
1. zapoznanie z treścią wiersza,
2. kształcenie wyobraźni twórczej,
3. wyrabianie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
4. nabycie umiejętności rozpoznawania części mowy,
5. wdrażanie do stosowania wypowiedzi wielozdaniowych,
6. budzenie szacunku do osób bliskich,

Cele operacyjne:
1. uczeń wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat,
2. czyta wiersz ze zrozumieniem,
3. wypowiada się z szacunkiem o swojej mamie,
4. stosuje i wyróżnia w tekście czasowniki,
5. poprawnie pisze zdanie,
6. uważnie słucha czytanego tekstu,
7. projektuje i wykonuje prace plastyczną na dany temat.

Metody pracy:
- pogadanka, giełda pomysłów, zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa przy muzyce, niedokończone zdanie, drama, praca twórcza dzieci,

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita,
- grupowa jednolita,
- indywidualna jednolita,

Środki dydaktyczna:
- rebus, tekst, wiersza pocięty na fragmenty, plansze do uzupełnienia, materiały do pracy plastycznej niedokończone zdanie, , nagrania muzyczne

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna
1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu. Przywitanie.
2. rozwiązanie rebusu
3. Krótka rozmowa z dziećmi zbliżającym się Dniu Matki oraz o pracy jaką wykonują ich mamy.

II. Część zasadnicza
1. Praca z tekstem wiersza Czesława Kuriata pt. „Ile zawodów ma moja mama?”- prowadzący rozdaje uczniom fragmenty wiersza, dzieci w małych grupach odczytują tekst i inscenizują zawody wykonywane przez mamy za pomocą pantomimy – pozostałe dzieci odgadują, nauczyciel zapisuje czynności i zawody na planszy.

2. Giełda pomysłów – „Jak możemy pomóc mamie?” Uczniowie na przygotowanych kółkach zapisują propozycje pomocy mamie, prowadzący przykleja je do planszy.

3. Ćwiczenia dramowe – zabawa przy muzyce i opowiadaniu nauczyciele. Nagranie: „Cztery pory roku – wiosna”. Prowadzący wymienia jakie prace mama wykonuje w domu – uczniowie naśladują je gestami.

4. Niedokończone zdanie – dzieci siedzą w kręgu i kończą po kolei czytane przez prowadzącego zdania:
- Moja mama ma na imię......
- Moja mama jest........
- Z mamą najbardziej lubię........
- Gdy mama jest smutna, to ja.......
- W domu mama najczęściej.......
- Mama lubi najbardziej.....
- Mama najczęściej śmieje się, gdy........
- Pomagam mamie w.........
- Mama jest zdenerwowana, gdy......
- Chciałbym (chciałabym) ofiarować mojej mamie.........

5. Praca plastyczna wykonana z wykorzystaniem systemu Edukacji Przez Ruch. Kreślenia rytmicznych pionowych kresek, na znak nauczyciela dzieci zamieniają się kredkami (tyle zmian, ile kolorów kredek ), później następuje składanie papierowych kwiatów techniką orgiami płaskiego z koła.

6. Prezentacja i omówienie prac.

7. Zakończenie zajęć. Dzieci siedzą w kręgu i wypowiadają się, co im się najbardziej podobało w czasie zajęć, co im sprawiło radość a z czym miały trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.